Zienswijze LBBL en BVM2 op concept-Luchtvaartnota

  0
  1066

  Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) werkt samen met organisaties rond andere vliegvelden in de koepelorganisatie Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) .

  BVM2 en het LBBL hebben de taak om op de onlangs uitgebrachte ontwerp-Luchtvaartnota 2020 – 2050 “Verantwoord vliegen naar 2050” te reageren afgestemd. Het LBBL heeft een formele zienswijze op het overkoepelende niveau uitgebracht, BVM2 spreekt voor het regionale niveau.
  IN de BVM2-zienswijze wordt voor zaken met een niet-regionale strekking verwezen naar de LBBL-zienswijze.

  BVM2 heeft inmiddels zijn zienswijze af. Deze is te vinden op

  Bij BVM2 aangesloten organisaties kunnen deze zienswijze vrijelijk gebruiken om eventueel hun eigen zienswijze als organisatie op te bouwen.
  De aangesloten iindividuele ondersteuners en organisaties krijgen binnenkort een Nieuwbrief met nadere gegevens.

  cover Zienswijze BVM2 op Luchtvaartnota


  De zienswijze van het LBBL bestaat uit 41, kort geformuleerde, punten .
  Bij dit hoofddocument horen twee bijlagen.
  Bijlage 1 geeft nadere informatie over de klimaatopgave voor de luchtvaart.
  Bijlage 2 geeft nadere informatie over de luchtvaart en de kwaliteit van de leefomgeving.