Worden wij ook geschiphold? Groei Eindhoven Airport

  0
  1359
  Het lokale persmedium mooi sonenbreugel komt met onderstaand bericht, waaraan onze organisatie BVM2 adviserend meegewerkt heeft. We willen het u niet onthouden.
  Zie voor het originele artikel www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/20725/worden-wij-ook-geschiphold-groei-eindhoven-airport-?redir .

  —-

  Son en Breugel/Eindhoven – Geen geluidsoverlast meer meten, maar berekenen in je eigen voordeel, met de conclusie dat het vliegverkeer steeds stiller en schoner wordt en dus kan gaan groeien.
  Oud-minister Winsemius noemde dat vroeger al ‘geschiphold worden’. Het werd een nieuw werkwoord, dat betekent dat, nadat je een afspraak hebt gemaakt, er zoveel nieuwe afspraken overheen komen, dat er van de oorspronkelijke afspraak niets meer overblijft. Eindhoven Airport wil verder groeien, maar het blijft stil in begrijpelijke communicatie en acties om de bezwaren tegen vliegoverlast weg te nemen. Het ‘Beraad Vlieghinder Moet Minder’ wil daarom dat een toegezegd onderzoek om vlieghinder te beperken door de overheid nu daadwerkelijk snel uitgevoerd wordt en heeft daartoe een manifest opgesteld.

  Door: Arjen Strik
  Foto: Bernard Gerard

  Recordjaar voor Eindhoven Airport
  In de media lezen we dat Eindhoven Airport in 2017 opnieuw een recordaantal passagiers heeft verwerkt. In totaal maakten 5,65 miljoen reizigers gebruik van de grootste regionale luchthaven van NederlandDit is een groei van 19 procent ten tenzichte van 2016, maar bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Eindhoven Airport verwacht dat in 2018 zo’n 6,2 miljoen reizigers gebruik zullen maken van het vliegveld.
  Het aantal vliegbewegingen in 2015 bedroeg 30395, in 2016 bedroeg 32700, en in 2017 ging het om 36400 vliegbewegingen. Naar verwachting gaat het om 40.500 vliegbewegingen in 2018.
  Het aantal bestemmingen vanuit Eindhoven nam toe. Ook werd er vaker gevlogen en zaten vliegtuigen gemiddeld voller dan een jaar eerder. Eindhoven Airport maakt gebruik van de start- en landingsbaan van het militaire vliegveld in Eindhoven (Welschap), dat zelf 4.882 vliegbewegingen voor haar rekening nam met militaire vluchten.

  Van vliegbewegingen naar hinderbeperking  
  Een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen heeft een negatief effect op de geluidshinder, de luchtverontreiniging, klimaat, geeft economische schade, waardedaling van onroerend goed en geeft gezondheidsproblemen. Het vorig kabinet heeft in 2015 besloten op basis van het advies van de commissie Alders om het aantal vliegbewegingen van Eindhoven Airport tot en met 2019 te laten groeien tot 43.000 vliegbewegingen per jaar. Dit is een door de overheid vastgestelde norm voor uitbreiding van het luchtverkeer op Eindhoven van 25.000 extra vliegtuigbewegingen (het aantal 43000 is het aantal van 18000 in 2010 plus genoemde 25000 in 2019).

  Maar het kabinet wil in haar nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040) de focus gaan verleggen. Slim en duurzaam zijn de nieuwe kernbegrippen. Door de focus te leggen op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen, stelt de regering dat we daarmee werken aan een betere leefomgeving en luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor verdere groei van het aantal vluchten om de economische ontwikkeling van mainport Zuidoost-Brabant, sinds kort een van de drie belangrijkste economische gebieden van Nederland, te helpen faciliteren.?Deze voorwaarde zou kunnen betekenen dat verdere groei na 2020 niet mogelijk is als dat nog meer hinder of overlast geeft.
  Het Beraad Vlieghinder Moet Minder vindt dat Eindhoven Airport zijn eigen groeiruimte kan verdienen door eerst de hinder en overlast terug te dringen, waarvan dan de helft ten goede komt aan de omgeving en de andere helft in extra vliegbewegingen mag worden omgezet.

  De Uitvoeringstafel Eindhoven Aiport
  Om de afspraken, waaronder deze groei plaats mag vinden, te realiseren is een uitvoeringsorganisatie gestart: de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport. Deelnemes aan deze uitvoeringstafel zijn de provincie Noord Brabant, gemeente Eindhoven, Eindhoven Airport, ministeries van Infrastructuur en Milieu en Defensie en de omliggende gemeenten. De tafel wordt voorgezeten door voormalig  politicus Pieter van Geel.
  Om de omwonenden van de luchthaven, die niet met de sterke groei tot 2019 konden instemmen, enigszins tegemoet te komen, was de regering bereid tot een aantal aanvullende hinderbeperkende maatregelen. Een daarvan was, het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar verzachtende voorstellen om overlast in de regio verder terug te dringen.

  Manifest van Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
  “Wat wij willen, is dat Eindhoven Airport gaat sturen op het terugdringen van hinder. Dat kan heel simpel door alleen nog maar vliegtuigen toe te staan die minder geluid produceren en schoner zijn dan die ouwe meuk waarmee Ryanair en Transavia vliegen. De luchthaven weigert daarover in gesprek te gaan,”aldus Wim Scheffers van het Beraad Vlieghinder Moet Minder in een interview bij Omroep Brabant. “We zijn geen actiegroep die tegen een luchthaven is, maar eisen daadkracht, heldere besluitvorming en communicatie.” Dit overkoepelende Beraad, bestaande uit 26 buurt-, milieu-, belangen- en politieke organisaties, geeft aan dat het verbazingwekkend is dat er na 2 jaar zelfs nog geen aanzet tot invulling van de toezegging aan de tweede Kamer (en via hen aan de omwonenden van de luchthaven) is gegeven voor een onderzoek hoe de vlieghinder beperkt kan worden.

  Ze hebben een Manifest opgesteld waarin zij in 12 punten aangeeft waarop het Beraad zich gaat richten om de vlieghinder van Eindhoven Airport te beperken. Het ‘Beraad Vlieghinder Moet Minder’ zal de Minister en de Tweede Kamer fracties dan ook vragen om het toegezegde onderzoek met spoed alsnog uit te voeren. Het Beraad roept ook de betrokken bestuurders van provincie, omringende gemeenten en Eindhoven Airport op, om aan te dringen op het alsnog uitvoeren van dit onderzoek. Het is vooral in het belang van de leefbaarheid van onze Brainport regio. Maar het kan ook de basis zijn voor het ontwikkelen van een nieuwe sterkte van Brainport: innovatief denken en handelen in de natuurlijke spanning tussen economie en duurzaamheid bij de verdere ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Laten we met elkaar alert zijn, dat we niet geschiphold worden.
  Lees het manifest op de website: Beraad Vlieghinder Moet Minder: https://bvm2.nl/featured/bvm2-manifest/

  Opstijgend vliegtuig bij Eindhoven Airport