WAT IS DE TOEKOMST VAN EINDHOVEN AIRPORT ALS VAKANTIELUCHTHAVEN?

  0
  186

  Definitieve uitnodiging en Programma

  Knegselbijeenkomst BVM2 op 15 oktober 2022

  • Van 11.00 tot 13.00 uur
  • In De Leenhoef, Steenselseweg 8 A, 5511 AG Knegsel
  • De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk

  Gaan wij nog naar de zon, of komt de zon straks bij ons?

  Eindhoven Airport (EA) bestaat 90 jaar en heeft zich met jaarlijks 40.000 vliegbewegingen ontwikkeld tot de 2e luchthaven van Nederland. Ruim 80% betreft vakantievluchten binnen Europa of net daarbuiten. Zakelijke vluchten zijn er nauwelijks, van vracht- en intercontinentaal verkeer is geen sprake.

  Juist dat vakantieverkeer staat de laatste tijd in toenemende mate ter discussie. Voor omwonenden is de geluidshinder een continue bron van overlast en ergernis. Belangrijker nog is de invloed van het vliegtoerisme op klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid. Een vliegkilometer geeft per passagier veel meer CO2 uitstoot dan een trein- of autokilometer. Daarnaast is de aantasting van de luchtkwaliteit aanzienlijk, niet alleen door stikstof en fijnstof maar ook door veel andere uitstoot. De effecten daarvan op de volksgezondheid zijn nog nauwelijks bekend, wel beginnen de gevolgen van de klimaatcrisis voor iedereen in onze regio voel- en zichtbaar te worden.

  Vliegen zal veel duurder gaan worden. Allereerst door de aangekondigde verdrievoudiging van de ticketbelasting, maar ook de verdere fiscale vrijstelling van de vliegindustrie staat ter discussie. De brandstofprijzen vliegen de pan uit (wat ook voor andere vervoersmodaliteiten gaat gelden). De voor de legalisering van de stikstofuitstoot benodigde natuurvergunning van EA is nooit afgegeven en onduidelijk is of en in hoeverre die überhaupt in de huidige omvang kan worden verleend. Het regeerakkoord kondigt een CO2 plafond aan, als noodzakelijke bijdrage van EA aan de oplossing van de klimaat crisis. Past dat bij de huidige omvang? Schiphol moet van 500.000 naar 440.000 vliegbewegingen, wacht EA een soortgelijke krimp?

  EA wil fors gaan investeren in verbetering van de terminal en de parkeervoorzieningen.  Kernvraag daarbij is de verwachte ontwikkeling van het vliegtoerisme. De behoefte aan vakantie zal altijd blijven, maar welk vakantieverkeer is daarvan afgeleide? Zal zich dat, als afgeleide van klimaat- en prijsdruk, van vliegen verplaatsen naar trein of auto? Zal het gaan afnemen omdat we minder op vakantie gaan? Of minder ver, omdat we tijdens de coronacrisis hebben ontdekt hoe mooi ons eigen land en de buurlanden zijn? Vanuit milieubewustzijn of omdat het te duur wordt? Of hoeven we niet meer naar de zon, simpel omdat de zon naar ons komt, zoals we dit jaar hebben ervaren?

  In 2025 moet een nieuw Luchthavenbesluit voor EA in werking treden, waarin de kaders voor de verdere ontwikkeling van EA worden vastgelegd. Het “Van Geel” advies (dat voorzag in vermindering van de geluidsbelasting met 30% in 2030) is daarvoor leidend, maar het is steeds meer de vraag of dat door alleen vlootvernieuwing gaat lukken. Moet dat advies door alle recente veranderingen niet worden aangepast, of aangescherpt? Is het niet beter in te zetten op krimp van de luchthaven, snelle beperking van de overlast, directe gezondheidswinst en verbetering van de leefbaarheid van de woonomgeving? Ook omdat de klimaatcrisis ons daartoe dwingt? Maar vooral de vraag naar vliegtoerisme zal bepalend worden voor de toekomst van EA en dus voor de uitvoering van het voorgenomen investeringsplan.

  Niet alleen EA denkt daarover na, maar ook de reisbranche beraadt zich op de toekomst. De milieubeweging heeft daarbij uitgesproken opvattingen en het regionale- en landsbestuur staat voor belangrijke keuzes.

  De door BVM2 (Beraad Vlieghinder Moet Minder) georganiseerde Knegselbijeenkomst zal ingaan op alle eerdergenoemde vragen en aspecten en daarmee op de toekomst van EA.

  Voor de pauze (11.00 tot 11.45) zullen 4 externe sprekers hun visie geven op het onderwerp:

  • Paul Peeters, Professor Duurzaam Toerisme Breda University of Applied Sciences
  • Frank van Oostdam, Directeur Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen
  • Bram van Liere, Campaigner Klimaat Rechtvaardigheid en Verkeer Milieudefensie
  • Jan van Burgsteden, Wethouder Meierijstad

  Na de pauze (12.00 tot 12.40) zullen deze sprekers met Hans Horsten als gespreksleider in een rondetafelgesprek het onderwerp verder uitdiepen. Afsluitend (12.40 tot 13.00) zal er gelegenheid zijn voor interactie met vragen en opmerkingen vanuit de zaal.

  Knegselbijeenkomsten zijn bedoeld voor de volksvertegenwoordigers en de bestuurders in de regio, betrokken ambtelijke medewerkers, en voor de achterban (en mogelijke nieuwe geïnteresseerden) van BVM2 zelf.

  Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst uit en vragen U deze dag en tijd in uw agenda te noteren!

  Namens BVM2

  Wim Scheffers, voorzitter
  Bernard Gerard, secretaris

  Sunweb stapt over op treinreizen naar de wintersport