Wat gaat Defensie doen op Vliegbasis Eindhoven ?

  0
  653
  Vliegbewegingen van een A330 MRTT (tankvliegtuig) en een AS32 Super Pouma helikopter op 31 aug 2020

  Het lijkt erop dat Defensie actiever aan het worden is op het militaire deel van de vliegbasis (op welke vliegbasis Eindhoven Airport het civiele luchtverkeer verzorgt.
  We krijgen ook meer klachten over lusvliegen, helikopters, omgewone naderingsroutes en laagvliegen.

  Nu is BVM2 (nog) niet door zijn ondersteuners gemandateerd om een opvatting te hebben over de Nederlandse defensiepolitiek als zodanig. We hebben echter wel het idee dat het op zijn minst minder kan, en dat wij daar als BVM2 iets van kunnen vinden. Niet bijvoorbeeld twintig keer hetzelfde rondje vliegen met een tankvliegtuig.

  De bestuursleden Egbert van de Pas en Wim Scheffers hebben een gastopinie aangeboden aan het Eindhovens Dagblad. Deze wordt hieronder afgedrukt.


  De proefcasus van dhr. Van Geel  heeft alleen betrekking  op het burgergebruik van het vliegveld. Dit is  verontrustend omdat defensie bezig lijkt de afzonderlijke geluidsruimte die het heeft voor een veel groter deel  te gaan gebruiken. Nu gebruikt Defensie maar een klein deel van deze geluidsruimte.

  Het begon met een mededeling van de commandant van het vliegveld op een voorlichtingsbijeenkomst in het kader van het Van Geel project in Wintelre. Hij meldde vol trots dat de 2 extreem luidruchtige DC-10 tankvliegtuigen vervangen zouden worden door 2 nieuwe Airbussen die veel minder geluid zouden maken.
  Kort daarna bleek dat dat geen 2 andere kisten zouden worden maar 5. Onlangs sprak de voorlichting van Defensie echter over 5 tot 6 kisten die op Luchthaven Eindhoven  gestationeerd zouden worden. Ze komen hier ook in onderhoud.
  Er werd aan toegevoegd dat dat wel 240 nieuwe arbeidsplaatsen zou opleveren, waarvan er overigens 160 ingevuld gaan worden door militairen uit de landen die de vliegtuigen ook gaan gebruiken. Deze 160 zullen ongetwijfeld belasting betalen in hun eigen land, dus Nederland wordt daar niet veel beter van. Omdat mogelijk ook reeds in dienst zijnd burgerpersoneel ingezet wordt, levert dit dus per saldo hooguit 80 nieuwe arbeidsplaatsen op.

  Wat we voor die eventuele 80 arbeidsplaatsen terugkrijgen wordt langzaamaan duidelijk. Het eerste toestel is onlangs in gebruik genomen en de regio heeft het gemerkt.
  De nieuwe Airbus-toestellen zijn per stuk stiller, maar in plaats van twee oude tanktoestellen krijgen we vijf of zes nieuwe en die vliegen lager. Ook lijkt er sprake te zijn van toegenomen helikopteractiviteit. Per saldo leidt dit alles tot een duidelijke toename van de geluidsoverlast.

  We vrezen bovendien dat Defensie de reserve-geluidsruimte voor een half squadron F16’s op gezette tijden gaat gebruiken voor  de tijdelijke stationering van de nieuwe F35 vliegtuigen (JSF). Volgens de berichten zijn die oorverdovend.

  Wij maken ons dan ook grote zorgen over de ontwikkeling van de defensieoverlast voor de omwonenden. Allereerst lijkt het er steeds meer op dat het Rijk alles doet wat het kan om de afspraak van 30% geluidsreductie in 2030 zo veel mogelijk af te zwakken. Daarbij ziet het er naar uit dat de  eventuele overlastvermindering, die als gevolg van het Van Geel advies mogelijk wordt bereikt, weer  wordt overgenomen of vol gevlogen door  Defensie.

  Per saldo lijkt de hinder voor de omwonenden eerder toe dan af te nemen terwijl er toch gerekend was op een geluidsreductie van 30%. Is dit het toekomstbeeld van de militaire vliegbasis Eindhoven?

  Het zou in ieder geval wel een klap zijn in het gezicht van alle betrokkenen bij het Van Geel advies, en het laat het daardoor gecreëerde draagvlak  voor een meer regionale ontwikkeling van de luchthaven verdampen.

  Namens BVM2

  Egbert van de Pas

  Wim Scheffers

  Circuitvliegende Hercules (C130) en Chinook helicopter (H47)