Medegebruik op militaire basis

Het Eindhovense vliegveld is een militaire basis. Bevoegd gezag is het Ministerie van Defensie en de handhaving berust bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA). Waar nodig, werkt het Ministerie van Defensie met andere ministeries samen.

Eindhoven Airport is medegebruiker van het defensieterrein en van faciliteiten als de startbaan, de meteo en de verkeersleiding. Hiervoor wordt een (onbekende) vergoeding betaald.

De Eindhovense Aero Club Motorvliegen (EACM), die vliegt met wat men in de volksmond ‘sportvliegtuigjes’ noemt, is als medegebruiker op de basis gehuisvest. De EACM heeft een rechtstreekse relatie met Defensie en staat geheel los van Eindhoven Airport vice versa.

BVM2 heeft als belangenorganisatie geen eigen opvatting over de Nederlandse defensiepolitiek. Deze wordt als een democratisch vastgesteld gegeven beschouwd.
Wel ziet BVM2 het als haar taak om het militaire gebruik van de basis te doen plaatsvinden op een manier die voor de omgeving zo gunstig mogelijk is. Dat heeft bijvoorbeeld betrekking op laagvliegen boven de bebouwde kom, veelvuldig trainingslussen vliegen, andere vormen van routering, terugdringen van overbodige geluidsoverlast, en dergelijke.

De wetgeving m.b.t. militair vliegen is een andere dan die m.b.t. civiel vliegen. Beweringen die voor militair vliegen waar zijn, hoeven dat niet te zijn voor civiel vliegen en omgekeerd.

Op het moment dat deze tekst geschreven wordt, loopt het project ‘Ruimte voor Defensie’. BVM2 heeft voor de (inmiddels gepasseerde) Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) een zienswijze ingediend. Hierop is nog niet geantwoord. Het standpunt van BVM2 is, globaal gezegd, dat Noord-Brabant al onevenredig opgezadeld is met militaire activiteiten en dat het voor de hand ligt om ook elders te kijken. Als er dan toch een militaire activiteit bijkomt (bijvoorbeeld stationering van de F35), moet dat leiden tot compensatie in de vorm van minder vliegen.
Voor nadere uitleg zie het inhoudelijke bericht op deze site.