Vermindering geluid Airport kan en moet gewoon doorgaan

  0
  227

  Het vliegveld probeert de vertraging in de MER, en daarmee in het nieuwe Luchthavenbesluit, te framen alsdat dan ook de geluidsreductie zou moeten vertragen, en dat bovendien er al een stuk geluidsruimte weg is.
  De eerste stelling klopt niet en de tweede grotendeels niet.
  BOW-voorzitter Kopinga heeft er een ingezonden brief aan het EhvD tegenaan gegooid, die niet geplaatst is.
  Hieronder staat die brief alsnog in ons eigen medium.


  Klaas Kopinga

  In het artikel “Vermindering geluid Airport verder vertraagd” in het ED van 21 juni wordt de vermindering van het vliegtuiggeluid van Eindhoven Airport 1 op 1 gekoppeld aan de invoering van het “Sturingsmodel Geluid” dat vertraagd zou zijn.

  Dit is nogal kort door de bocht. Het Ministerie van Defensie heeft tijdens de laatste vergadering van het Luchthaven Eindhoven Overleg alleen laten weten dat Milieu Effect Rapport voor het nieuwe Luchthavenbesluit Eindhoven minstens een half jaar later klaar zal zijn. Maar ook het nu geldende Luchthavenbesluit uit 2014 geeft de mogelijkheid om de hoeveelheid geluid te verminderen.

  In een Luchthavenbesluit staat namelijk niet hoeveel geluid er gemaakt moet worden, maar hoeveel er maximaal gemaakt mag worden. De afgelopen paar jaar is volgens berekeningen het geluid door het gebruik van stillere vliegtuigen ook al iets afgenomen.

  In de rectificatie in het ED op het hierboven genoemde artikel wordt gesteld dat de geluidsruimte kromp van 10,3 naar 9,15 vierkante kilometer.

  Dit is misleidend, omdat het getal 10,3 een geluidsruimte inclusief meteomarge is en het getal 9,15 exclusief meteomarge. In werkelijkheid is de geluidsruimte afgenomen van 9,39 naar 9,25 vierkante kilometer (beide getallen exclusief meteomarge), dus maar met 1,4 %.

  Als de afgesproken afname van de hoeveelheid geluid met 30 % in 2030 niet wordt gehaald, ligt dat niet aan de recente extra vertraging van het Luchthavenbesluit. Dit wordt dan vooral veroorzaakt door onder meer de luchtvaartmaatschappijen en andere betrokkenen, die zich pas willen houden aan afspraken als ze wettelijk worden gedwongen.

  Klaas Kopinga, voorzitter