Verklaring van BVM2 en BOW bij Lelystadmanifestatie

  0
  1262

  Klaas Kopinga heeft regelmatig contact met mensen in Noordoost Nederland, die zich tegen de opwaardering van vliegveld Lelystad en de erbij behorende laagvliegroutes keren.

  Deze mensen hebben op 11 november 2017 een manifestatie georganiseerd bij het vliegveld. Bij die gelegenheid is er namens de BOW en BVM2 een verklaring voorgelezen, die u hieronder aantreft:

  ————-
  Jammer dat wij vanuit de regio Eindhoven morgen niemand kunnen afvaardigen. Niettemin steunen wij jullie van harte.

  • Ook wij worden al jaren lang ‘geschiphold’.
  • Wij hebben mogen aanzitten aan de Alderstafel Eindhoven, die van het begin af aan zo was samengesteld dat de economische belangen oververtegenwoordigd waren.
  • Wij hebben gemerkt dat kosten-baten analyses waarop de groei van regionale luchthavens is gebaseerd enorm gekleurd zijn: de ‘plussen’, zoals werkgelegenheid worden breed uitgemeten terwijl ‘minnen’ worden weggemoffeld. Het verlies door waardevermindering van onroerend goed, planologische beperkingen, belastingderving en koopkrachtafvloeiing naar het buitenland is veel groter dan de winst door extra werkgelegenheid.
  • Wij vinden het stuitend dat de overheid regionale luchthavens ‘van nationaal belang’ noemt om ze sneller te kunnen laten groeien, maar de diezelfde overheid de mensen die de pech hebben in de directe omgeving van zo’n luchthaven te wonen in de kou laat zitten. Van een fatsoenlijke vergoeding van de geleden schade is geen sprake.
  • Wij vinden het onthutsend dat luchtvaartmaatschappijen als ‘boeman’ worden gebruikt om het vliegen aan de randen van de dag te rechtvaardigen, maar dat de luchthaven allerlei premies aan die maatschappijen uitkeert als ze nog meer gaan vliegen.
  • Het is niet meer van deze tijd dat de gezondheidsrisico’s door geluidsoverlast en luchtverontreiniging door vliegverkeer worden gebagatelliseerd, ook al zijn ze concreet aangetoond.
  • Het is verbazend hoe traag de overheid is als het gaat om het moderniseren van de regelgeving rond vliegvelden. De balans tussen People, Planet en Profit is nog steeds volledig zoek.
  • We gunnen iedereen zijn pleziertjes, maar het kan toch niet zo zijn dat vliegtickets zo goedkoop blijven omdat de feitelijke kosten voor het overgrote deel door de belastingbetalers worden opgebracht.

  Namens de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap,

  mede namens het Beraad Vlieghinder Moet Minder,

   

  Klaas Kopinga