vacatures

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) is op zoek naar een
Activiteiten- en communicatiemanager (voor gemiddeld ca. 16 uur per week)
Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
Het initiatief tot de oprichting van BVM2 is in 2017 genomen door vertegenwoordigers van een 4-tal organisaties, die zich tijdens het verloop van de zogenaamde Alderstafels hebben ingezet voor het behoud van een goede leefbaarheid in de omgeving van Eindhoven Airport (EA). BVM2 is nog sterk in ontwikkeling en wordt nu ondersteund door ruim 30 belangengroepen, wijk-, buurt- en bewonersorganisaties en eveneens ruim 2200 individuele inwoners in de omgeving van EA. In het spanningsveld tussen enerzijds de internationale bereikbaarheid en de (economische) belangen van de regio Eindhoven en Eindhoven Airport, en anderzijds de kwaliteit van de leefomgeving in deze regio, zet BVM2 zich vooral in voor het belang van de omwonenden.
Wat ga je doen ?
Als Activiteiten- en Communicatiemanager wordt je de nieuwe spil in het functioneren van BVM2. De organisatie leunt momenteel volledig op de inzet van vrijwilligers. Voor de verdere ontwikkeling van BVM2 is structurering en professionalisering op veel onderdelen van haar functioneren noodzakelijk, waardoor de continuïteit van BVM2 ook op langere termijn wordt gewaarborgd. Je werkt in directe opdracht van en nauw samen met het bestuur van BVM2, waarbij enkele bestuursleden als direct dagelijks aanspreekpunt zullen fungeren. Wat betekent dit concreet voor jou en de door jou te verrichten werkzaamheden?
 1. Je beheert het ondersteunersnetwerk van organisaties en individuen, draagt actief bij aan het uitbouwen daarvan via werving van en contactontwikkeling met ondersteuners.
 2. Je beheert, onderhoudt en professionaliseert samen met enkele bestuursleden de website van BVM2. Je bouwt de presentatie van BVM2 op sociale media uit en onderhoudt deze.
 3. Je draagt bij aan de presentatie van BVM2 in de pers, ontwikkelt daartoe contacten en bereidt perspublicaties voor.
 4. Je bereidt de nieuwsbrieven naar ondersteuners en volksvertegenwoordigers voor, coördineert de redactie ervan en zorgt voor de verzending.
 5. Je bereidt de informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten voor, die zowel op uitnodiging van wijk en buurtorganisaties als ook periodiek door BVM2 op eigen initiatief worden verzorgd (de zogenaamde Knegsel bijeenkomsten).
 6. Je bereidt met de secretaris bestuursvergaderingen voor, werkt de daar gemaakte afspraken uit, en coördineert de inzet van aangesloten vrijwilligers met je eigen inzet ter uitvoering.
 7. Je draagt, zelfstandig of samen met bestuursleden van BVM2, bij aan de belangenbehartiging en -vertegenwoordiging naar belangenorganisaties en politici, zowel op plaatselijk, regionaal als landelijk niveau . Je bereidt daartoe overleggen voor en neemt daaraan ook zelf regelmatig deel.
 8. Je bent gaande je werk en in samenspel met het bestuur continu en actief bezig met kennisontwikkeling en -veredeling, en pleegt daartoe zelfstandig deskresearch en extern overleg.
Dit brede en gevarieerde werkpakket is net zoals BVM2 nog sterk in ontwikkeling. De manier waarop hieraan vorm en inhoud wordt gegeven, kan in belangrijke mate ook door jou zelf worden bepaald.
Jij herkent je hierin:
 • HBO niveau communicatie, bedrijfskunde en/of projectmanagement
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een professionele werkomgeving
 • Affiniteit met vraagstukken rond luchtvaartmobiliteit, de milieuaspecten daarvan en in het bijzonder de impact daarvan op de kwaliteit van de leefomgeving van omwonenden bij luchthavens
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Flexibel en initiatiefrijk, met een zelfstandig werk- en denkniveau
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio Eindhoven
Wat kunnen we je bieden?
 • Allereerst een hoge mate van zelfstandigheid bij het vormgeven en uitvoeren van het eerder omschreven takenpakket, zowel qua inhoud als qua plaats en tijd waar dit wordt uitgevoerd.
 • Een zeer gevarieerd en afwisselend takenpakket in een nauwe samenwerking met alle bij BVM2 betrokken vrijwilligers en met veel mogelijkheden tot eigen ontwikkeling.
 • Een indicatief uurloon van ca. € 45,- per uur all-in, waarbij reis, verblijfs- en andere onkosten afzonderlijk declarabel zijn.
 • Een beschikbaar budget voor minimaal 1 jaar met uitzicht op verlenging voor een tweede jaar.
 • Laptop, mobiele telefoon en benodigde communicatieabonnementen worden beschikbaar gesteld.
Voor meer informatie over BVM2 ga naar www.bvm2.nl 
Voor vragen of inlichtingen bel naar 0654982163
Stuur je motivatie met CV naar wim.scheffers@outlook.com