Tweede Kamer-vragen over lege vliegtuigen en de beantwoording daarvan door minister Visser op 18 okt 2021

  0
  525

  Tweede Kamerlid Mahir Alkaya (SP) heeft, toen het speelde, vragen in de Tweede Kamer gesteld over TUI, die lege vliegtuigen van Schiphol naar Eindhovne liet vliegen om hier passagiers voor Kreta en Kos op te pikken. Zie BVM2 tegen lege vliegtuigen tussen Eindhoven en Amsterdam .
  Deze vragen zijn op 18 okt 2021 beantwoord. Hieronder de vragen en het bijbehorende antwoord.

  Er blijkt onder meer uit dat er in het IATA jaar 2018/2019 op Eindhoven lege 157 vluchten hebben plaatsgevonden, 0,40% van het totaal aantal uitgevoerde commerciële vluchten.
  De lege vluchten vanwege Kos en Kreta zijn niet structureel bedoeld.
  Ook de minister vindt dat voor genoemde lege vluchten de trein een beter alternatief was geweest, maar wil het aan de luchtvaartmaatschappijen overlaten om dat te regelen – wat dus de zwakke plek in het antwoord is.

  Mahir Alkaya (SP)
  Minister Visser (VVD)


  Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het nieuws dat TUI lege vliegtuigen laat overkomen tussen Schiphol en Eindhoven Airport

  Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de berichten over de kritiek op de vluchten met lege vliegtuigen tussen Schiphol en Eindhoven Airport? (1 (2 (3
  Antwoord 1
  Ja.

  Vraag 2
  Kunt u zich voorstellen dat de omwonenden van Eindhoven Airport en Schiphol niet zitten te wachten op lege vliegtuigen die in hun woonomgeving overvliegen?
  Antwoord 2
  Ja.

  Vraag 3
  Hoe past het verplaatsen van lege vliegtuigen volgens u binnen de overheidsdoelstellingen om de omgevingsoverlast en de uitstoot door de luchtvaart te reduceren?
  Antwoord 3
  Het uitvoeren van vluchten met lege toestellen is vanuit het oogpunt van energiegebruik (emissies) en hinder (geluid) ongewenst.

  Vraag 4
  Kunt u aangeven in hoeverre de betreffende vliegbeweging naar Kos en Heraklion een structureel karakter heeft en kunt u aangeven waarom een binnenlandse stop daarvoor benodigd is?
  Antwoord 4
  Het uitvoeren van dergelijke vluchten heeft geen structureel karakter. Voor het seizoen 2022 gaat TUI er van uit dat het toestel weer op Eindhoven Airport gestationeerd kan worden, zodat deze zogenoemde positioneringsvluchten niet meer nodig zijn.

  Vraag 5
  Hoe vaak komt het op jaarbasis voor dat vliegtuigen voor toeristische vluchten vanaf Nederlandse luchthavens leeg worden verplaatst naar nabij gelegen vliegvelden?
  Antwoord 5
  Het aantal uitgevoerde commerciële positioneringsvluchten in het IATA jaar 2018/2019 bedraagt volgens Airport Coordination Netherlands (ACNL) op Schiphol 189 vluchten, op Eindhoven 157 vluchten en op Rotterdam 178 vluchten. Dat is voor Schiphol 0,04%, voor Eindhoven 0,40% en voor Rotterdam 1,15% van het totaal aantal uitgevoerde commerciële vluchten.

  Vraag 6
  Bent u bereid om afspraken te maken met vervoerders om deze onnodige vliegbewegingen te stoppen?
  Antwoord 6
  Ja, mijn ministerie zal in zijn contacten met de luchtvaartmaatschappijen aandacht vragen voor het zoveel mogelijk beperken van deze vluchten met lege toestellen (Zie ook beantwoording vraag 4 van lid Bouchallikh (GroenLinks)) .

  Vraag 7
  Hoe kijkt u aan tegen de suggestie van de heren Van den Brink en Melkert om reizigers per openbaar vervoer naar het vliegtuig te vervoeren in plaats van andersom?
  Antwoord 7
  Het gebruik van de trein in plaats van het vliegtuig maakt onderdeel uit van het beleid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS, ProRail, Schiphol en KLM hebben in november 2020 de Actieagenda Trein en Luchtvaart gepresenteerd met als doel het verder verbeteren van de internationale trein als aantrekkelijk alternatief voor de luchtvaart. Hierbij richten partijen zich op de zes prioritaire bestemmingen Brussel, Parijs, Londen, Düsseldorf, Frankfurt en Berlijn. De internationale trein moet een aantrekkelijk alternatief worden voor zowel de bestemmingsverkeer reizigers (Origin – Destination reizigers) en transferreizigers. Lege vluchten tussen Schiphol en Eindhoven voorkomen door reizigers per trein van en naar Schiphol te vervoeren sluit aan bij deze doelstelling. Het is aan de luchtvaartmaatschappij om te bezien in hoeverre dit realiseerbaar is, als dit herpositionering van vliegtuigen kan voorkomen.  (1 NOS, 08-09-2021, vindplaats:
  https://nos.nl/artikel/2397000-kritiek-op-vluchten-met-lege-vliegtuigen-naar-eindhoven-airport
  [2]

  (2 Eindhovens Dagblad, 08-09-2021, vindplaats:
  https://www.ed.nl/eindhoven/onnodige-tussenstops-op-eindhoven-airport-zetten-kwaad-bloed-bij-omwonenden~acda38f1/
  [3]

  (3 NPO Radio 1, 08-09-2021, ‘TUI laat lege vliegtuigen van Schiphol naar
  Eindhoven vliegen’


  Links:
  ——
  [1] http://www.tweedekamer.nl/
  [2] https://nos.nl/artikel/2397000-kritiek-op-vluchten-met-lege-vliegtuigen-naar-eindhoven-airport
  [3] https://www.ed.nl/eindhoven/onnodige-tussenstops-op-eindhoven-airport-zetten-kwaad-bloed-bij-omwonenden~acda38f1/