Toekomst (vanaf 2020)

Op dit moment loopt de Proefcasus Eindhoven Airport, een informeel consultatietraject dat gericht is op een breed gedragen toekomstvisie voor Eindhoven Airport. Lees meer: proefcasus-eindhovenairport.nl