Tickettax wordt niet voor duurzame brandstof ingezet

  0
  314

  Langs twee parallelle routes kwam het versneld invoeren van Sustainable Aviation Fuel (SAF) op de Eindhovense luchtvaartagenda.

  Saf tanken (foto SkyNRG)

  Enerzijds had de duurzame luchtvaartmanager van het vliegveld, mevrouw Mols, een brief geconcipieerd aan het kabinet waarin ervoor gepleit werd de tickettax, die het nieuwe kabinet voornemens was in te voeren, bestemd ging worden om de meerkosten van SAF op Eindhoven Airport te dekken.
  Anderzijds had Milieudefensie in de regio er voor gepleit dat in het kader van de aanschrijving van 29 bedrijven door Milieudefensie landelijk, ook Eindhoven Airport een klimaatplan zou maken dat in 2030 45% minder CO2 zou uitstoten dan in 2019.
  In beide gevallen ging het om op Eindhoven Airport getankte brandstof, en was de definitie van duurzaam die van Generatie2-brandstof in Europese zin. Milieudefensie in de regio is een ondersteunende organisatie binnen BVM2.

  De steun langs twee routes leidde tot breed uitgesproken steun en de conceptbrief van mevrouw Mols werd naar Den Haag gestuurd als officieel LEO-document (Luchthaven Eindhoven Overleg).

  Zie Eindhoven Airport reageert op duurzaamheidsaanschrijving Milieudefensie – en hoe Schiphol daarin staat en Ticketheffing op Eindhoven Airport bestemmen voor duurzame kerosine .

  Helaas wil minister Harbers er niet aan. De tickettax moet in de algemene middelen en als de luchtvaart ondersteuning wil bij de invoering van SAF, concurreert dat met andere doelen vanuit diezelfde algemene middelen.
  Vliegvelddirecteur Hellemons is met reden teleurgesteld over de opstelling van Harbers.

  Op het moment dat dit artikel geschreven wordt, is het nog niet mogelijk geweest er een standpunt over te bepalen in BVM2 of LEO.
  Milieudefensie in de regio heeft Hellemons laten weten de teleurstelling te delen omdat, hoe dan ook, voor de nog te bepalen omvang van de luchtvaart in de toekomst de inzet van SAF onvermijdelijk zal zijn. Milieudefensie meent ook dat het doel van 45% CO2-reductie ongewijzigd moet blijven. Als dat niet met fiscale ondersteuning kan, dan maar zonder en dus via de ticketprijzen.

  Ongetwijfeld wordt hierover nog verder gesproken.