Teken de anti-vliegpetitie van de milieuorganisaties!

  0
  1176

  Er is een proces gaande om tot een bundeling van krachten te komen van alle organisaties, die vinden dat het zo niet verder kan met de luchtvaart in Nederland.

  Dat gebeurt op twee sporen.

  Op het ene spoor hebben de bewonersorganisaties rond de belangrijkste vliegvelden in Nederland elkaar gevonden in het Landelijk Bewoners Beraad Luchtvaart (LBBL). Ons Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) is er daar een van. Voor BVM2 zijn Michiel Visser en Bernard Gerard bij deze trend betrokken. We hopen binnenkort met een persbericht naar buiten te komen.
  De bewonersorganisaties willen zich niet door Schiphol en de regering tegen elkaar uit laten spelen. Vandaar één eisenpakket, dat neerkomt op niet méér vliegen en minder gevolgen van het vliegen. Bij alle vliegvelden.

  Op het andere spoor zijn een aantal grote milieuorganisaties (Natuur en Milieu, Greenpeace, Urgenda en andere) met een campagne tegen de bandeloze groei van de luchtvaart begonnen.
  Zij hebben een petitie opgezet op https://secured.greenpeace.nl/actie/luchtvaart/ . BVM2 adviseert nadrukkelijk iedereen om deze petitie te tekenen.
  Verder heeft Natuur en Milieu de website “Eerlijk over vliegen” opgezet. Deze is te vinden op www.eerlijkovervliegen.nl .

  Tussen de mensen van het eerste en van het tweede spoor vindt regelmatig overleg plaats.

  Beide manifesteren zich samen op dinsdag 15 mei bij de Tweede Kamer in Den Haag. Om 16.00 uur vindt er een plenair luchtvaartdebat plaats. Vooraf wordt er iets georganiseerd. Exacte berichten daarover verschijnen later, maar geïnteresseerden kunnen de middag al vast in hun agenda vrijhouden.