Stikstofprobleem ook in Eindhoven?

  0
  446

  In de pers werd veel aandacht besteed aan de stikstofproblematiek van Schiphol. Schiphol zou misschien zelfs wel moeten krimpen omdat het kabinet er niet uitkwam met de Natuurvergunning. Aldus bronnen in Den Haag, die zich baseren op een door de minister aangevraagde mondelinge informatiebijeenkomst (die gedeeltelijk geheim was). Dat de minister uit zichzelf informatie aan de Tweede Kamer geeft over dit onderwerp, geeft overigens aan dat de nood hoog is.

  Kleinmeer in Kempenland West, het Natura2000 – gebied dat het dichtst bij het vliegveld ligt.

  De vraag in onze achterban rees al snel of er ook in Eindhoven een stikstofprobleem was.

  Inderdaad moet ook Eindhoven een Natuurvergunning hebben. BVM2 heeft een zienswijze ingediend op het concept en dat is te vinden op https://bvm2.nl/bvm2-levert-zienswijze-in-over-natuurvergunning-eindhoven-airport/ . Er staan ook andere artikelen over stikstof en het vliegveld op de BVM2-site. De vergunning is nog steeds in procedure en die procedure is in nood, bleek uit de informatiebijeenkomst.

  De gelekte informatie ging alleen over Schiphol.
  En omdat er dd dit artikel geen officieel document beschikbaar is dat ten grondslag ligt aan de berichten, is het niet mogelijk op te zoeken hoe het er op dit moment met de afwikkeling van de Natuurvergunning van Eindhoven Airport voor staat. Mogelijk bestaat de nood ook voor Eindhoven Airport, maar het is  bij de beschikbare gegevens speculatief om dat te stellen.
  Als er meer bekend is, zullen wij U daarover uiteraard informeren.


  (In deze afbeelding zit een fout die ook elders verschijnt. De aanduiding in Mol/ha*jaar is juist, maar de aanduiding kg N/ha*jaar niet. Dit moet zijn kg NO2/ha*jaar. De N-fractie hierbinnen is het 14/46ste deel. Omdat de gangbare aanduiding die in Mol is, heeft deze slordigheidsfout verder geen gevolgen.)