Sluiting Maastricht Aachen Airport niet langer taboe voor provinciebestuur

  0
  335

  Dit artikel door Frans Dreissen verscheen in De Limburger van 08 september 2021. Misschien dat de komst van Remkes een nieuwe dynamiek in het Limburgse losmaakt.
  Zie ook Limburgse toerisme-organisaties tegen ontwikkeling van regionale luchthaven – Limburg beter af zonder luchthaven, zegt MKBA (update dd 19 dec 2020)

  Maastricht Aachen Airport

  Een sluiting op termijn van de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) is niet langer onbespreekbaar voor het provinciebestuur. In een brief aan Provinciale Staten schrijft het college ‘daadwerkelijk álle opties open en transparant met de Staten te willen wegen’.

  Eerder wilde de provincie het scenario van sluiting niet onderzoeken, ondanks aandringen van enkele Statenfracties. Het nieuw aangetreden provinciebestuur is nu van plan in kaart te laten brengen en te laten doorrekenen wat de gevolgen zijn als het luchthaventerrein een andere functie krijgt. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen bij de besluitvorming over de toekomst van de luchthaven in Beek, net als vier eerder onderzochte varianten. Dat blijkt uit de brief van gedeputeerde Stephan Satijn aan het college aan Provinciale Staten.

  De provincie is eigenaar, aandeelhouder en subsidieverstrekker van de luchthaven. Het vorige college liet de sluitingsvariant niet onderzoeken. Een meerderheid van het Limburgs parlement in 2019 (CDA, VVD, PVV en Forum voor Democratie) vond dat sluiting van de luchthaven niet aan de orde was en dat dit scenario dus niet hoefde te worden onderzocht. In zijn rapport ‘Op zoek naar verbinding’, over de toekomst van MAA, liet ‘verkenner’ Pieter van Geel sluiting dan ook onbesproken. Volgens hem omdat dan een ‘samenhangend compromis niet mogelijk is’.

  Het nieuwe college van GS wil de discussie nu toch verbreden om vooraf duidelijk te hebben welke toekomst het vliegveld wacht. Er staan grote investeringen op stapel waaronder baanrenovatie die uiterlijk in mei 2023 moet zijn gestart. Voor mei volgend jaar moet de toekomst helder zijn omdat dan een besluit moet worden genomen om geld vrij te spelen voor de renovatie.

  De uitkomsten van het onderzoek naar sluiting worden in de tweede week van december verwacht. In april/mei volgend jaar moet besluitvorming plaatsvinden door Provinciale Staten.

  MAA is al jaren onderwerp van discussie. Voorstanders wijzen op de economische effecten zoals werkgelegenheid terwijl tegenstanders vrezen voor aantasting van het leefmilieu en overlast.

  Landend vliegtuig beschadigt dak in Meerssen bij Maastricht