Slap antwoord van Provincie op SP-vragen over Aanvullingsregeling Geluid in verband met Brabantse vliegvelden

  0
  728
  JSF – vliegtuigen op Volkel

  De Aanvullingsregeling Geluid
  Men is bezig de Omgevingswet in te voeren. Stap voor stap worden bestaande beleidsterreinen toegevoegd, waaronder nu de Aanvullingsregeling Geluid. De voorafgaande Wet en Besluit waren onopvallend gepasseerd, maar de Regeling bevat de precieze rekenvoorschriften en bij de Consultatie daarvan brak rond Schiphol paniek uit. In grote gebieden rond Schiphol kon niet of met grote moeite gebouwd worden. Hoofdredenen waren dat vliegtuiglawaai mee ging tellen bij geluidscumulatieberekeningen en dat er met scherpere dosis-effectrelaties gewerkt werd. Nevenreden is o.a. dat ook provinciale wegen gingen meetellen (om maar eens wat te noemen: de N279 langs Helmond).
  Het is een technisch ingewikkeld verhaal waarvoor wij graag verwijzen naar eerdere uitleg. Zie https://bvm2.nl/brabantse-sp-stelt-vragen-over-woningbouw-vliegvelden-en-geluid/

  De Regeling geldt ook in Brabant met zijn vijf militaire vliegvelden (waarvan op één Eindhoven Airport functioneert) en Seppe en Budel, De vraag ligt voor de hand of de ‘Schipholse’ problemen, mogelijk in afgezwakte vorm, zich ook rond Brabantse vliegvelden voor konden doen.

  De organisatie die dat in principe het beste kon weten was de provincie Noord-Brabant. Vandaar dat BVM2-bestuurder Willemieke Arts, tevens Provinciale Statenlid, hier vragen over gesteld heeft. En om het leed wat in te perken werden de vragen beperkt tot vier voorbeeldgemeenten nabij een vliegveld, te weten Best, Veghel, Uden en Gilze-Rijen. Er werd evenmin een juridisch bindende uitspraak gevraagd, maar slechts een niet-verplichtende schatting. Kan bijvoorbeeld Uden nog in dezelfde mate bouwen (mede gegeven de F35 op ‘Volkel’) onder de nieuwe Aanvullingsregeling Geluid?

  Gedeputeerde Staten (Forum voor ‘Democratie’, VVD, CDA en Lokaal Brabant) gaf een slap antwoord. Men had vragen gesteld bij de consultatie over de provinciale wegen en in zijn algemeenheid over luchtvaartlawaai (‘wat gaat dit betekenen?’) maar geen stelling genomen (‘dit en dat mag het niet betekenen’).
  En daar bleef het bij. De rest van de beantwoording bestond uit clichés, irrelevante opmerkingen en vraagherhalingen in andere bewoordingen. Elke poging om in te schatten wat de vier genoemde voorbeeldgemeenten op woningbouwgebied boven het hoofd hing ontbrak.

  Waardeloos.

  We volgen het verder.

  Woningbouwlocaties nabij de nieuwe 20 Ke-contour