Schiphol kan naar 250.000 vluchten krimpen zonder verlies van bereikbaarheid

  0
  232

  We ontvingen onderstaand persbericht van de bevriende Werkgroep Toekomst Luchtvaart.
  Hoewel het specifiek over Schiphol gaat, heeft de onderliggende thematiek ook relatie met Eindhoven Airport. Vandaar dat we het hier afdrukken.


  Persbericht Werkgroep Toekomst Luchtvaart

  Schiphol kan naar 250.000 vluchten krimpen zonder verlies van bereikbaarheid

  Hilversum – 8 september 2022. Het kabinet wil de uitstoot van stikstof halveren. Schiphol is in de top-200 bedrijven op Tata Steel na de grootste bron van stikstofuitstoot. Het kabinet kan het bij de boeren niet maken om de luchtvaart te ontzien. Voor de natuurvergunning moet Schiphol volwaardig deelnemen aan de halvering van stikstofuitstoot. Dit is haalbaar met selectieve halvering van het luchtverkeer naar 250.000 vluchten. Dat kan zonder de goede bereikbaarheid van Nederland aan te tasten. Het internationale vervoer van en naar de kleine thuismarkt Nederland komt niet in de knel.

  De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) trekt deze conclusies uit haar onderzoek naar een krimp van Schiphol die de bereikbaarheid van Nederland niet aantast. Uitgangspunt is een lijst van 178 zakelijke bestemmingen met bijna 300.000 vluchten van Schiphol uit 2019, die de minister onlangs heeft vastgesteld. Daar heeft de WTL niet-zakelijke bestemmingen aan toegevoegd, namelijk Paramaribo, de Antillen en alle populaire vakantiebestemmingen.  Op intercontinentale vluchten kan het aantal wekelijkse vertrekken vanaf Schiphol worden verlaagd in aansluiting op de vraag van thuismarktpassagiers van en naar Nederland. Daardoor zijn veel minder overstappers nodig.

  Er zijn nog twee andere beperkingen mogelijk. In Europa kunnen 40.000 vluchten door de snelle trein overgenomen worden. Ook kunnen  circa 20 geselecteerde zakelijke bestemmingen vervallen waarmee Nederland feitelijk te weinig handel en dienstverlening onderhoudt. Zo komt het onderzoek uit op 250.000 vluchten met behoud van een goede bereikbaarheid van alle voor Nederland belangrijke bestemmingen. Er zijn veel minder overstappers nodig. Schiphol blijft een kleinere hub met een groot netwerk. Het internationaal vervoer van Nederland komt niet in de knel.

  Opkopen uitstootrechten onnodig

  Halvering van het luchtverkeer levert niet alleen halvering van stikstofemissies op, maar is ook hard nodig voor forse vermindering van veiligheidsrisico’s rond Schiphol, uitstoot van broeikasgassen en kankerverwekkende gassen, geluidhinder en slaapverstoring. Nachtsluiting komt dan binnen bereik. Krimp naar het nieuwe plafond van 440.000 vluchten is lang niet genoeg om al deze problemen werkelijk te helpen oplossen. Als het daarbij blijft moet voor de natuurvergunning van Schiphol het teveel aan stikstofuitstoot afgekocht kunnen worden, bijvoorbeeld met uitstootrechten van boeren. Al het luchtverkeer boven 250.000 vluchten is bestemd voor 10 miljoen overbodige overstappers via Schiphol en korte vluchten die niet door de snelle trein vervangen worden. Terwijl de bereikbaarheid er niet op vooruitgaat. Dat sop is de kool niet waard.

  Rolverdeling kabinet en luchtvaartsector

  De keuze van specifieke bestemmingen is aan de luchtvaartmaatschappijen. Daarbij is de feitelijke vraag van zakelijke en niet-zakelijke passagiers van en naar Nederland leidend.

  De rol van het kabinet is sturend op de gewenste bereikbaarheid en strategische hoofdlijnen van o.a. de netwerkkwaliteit en vermindering van negatieve effecten, in nauw overleg met de luchtvaartsector en andere betrokken partijen. Het al of niet goedkeurend volgen wat de sector onderneemt is voorbij, nu de negatieve effecten zo drastisch verminderd moeten worden zonder de bereikbaarheid schade te berokkenen.