Relatie aantal Corona-slachtoffers met aantal vliegtuigpassagiers

    0
    830

    De link http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/COVID19-and-Peaceweb.pdf geeft toegang tot een document met informatie over het Coronavirus. Daaronder een grafiek (let wel: dubbel-log) die horizontaal het aantal vliegtuigpassagiers in 2018 (binnenlands en grensoverschrijdend samen) geeft en vertikaal het aantal Coronagevallen.
    De bron is de Wereldbank.
    Het getal r geeft de mate van samenhang (correlatie) aan. Bij r=0 is er geen verband, en bij r=1 is er een perfect verband. UIteraard zitten er ook een heleboel toevallige lokale invloeden in, daarom kan het verband niet perfect zijn.