Rechtszaak voor bescherming tegen vlieghinder

  0
  524

  De actiegroep bij Schiphol Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (RBV) bij Schiphol is bezig met een rechtszaak over Schiphol.

  BVM2 is vriend van RBV.

  Hun insteek dd 31 augustus 2021 in een brief aan de minister:

  *Brief waarin RBV eist dat de minister: 

  • maatregelen neemt om de individuele geluidshinder en slaapverstoring te beperken, zodanig dat de geluidsbelasting de WHO normen niet overschrijdt;. 
  • omwonenden daadwerkelijk bescherming biedt door het vaststellen van maxima voor individuele geluidsbelasting;
  • zorgt voor reductie van uitstoot van schadelijke stoffen door vliegverkeer, waaronder ultrafijnstof.

  Op de brief kwam begin november reactie op. Deze was zeer uitgebreid maar een antwoord op onze in klip en klare taal geformuleerde eisen is daarin niet te vinden.
  Daarom zal RBV het ministerie van I&W dagvaarden. We zullen voor de rechter bepleiten dat er grenzen zijn aan de ziekmakende vervuiling en vliegherrie en op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van Mens (EVRM), ons ‘recht op ongestoord woongenot’ opeisen. Het is belangrijk om een krachtig halt toe te roepen aan de enorme vlieghinder en de ernstige negatieve effecten van de luchtvaart substantieel te verminderen. 

  Een uitvoeriger weergave is te vinden op https://mailchi.mp/ecb02578c89b/mkba-ce-delft-5003842?e=2b63e8cd3e .