Raadsvragen in Eindhoven “Consequenties stikstofvonnis Eindhoven Airport”

  0
  28

  In de nasleep van het stikstofvonnis aangaande Eindhoven Airport zijn er in de gemeenteraad van Eindhoven vragen gesteld. Deze staan hieronder. Het eerdere artikel hierover is te vinden op Rechter: Eindhoven en Rotterdam Airport moeten krimpen wegens stikstofuitstoot .

  Raadsvragen “Consequenties stikstofvonnis Eindhoven Airport”. datum: 15 mei 2024

  Geacht college,

  Inleiding

  Op 16 april 2024 heeft de Rechtbank Gelderland uitgesproken dat Eindhoven Airport geen natuurvergunning heeft en die wel  moet hebben.
  Eindhoven Airport heeft, in elk geval op zijn website, nog niet op de uitspraak gereageerd. De gemeente Eindhoven bezit 24,5% van de aandelen van Eindhoven Airport NV. Daardoor is de gemeente Eindhoven mede-eigenaar van het probleem van het ontbreken van de vereiste natuurvergunning.

   Wij vragen ons af welke gevolgen de uitspraak van de Gelderse Rechtbank kan hebben. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat het aantal  vliegbewegingen op Eindhoven Airport terug moet naar het jaar dat de Habitatrichtlijn van kracht werd (1992), of naar het jaar 2014 van het huidige Luchthavenbesluit annex MER?

  Omdat we benieuwd zijn naar hoe uw college met deze situatie omgaat stellen wij de volgende vragen:

  1. Heeft u als aandeelhouder een opinie over het stikstofvonnis van de rechtbank Gelderland en de mogelijke gevolgen daarvan voor Eindhoven Airport? Zo ja, welke?
  2. Heeft u met de directie van Eindhoven Airport over het stikstofvonnis en de mogelijke gevolgen daarvan gesproken? Zo ja, wat was dan, samengevat, de uitkomst  van dat gesprek?
  3. Heeft u met de andere regionale aandeelhouder, zijnde de provincie, over het stikstofvonnis en de mogelijke gevolgen daarvan gesproken? Zo ja, wat was dan, samengevat, de uitkomst van dat gesprek?
  4. Schiphol haalt ons inziens rare capriolen uit door boerderijen op te kopen, zodat de stikstofrechten (al dan niet conform de wet) overgaan op Schiphol zelf of op Rotterdam-The  Hague Airport.
   Is uw college iets bekend over vergelijkbare bewegingen in onze regio?
  5. Wat is uw opvatting over de onder 4] genoemde aanpak door Schiphol?

  Namens de fracties van de SP, VOLT,Groenlinks, PvdA en Partij voor de Dieren,

  Jannie Visscher, raadslid
  Robin Brokman, raadslid
  Jonas Roothans, raadslid
  Bart Habraken, raadslid
  Patrick van Tuijn (PvdA), raadslid in samenwerking met commissielid