Pilot routeoptimalisatie Eersel-Steensel en effecten in Aalst-Waalre

  0
  701

  Dit artikel is overgenomen van de site van de BOW (en ging daar alleen over Steensel en Eersel) en daarna geüpdated (met later materiaal van de BOW) voor de effecten in Waalre.


  Sinds 18 mei 2023 is er een pilot gestart waarbij de bedoeling is de vliegtuigen die in ZW richting opstijgen en naar het (Z)O afzwaaien zo goed mogelijk tussen Eersel en Steensel door te laten vliegen. Dit omdat veel vliegtuigen de bocht te ruim of juist te krap bleken te nemen, waardoor zowel in Eersel als in Steensel veel geluidshinder was.
  Sinds het begin van deze pilot is het aantal klachten vanuit Steensel sterk toegenomen. Om de oorzaak hiervan te achterhalen hebben we overzichten gemaakt van de vliegpaden gedurende dit jaar, zoals deze door de B.O.W. virtuele radar zijn geregistreerd. In het eerste plaatje zijn de vliegpaden in de periode januari t/m april van dit jaar afgebeeld, dus voor de start van de pilot. In het andere plaatje zijn de vliegpaden over de periode mei t/m heden (22 juli 2023) afgebeeld.

  Uit de plaatjes kan een gemiddelde vliegroute tijdens een bepaalde periode geschat worden. De rode lijn is het gemiddelde van de vliegpaden voor het begin van de pilot, de paarse lijn het gemiddelde van de vliegpaden sinds de start van de pilot. Om deze vliegroutes te kunnen vergelijken zijn beide lijnen in de plaatjes opgenomen.

  1 jan 2023 – 17 mei 2023

  18 mei 2023 – 31 juli 2023

  De gemiddelde route ligt op dit moment redelijk tussen Eersel en Steensel in, maar is aan de zuidkant dichter bij Steensel komen te liggen. Dit kan in Steensel extra overlast geven. Belangrijker is echter de grote spreiding van de vliegpaden rond de gemiddelde route. Die is sinds het begin van de pilot niet afgenomen en maakt dat er nog steeds veel toestellen over Eersel en Steensel vliegen. Deze spreiding is kleiner dan de ‘nominale’ spreiding waarmee de huidige geluidsberekeningen worden uitgevoerd. Als deze echter niet kan worden verkleind, heeft de routeoptimalisatie zoals die nu gebeurt niet het beoogde effect.


  Nadien ontving de BOW veel klachten uit Aalst-Waalre. Daarom worden hieronder dezelfde plaatjes als hierboven nog eens afgebeeld, maar nu over een groter gebied zodat ook Aalst-Waalre er op staat.

  1 jan – 17 mei 2023
  18 mei – 31 juli 2023

  Op de vliegpadenkaart is te zien dat de invoering van de pilot geen waarneembaar effect heeft op Aalst en Waalre.
  Er kan wel iets anders aan de hand zijn.
  Rond 14 mei (dus een paar dagen voor het begin van de pilot) is de wind zo gedraaid is dat daarna alle vliegtuigen naar het NO opstegen. Rond 15 juni is de wind weer gedraaid, waarna alle vliegtuigen weer naar het ZW opstegen. Toen werd men in Waalre (maar ook in Eersel en Steensel) geconfronteerd met veel (extra) overlast, die dus ten onrechte werd toegeschreven aan de pilot. De waargenomen extra overlast in Waalre ligt het dus niet aan de pilot, maar aan de windrichting.

  Zie ook https://samenopdehoogte.nl/nieuws/2513334.aspx .


  Wij zullen de ontwikkelingen rond deze pilot nauwlettend blijven volgen.