Passages in Bestuursakkoord 2023-2027 Noord-Brabant in relatie tot vliegen – 01 sept 2023

  0
  216

  Op vrijdag 01 september 2023 is het Bestuursakkoord van de Provincie Noord-Brabant uitgebracht. Daarin werken VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant samen.
  Hieronder de passage over het vliegverkeer in Brabant, en een passage over internationale treinen die ook voor het vliegverkeer van belang is.


  Met vier militaire luchthavens, een grote civiele luchthaven en twee regionale luchthavens is onze provincie wat betreft luchtvaart stevig bedeeld. Deze locaties zorgen voor veel werkgelegenheid, een goede bereikbaarheid en een impuls aan onze vrijetijdseconomie. Daarnaast vinden we dat we, samen met het Ministerie van Defensie, hiermee een bijdrage leveren aan internationale vrede en veiligheid. Deze luchtvaartactiviteiten hebben door diverse emissies en het veroorzaken van geluidsoverlast ook negatieve gevolgen voor de omgeving en op het klimaat. Om deze gevolgen van defensievluchten en burgervluchten (specifiek voor de twee regionale luchthavens ‘Kempen Airport’ en ‘Breda International Airport’) op het milieu te beperken, nemen we de aanpak uit het beleidskader ‘Milieu’ als uitgangspunt. Wij blijven hierover ook voortdurend in dialoog met het Ministerie van Defensie. Wij steunen het advies ‘Opnieuw Verbonden’ van de Commissie-Van Geel over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2030. Wij zetten ons ervoor in dat de gemaakte afspraken worden uitgevoerd.


  Onze ligging en onze internationale concurrerende economie vragen om betere treinver-bindingen met onze buurlanden Duitsland en België. Als provincie blijven wij bij het Rijk, de NS en ProRail erop aandringen om de internationale treinverbindingen te verbeteren. Ook als goed alternatief voor het vliegverkeer.