Bundeling van landelijke organisaties rond vliegvelden krijgt vorm

Natuur en Milieu Noord-Holland (NMH) belegde op 23 maart 2018 in Utrecht een symposium "Eerlijk over vliegen". Daarvoor waren bewonersorganisaties rond alle vliegvelden in Nederland uitgenodigd, en die waren er ook. Voor BVM2 waren aanwezig Michiel Visser en Bernard Gerard. Het was een dagvullend programma met 's morgens en 's middags...

Zeer druk bezochte Knegselbijeenkomst brengt wetenschappelijke verdieping en actuele informatie

Inleiding Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert met regelmaat informatiebijeenkomsten in de “Knegsel-serie”, in de Leenhoef in Knegsel. Die van 10 maart 2018 stond in het teken van “De toekomst van de luchtvaart in relatie tot de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2020”. Een hele mondvol, die er in praktijk...

RIVM start onderzoek naar het effect van ultrafijn stof van Schiphol op basisschoolkinderen

Op de website van het RIVM staat een persbericht over een onderzoek naar de effecten van ultrafijn stof van Schiphol op basisschoolkinderen.| In de hieronder staande tekst is het persbericht van het RIVM overgenomen. Zie voor het persbericht en aanvullend materiaal https://rivm.nl/Onderwerpen/F/Fijn_stof/Ultrafijn_stof/Onderzoek_Gezondheidsrisicos_Schiphol/Studie_basisschoolkinderen . Zie voor algemene voorlichting over ultrafijn stof door het...

“Vijftien treinen kunnen Lelystad Airport overbodig maken”

Interview in Treinreiziger.nl In Treinreiziger.nl stond op 27 februari een lezenswaardig interview met Barth Donners en Wijnand Veeneman over de onderlinge verhouding van trein en vliegtuig. Barth Donners is aan de TU Delft afgestudeerd op de potentie van internationale treinen, Wijnand Veeneman is daar universitair hoofddocent. Sindsdien werkt Donners bij Royal...

De toekomst van de luchtvaart in relatie tot de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2020

Inmiddels heeft dit evenement plaatsgevonden. Een verslag treft u aan op Zeer druk bezochte Knegselbijeenkomst brengt wetenschappelijke verdieping en actuele informatie . Uitnodiging  BVM2 voor Knegsel-bijeenkomst 10 maart van 11.00 tot 13.00 Het programma is als volgt: Lector Ing. Paul Peeters (Centre for Sustainability, Transport & Tourism (CSTT), NHTV Breda)  zal een toelichting geven op: Grenzen...

100.000 vliegbewegingen in 2030 op Eindhoven Airport?

Het ministeriele dictaat Het langverwachte eerste salvo in de toekomstige oorlog over Eindhoven Airport vanaf 2020 is gelost. De globale richting had BVM2 al uit de wandelgangen vernomen. Dat was aanleiding voor een brief richting Den Haag. Daarover is in het persbericht https://bvm2.nl/featured/persbericht-omwonenden-willen-stem-in-ontwikkeling-eindhoven-airport/ al verslag gedaan. Het Ministerie dicteert dat het...

Ontmoeting regio-PvdA en BVM2

De Partij van de Arbeid had het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) uitgenodigd om tijdens een bijeenkomst van de regionale PvdA over Eindhoven Airport te praten. Daar zijn Klaas Kopinga, Wim Scheffers en Bernard Gerard graag op ingegaan. Ook vliegvelddirecteur Joost Meijs was uitgenodigd, maar die kon niet of wou...

Omwonendengroepen van diverse Nederlandse vliegvelden ontmoeten elkaar

 De lunch Naar aanleiding van de volksbewegingen, die rond bijna elk Nederlands vliegveld actief zijn, had GroenLinks – Tweede Kamerlid Suzanne Kröger het plan opgevat om vertegenwoordigers van al die groepen bij elkaar te brengen. Ze deed dat middels een lunchbijeenkomst op 14 februari 2018 in het gebouw van de...

Zonder groei kan Schiphol prima werken

Onze gewaardeerde strijdmakker bij de Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft onderstaande opinieartikel geplaatst in Trouw van 13 feb 2018. Zie www.trouw.nl/opinie/zonder-groei-kan-schiphol-prima-werken~a0a15432/ . Het gaat over Schiphol, maar een vergelijkbare logica m.b.t. VNO-NCW en de Brabants-Zeeuwse Werkgevers en Brainport speelt ook bij Eindhoven Airport. We geven het artikel ter informatie. Hans Buurma,          Trouw             13...

Wat zou een belasting op het vliegverkeer opbrengen?

Onder de kop “Ending aviation’s tax holiday” heeft Transport & Environment (T&E) zich aan een schatting gewaagd van wat enkele vormen van belastingheffing op het vliegverkeer zou kunnen opbrengen. De tekst is te vinden op www.transportenvironment.org/newsroom/blog/ending-aviation’s-tax-holiday T&E is een lobby-club ten behoeve van de milieuorganisaties bij de EU. De...