Kabinet, weeg milieu volledig mee in uitbreidingsplannen luchtvaart

Een aantal organisaties in den lande proberen momenteel om tot een gezamenlijke bundeling van krachten te komen. Het gaat om organisaties van omwonenden, landelijke milieuverenigingen en betrokken academici. Onderstaande oproep moet in dit licht bezien worden. Ook BVM2 heeft deze brief ondertekend. Op dit moment loopt er geen MER-procedure rond Eindhoven...

Voorlichtingsbijeenkomst op Eindhovens stadhuis over het vliegveld

De Eindhovense wethouder Schreurs had op 03 april 2018 een voorlichtingsbijeenkomst belegd op het Eindhovense Stadhuis over het vliegveld. Er waren ruim 40 mensen (de officials niet meegeteld). Daarvan nogal wat zijdens de bij BVM2 aangesloten organisaties. Een mevrouw merkte op dat het tijdstip van de bijeenkomst (van 16-17 uur)...

Glycoldumping door Eindhoven Airport

Vliegtuigen worden ge-"de-iced" met een glycol mengsel en warm water, hetzij om ze voor vertrek ijs- en sneeuwvrij te maken, hetzij om ze gedurende wat langere tijd ijsvrij te houden. Het is van groot belang dat vliegtuigen tijdens de vlucht ijsvrij blijven, omdat anders de luchtstroom, en daarmee de...

Bewonersbijeenkomst over EhvA van gemeente Eindhoven

Op dinsdag 3 april, van 16.00 tot 17 uur, heeft de gemeente Eindhoven een informatiebijeenkomst belegd over Eindhoven Airport. De bijeenkomst vindt plaats op het Stadhuis. BVM2 is niet betrokken geweest  bij de organisatie, maar heeft wel een uitnodiging ontvangen. Wij zullen er zijn, mogelijk met wat wervend materiaal. BVM2 raadt...

Bundeling van landelijke organisaties rond vliegvelden krijgt vorm

Natuur en Milieu Noord-Holland (NMH) belegde op 23 maart 2018 in Utrecht een symposium "Eerlijk over vliegen". Daarvoor waren bewonersorganisaties rond alle vliegvelden in Nederland uitgenodigd, en die waren er ook. Voor BVM2 waren aanwezig Michiel Visser en Bernard Gerard. Het was een dagvullend programma met 's morgens en 's middags...

Zeer druk bezochte Knegselbijeenkomst brengt wetenschappelijke verdieping en actuele informatie

Inleiding Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert met regelmaat informatiebijeenkomsten in de “Knegsel-serie”, in de Leenhoef in Knegsel. Die van 10 maart 2018 stond in het teken van “De toekomst van de luchtvaart in relatie tot de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2020”. Een hele mondvol, die er in praktijk...

RIVM start onderzoek naar het effect van ultrafijn stof van Schiphol op basisschoolkinderen

Op de website van het RIVM staat een persbericht over een onderzoek naar de effecten van ultrafijn stof van Schiphol op basisschoolkinderen.| In de hieronder staande tekst is het persbericht van het RIVM overgenomen. Zie voor het persbericht en aanvullend materiaal https://rivm.nl/Onderwerpen/F/Fijn_stof/Ultrafijn_stof/Onderzoek_Gezondheidsrisicos_Schiphol/Studie_basisschoolkinderen . Zie voor algemene voorlichting over ultrafijn stof door het...

“Vijftien treinen kunnen Lelystad Airport overbodig maken”

Interview in Treinreiziger.nl In Treinreiziger.nl stond op 27 februari een lezenswaardig interview met Barth Donners en Wijnand Veeneman over de onderlinge verhouding van trein en vliegtuig. Barth Donners is aan de TU Delft afgestudeerd op de potentie van internationale treinen, Wijnand Veeneman is daar universitair hoofddocent. Sindsdien werkt Donners bij Royal...

De toekomst van de luchtvaart in relatie tot de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2020

Inmiddels heeft dit evenement plaatsgevonden. Een verslag treft u aan op Zeer druk bezochte Knegselbijeenkomst brengt wetenschappelijke verdieping en actuele informatie . Uitnodiging  BVM2 voor Knegsel-bijeenkomst 10 maart van 11.00 tot 13.00 Het programma is als volgt: Lector Ing. Paul Peeters (Centre for Sustainability, Transport & Tourism (CSTT), NHTV Breda)  zal een toelichting geven op: Grenzen...

100.000 vliegbewegingen in 2030 op Eindhoven Airport?

Het ministeriele dictaat Het langverwachte eerste salvo in de toekomstige oorlog over Eindhoven Airport vanaf 2020 is gelost. De globale richting had BVM2 al uit de wandelgangen vernomen. Dat was aanleiding voor een brief richting Den Haag. Daarover is in het persbericht https://bvm2.nl/featured/persbericht-omwonenden-willen-stem-in-ontwikkeling-eindhoven-airport/ al verslag gedaan. Het Ministerie dicteert dat het...