Ondersteuners geworven voor vliegveldplatform

0
Het Platform De 10 geboden voor Eindhoven Airport, dat iedereen probeert samen te brengen die om enige reden kritisch staat tegenover de explosieve groei van het vliegen op Eindhoven Airport, heeft indertijd, al weer een jaar of zeven geleden, zo’n 4600 ondersteuningsverklaringen geworven. Die verzameling is het politieke ‘kapitaal’...

UFS-onderzoek rond Schiphol vertaald naar Eindhoven (update 23feb2016)

0
Geschiedenis Op 23 sept 2015 presenteerde (ex) staatssecretaris Mansveld de resultaten van een RIVM-onderzoek (ondersteund door ECN/ TNO) naar de verspreiding van UltraFijn Stof (UFS), dat uit de vliegtuigmotoren op Schiphol komt. Met “UFS” wordt bedoeld met een diameter < 0.1μm (dus PM0.1). Dit is het eerste onderzoek in zijn...

College van B&W in Best wil geluidsmeting tot 2020 voortzetten

0
Op 10 februari 2016 maakte de Bestse wethouder Van Schuppen bekend, dat de geluidsmetingen in Best-Zuid in elk geval tot 2020 doorgaan. “Door de toename van het aantal vliegtuigen neemt ook het geluidsniveau toe” aldus Van Schuppen in het ED van 11 feb “Daarom is het belangrijk de geluidsmeting...

Wintelre haat vliegroute 1B

0
Bron: Eindhovens Dagblad, donderdag 10 september 2015, Rob Burg, ed.nl EINDHOVEN Weg met vliegroute 1B. Die boodschap gaven gisteren een paar honderd inwoners van Wintelre mee aan de ‘bazen van het vliegveld’: Joost Meijs en Johan van Soest Zelden zal een openbare bijeenkomst in Wintelre zoveel volk op de been hebben gebracht...

Sterfteschattingen door luchtverontreiniging luchtvaart

0
Er is al veel onderzoek gedaan aan de milieu-effecten van de emissies van het vliegverkeer en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid. De nieuwste loot aan deze stam is een onderzoek “Global, regional and local health impacts of civil aviation emissions”. Dat is op 26 februari 2015 gepubliceerd in...

Groot koor zingt Alders en Meijs toe

0
Op donderdag 11 juni 2015 kwam vliegveldtafelheer Hans Alders de raadsleden van de gemeenten rond het vliegveld en de PS-leden voorlichting geven over het advies, dat hij moest gaan uitbrengen over het vliegveld. Om precies te zijn, over de evaluatie van de 1ste fase (t/m ongeveer 2014) en de...

Stille vliegtuigen vliegen al regulier op grote luchthavens (maar nog niet genoeg)

0
Voorheen het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport, en nu dus BVM2, vindt volkomen terecht dat de groei van de geluidshinder (en dus van het geluid zelf) achter moet blijven bij die van het aantal vliegbewegingen. Daarvoor zouden stillere vliegtuigen moeten worden ingezet. Bernard Gerard heeft voor zijn...

GGD-belevingsonderzoek 2015

0
De GGD heeft twee maal een belevingsonderzoek gedaan, in 2012 en in 2014. Geprobeerd is de vraagstelling en de ondervraagde personen zo identiek mogelijk te houden. In beide gevallen waren de uitkomsten voor de overheid en het vliegveld zeer ongemakkelijk. Het duurde dan ook lang, en er was veel druk...

Twee jaar geluid meten in Best-Zuid

0
Uit onvrede over het functioneren van de geluidsmeetpalen van het vliegveld, die door het vliegveld zelf beheerd worden, heeft de gemeente Best besloten om zelf vier meetposten op haar grondgebied te stationeren. Die zijn van Geluidsnet Best van Sensornet en dus onafhankelijk van het vliegveld. Zie de kaart. Er is...