Roet en zwavel uit straalmotoren: dat kan veel minder!

0
(Afbeelding te vinden op https://esd110.mit.edu/blog/black-carbon-emissions-aircraft ) De context Tot de zorgen van de omwonenden van vliegvelden (zoals Eindhoven Airport) hoort het door vliegtuigen geproduceerde (ultra)fijn stof. Straalverkeersvliegtuigen vliegen op kerosine, om precies te zijn op Jet A. Militaire straalvliegtuigen vliegen op het nauw verwante JP-8. Op Eindhoven Airport overheerst het aantal civiele...

Plantenschermen Airport?

0
In het Eindhovens Dagblad van 24 februari 2017 stond onder deze titel een ingezonden brief van Ben de Goei, iemand uit de achterban van het vliegveldberaad en van de BOW. Ik geef deze brief hier met toestemming. Daarna is nog wat verder uitzoekwerk gedaan. “Een nieuw dieptepunt in de rookgordijnen...

Vliegen en klimaat na de recente ICAO-overeenkomst (en Eindhoven Airport)

0
Inleiding De luchtvaart is de snelst groeiende bron van klimaataantasting. De luchtvaart is goed voor ca 2,5% van de mondiale CO2 – uitstoot. Omdat veel uitlaatgassen op ca 10km hoogte in de atmosfeer komen, bestaan er ook niet-CO2 – mechanismes die een ongeveer even groot effect op de opwarming van...

De toename van geluidshinder rond vliegveld Eindhoven aan de Noordoost-kant (precisering)

0
De aanleiding Er groeit in Acht, de Achtse Barrier en Best spontaan een beweging van mensen die zich tegen de sterk groeiende geluidshinder door vliegtuigen keren. Er is met enkele van die mensen gesproken. Je kon er op zitten gaan wachten dat een dergelijke beweging ontstond en het is het...

Klimaateffect Eindhoven Airport binnenkort gelijk aan dat van heel Eindhoven

0
Naar aanleiding van een vraag van een journalist van het Eindhovens Dagblad heeft BVM2-secretaris Bernard Gerard de klimaatimpact van Eindhoven Airport, uitgedrukt in CO2 , wat meer in detail bekeken. Het vliegveld Hierboven staat de energiebalans 2013 van Nederland van het Compendium voor de Leefomgeving. Linksonder staat “Bunkers 676PJ”. Dat is...

Wat voegt groei Airport nog toe aan Brainport? Meer vluchten kunnen vestigingsklimaat ook schaden

0
Het rapport “De mainports voorbij” De  Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft op verzoek van het kabinet geanalyseerd of ‘de toekomstige positie van de Nederlandse mainports, mede bezien vanuit mondiale ontwikkelingen, om ander beleid vraagt.” Het resultaat kwam op 1 juli 2016 beschikbaar. Die ‘mainports’ Schiphol en de Rotterdamse...

Ondersteuners geworven voor vliegveldplatform

0
Het Platform De 10 geboden voor Eindhoven Airport, dat iedereen probeert samen te brengen die om enige reden kritisch staat tegenover de explosieve groei van het vliegen op Eindhoven Airport, heeft indertijd, al weer een jaar of zeven geleden, zo’n 4600 ondersteuningsverklaringen geworven. Die verzameling is het politieke ‘kapitaal’...

UFS-onderzoek rond Schiphol vertaald naar Eindhoven (update 23feb2016)

0
Geschiedenis Op 23 sept 2015 presenteerde (ex) staatssecretaris Mansveld de resultaten van een RIVM-onderzoek (ondersteund door ECN/ TNO) naar de verspreiding van UltraFijn Stof (UFS), dat uit de vliegtuigmotoren op Schiphol komt. Met “UFS” wordt bedoeld met een diameter < 0.1μm (dus PM0.1). Dit is het eerste onderzoek in zijn...

College van B&W in Best wil geluidsmeting tot 2020 voortzetten

0
Op 10 februari 2016 maakte de Bestse wethouder Van Schuppen bekend, dat de geluidsmetingen in Best-Zuid in elk geval tot 2020 doorgaan. “Door de toename van het aantal vliegtuigen neemt ook het geluidsniveau toe” aldus Van Schuppen in het ED van 11 feb “Daarom is het belangrijk de geluidsmeting...

Wintelre haat vliegroute 1B

0
Bron: Eindhovens Dagblad, donderdag 10 september 2015, Rob Burg, ed.nl EINDHOVEN Weg met vliegroute 1B. Die boodschap gaven gisteren een paar honderd inwoners van Wintelre mee aan de ‘bazen van het vliegveld’: Joost Meijs en Johan van Soest Zelden zal een openbare bijeenkomst in Wintelre zoveel volk op de been hebben gebracht...