Ontmoeting regio-PvdA en BVM2

0
De Partij van de Arbeid had het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) uitgenodigd om tijdens een bijeenkomst van de regionale PvdA over Eindhoven Airport te praten. Daar zijn Klaas Kopinga, Wim Scheffers en Bernard Gerard graag op ingegaan. Ook vliegvelddirecteur Joost Meijs was uitgenodigd, maar die kon niet of wou...

Omwonendengroepen van diverse Nederlandse vliegvelden ontmoeten elkaar

0
 De lunch Naar aanleiding van de volksbewegingen, die rond bijna elk Nederlands vliegveld actief zijn, had GroenLinks – Tweede Kamerlid Suzanne Kröger het plan opgevat om vertegenwoordigers van al die groepen bij elkaar te brengen. Ze deed dat middels een lunchbijeenkomst op 14 februari 2018 in het gebouw van de...

Zonder groei kan Schiphol prima werken

0
Onze gewaardeerde strijdmakker bij de Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft onderstaande opinieartikel geplaatst in Trouw van 13 feb 2018. Zie www.trouw.nl/opinie/zonder-groei-kan-schiphol-prima-werken~a0a15432/ . Het gaat over Schiphol, maar een vergelijkbare logica m.b.t. VNO-NCW en de Brabants-Zeeuwse Werkgevers en Brainport speelt ook bij Eindhoven Airport. We geven het artikel ter informatie. Hans Buurma,          Trouw             13...

Wat zou een belasting op het vliegverkeer opbrengen?

0
Onder de kop “Ending aviation’s tax holiday” heeft Transport & Environment (T&E) zich aan een schatting gewaagd van wat enkele vormen van belastingheffing op het vliegverkeer zou kunnen opbrengen. De tekst is te vinden op www.transportenvironment.org/newsroom/blog/ending-aviation’s-tax-holiday T&E is een lobby-club ten behoeve van de milieuorganisaties bij de EU. De...

Wethouder Schreurs heeft het mis over de luchtvervuiling door het vliegveld

0
Inleiding In december 2017 stond in deze kolommen een artikel “Wethouder Schreurs: 10% luchtvervuiling door vliegtuigen”. Dat had de Eindhovense wethouder zich in een artikel in het ED van 12 december “Stadslucht kost mensenlevens” zich laten ontvallen. Nu is wethouder Schreurs wel vaker een beetje wazig, dus het leek verstandig eerst...

In gesprek in de Tweede Kamer over Eindhoven Airport en het vliegen met Groen...

0
Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) verblijft, naast vele andere activiteiten, ook regelmatig in het gebouw van de Tweede Kamer om over het vliegen in het algemeen en Eindhoven Airport in het bijzonder te praten. Aldus op bescheiden wijze tegengas gevend tegen de beroepslobbyisten vanuit de luchtvaartwereld. Op 05 februari...

Petitie “Maak reizen in West-Europa klimaatvriendelijk” overhandigd aan Kamercommissie

0
De WTL – de Stichting Werkgroep Luchtvaart (waarmee BVM2 een goede werkrelatie heeft) –  had een petitie uitgezet, waarvan het doel was om  voor kortere afstanden het vliegtuig te vervangen door de trein, bij voorkeur een Hoge Snelheids Lijn. Deze petitie is op 30 jan 2018 aangeboden aan de vaste...

Balie-discussie “Nooit meer vliegen”

0
Het KennisCafé (een co-productie van de Volkskrant, de KNAW, NEMO Kennislink en De Balie) ging op 15 januari over vliegen en klimaat, een onderwerp dat op dit moment steeds meer in de aandacht komt – en dat is maar goed ook. Het was overigens het honderdste Kenniscafé, vandaar een klein...

Persbericht: Omwonenden willen stem in ontwikkeling Eindhoven Airport

1
Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), waarin verschillende organisaties van omwonenden van Eindhoven Airport en de Brabantse Milieufederatie zijn verenigd, heeft een brief aan minister van infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen gestuurd. Daarin verzoekt het platform om actief te worden betrokken bij het terugdringen van de vlieghinder van Eindhoven Airport. In...

Petitie Luchtvaart in Klimaatwet aangeboden

0
 De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) is een denktank en actiegroep van omwonenden van Schiphol. Voor BVM2 zit Bernard Gerard er ook bij als een soort extern lid. In het Klimaatakkoord van Parijs zijn vliegen en scheepvaart buiten beschouwing gelaten. Men vond dat de branche zelf dat moest regelen. Hoe het met...