Emirates Boeing 777 blaast pannen van Limburgs dak

0
Luchtvaartnieuws, 9 mei 2018             Door: Neal Luitwieler MEERSSEN - Een Boeing 777 Freighter van Emirates SkyCargo heeft dinsdagavond schade veroorzaakt aan het dak van een huis in Meerssen. Door de luchtstromen van het toestel, dat twee kilometer verderop landde op Maastricht Aachen Airport, werden veel dakpannen weggeblazen. "Wij kregen rond 20:15...

Veel commentaar op klimaataspecten vliegen bij www.klimaatakkoord

0
Op de site www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2018/05/03/commentaar-op-luchtvaart staat een nieuwsartikel over de vele reacties, die binnengekomen zijn over de luchtvaart, die ten onrechte niet meegenomen wordt bj het opstellen van het nieuwe klimaatakkoord. Ook de BTW-vrijstelling geniet weinig begrip. Zie Veel commentaar op ontbreken luchtvaart_klimaatakkoord_tafels_mei2018 De site is een interface tussen de mensen, die...

Teken de anti-vliegpetitie van de milieuorganisaties!

0
Er is een proces gaande om tot een bundeling van krachten te komen van alle organisaties, die vinden dat het zo niet verder kan met de luchtvaart in Nederland. Dat gebeurt op twee sporen. Op het ene spoor hebben de bewonersorganisaties rond de belangrijkste vliegvelden in Nederland elkaar gevonden in het...

Twee moties over Eindhoven Airport in PS

0
Bij de behandeling van de Perspectiefnota in de provincie op 20 april 2018 (zeg maar de Voorjaarsnota, oftewel het begin van de jaarlijkse begrotingsprocedure) zijn twee moties over Eindhoven Airport ingediend en aangenomen. De eerste kijkt terug op de autoritaire wijze waarop het Ministerie de procedure tot nu toe opgezet...

Mogelijkheden en onmogelijkheden van synthetische kerosine

0
Inleiding In het Manifest van BVM2, en in de uitwerking daarvan, is plaats ingeruimd voor synthetische kerosine (zie Het Manifest van BVM2 en de uitwerking daarvan ). De belangrijkste reden om hiervoor te kiezen was dat synthetische kerosine schoner verbrandt. Het brengt de roet- en ultrafijnstofemissies drastisch terug. Synthetische kerosine kan tot...

Openbaar Ministerie onderzoekt glycol-lozing vliegveld

0
“Er komt een onafhankelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie, uitgevoerd door de politie Oost-Brabant team milieu.” Dat is een van de passages in het antwoord dat Waterschap De Dommel geeft in antwoord op de brief, die Bernard Gerard namens het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) op 2 april 2018...

Het Manifest van BVM2 en de uitwerking daarvan

1
Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) is de overkoepelende organisatie van omwonenden en organisaties van Eindhoven Airport/ vliegbasis Eindhoven. Die mensen en organisaties steunen BVM2 vanwege geluid en openingstijden, vanwege de toxische emissies (fijn stof) en vanwege het klimaat, of vanwege een combinatie hiervan. Op 31 december 2019 loopt de...

Kabinet, weeg milieu volledig mee in uitbreidingsplannen luchtvaart

0
Een aantal organisaties in den lande proberen momenteel om tot een gezamenlijke bundeling van krachten te komen. Het gaat om organisaties van omwonenden, landelijke milieuverenigingen en betrokken academici. Onderstaande oproep moet in dit licht bezien worden. Ook BVM2 heeft deze brief ondertekend. Op dit moment loopt er geen MER-procedure rond Eindhoven...

Voorlichtingsbijeenkomst op Eindhovens stadhuis over het vliegveld

0
De Eindhovense wethouder Schreurs had op 03 april 2018 een voorlichtingsbijeenkomst belegd op het Eindhovense Stadhuis over het vliegveld. Er waren ruim 40 mensen (de officials niet meegeteld). Daarvan nogal wat zijdens de bij BVM2 aangesloten organisaties. Een mevrouw merkte op dat het tijdstip van de bijeenkomst (van 16-17 uur)...

Glycoldumping door Eindhoven Airport

0
Vliegtuigen worden ge-"de-iced" met een glycol mengsel en warm water, hetzij om ze voor vertrek ijs- en sneeuwvrij te maken, hetzij om ze gedurende wat langere tijd ijsvrij te houden. Het is van groot belang dat vliegtuigen tijdens de vlucht ijsvrij blijven, omdat anders de luchtstroom, en daarmee de...