Milieudefensie wil dat Eindhoven Airport een klimaatplan maakt

0
De  landelijke Vereniging Milieudefensie heeft bij 29 grote bedrijven in den lande de eis neergelegd dat ze een klimaatplan moeten maken dat binnen de grenzen van de Klimaatovereenkomst van Parijs blijft. Dit initiatief volgt op een eerder initiatief van Milieudefensie tegen de Shell. Het plan moet tot resultaat hebben dat...

Eindhovense gemeenteraad eist uitvoering geluidskrimp vanaf 10.3 km2

0
De Eindhovense gemeenteraad heeft op dinsdag 25 januari 2022, met 29 van de 45 stemmen, een motie aangenomen, waarin staat dat de 30% krimp van de geluidsruimte, zoals vastgelegd in het advies-Van Geel, gerekend moet worden vanaf de 10,3km2 zoals die in het Luchthavenbesluit 2014 verwoord staat. En dus...

Nieuwe geluidswetgeving belemmert woningbouw ook rond vliegveld Eindhoven

0
Hoe het ook al weer zat met de Aanvullingsregeling GeluidHet is al vaak uitgesteld, maar het is nog steeds de bedoeling dat de nieuwe Omgevingswet binnenkort van kracht wordt. Daartoe moeten bestaande milieuwetten in de nieuwe wet ondergebracht worden, zo ook de Wet geluidshinder en de wet Milieubeheer, voor...

KLM breidt Sustainable Aviation Fuel-aanpak verder uit

0
Hieronder een persbericht dd 10 januaro 2022 (in ingekorte vorm) van de KLM over een verhoogde inzet van Sustainable Aviation Fuel (SAF). Het volledige persbericht is te vinden op https://nieuws.klm.com/klm-breidt-aanpak-voor-sustainable-aviation-fuel-verder-uit/ . Eerst enkele woorden zijdens BVM2 ter introductie. Het persbericht geeft precies aan wat de sterke en de zwakke plek...

Gebiedsvisie Eindhoven Airport District

0
Bedrijventerreinen Eindhoven Airport en (in mindere mate) Flight Forum nu niet toekomstbestendig; label C - verplichting kantoren bedreiging; Gebiedsvisie en Ontwikkelstrategie

CEO Sunweb wil in interview minder vliegvakanties

0
Sunweb-CEO Mattijs ten Brink voorspelde in het Eindhovens Dagblad van 04 januari 2022 dat het vakantievieren drastisch zal veranderen. Minder vervuilend, minder ver, minder wintersport, en minder vliegen.Klinkt ongewoon voor een CEO van een bedrijf dat met vakantie zijn brood verdient. Het interview is te vinden op https://krant.ed.nl/titles/eindhovensdagblad/7156/publications/12613/articles/1510874/18/2  , maar...

Nieuwe regionale luchtmeetnet bevat drie UFS-meters rond het vliegveld, maar geen geluidmeting

0
Vanaf 2020 wordt er in de regio Zuidoost Brabant een regionaal meetnet opgebouwd. Dat is ontstaan als doorontwikkeling van het bestaande AiREAS-initiatief. Daarnaast wordt het gesteund door de provincie, GGD, TNO, RIVM, Universiteit Utrecht, de Omgevingsdienst ODZOB (die het kantoor houdt op https://odzob.nl/meetnet?cookie=1594390759271%20 ) en bijna alle gemeenten in...

Rechtszaak voor bescherming tegen vlieghinder

0
De actiegroep bij Schiphol Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (RBV) bij Schiphol is bezig met een rechtszaak over Schiphol. BVM2 is vriend van RBV. Hun insteek dd 31 augustus 2021 in een brief aan de minister: *Brief waarin RBV eist dat de minister:  maatregelen neemt om de individuele geluidshinder en slaapverstoring te beperken,...

Maastricht Aachen Airport moet dicht

0
sltuiting van Maastricht Aachen Airport is onderzocht; enige mogeljkheid om rendabel te worden is MAA sluiten.

Het Coalitieakkoord en het vliegen

0
Het nieuwe coalitieakkoord bevat geen aparte passages over vliegbasis Eindhoven. Defensie als geheel krijgt er voor o.a. modernisering, achterstallig onderhoud en arbeidsvoorwaarden drie miljard structureel bij. Onduidelijk is wat daarvan voor de buitenwereld  van Vliegbasis Eindhoven merkbaar zal zijn. Ook bevat het akkoord geen expliciete passage over Eindhoven Airport. Die...