IATA-baas wil ‘gebalanceerde benadering van de risico’s van COVID-19’

0
Iata-baas De Juniac is somber over de impact van Covid-19 op de Luchtvaart. Hij vindt het maar niets dat landen streven naar de 'zero-Covid-19 wereld' en dat ze daartoe quarantainemaatregelen nemen. Die moeten worden afgeschaft voor luchtreizigers en testen moeten genoeg zijn. Zie...

Actieagenda Trein en Luchtvaart – oude eis overgenomen voor ander doel

0
KLM, Schiphol, ProRail en NS hebben samen met het ministerie van I&W een actieplan geschreven om de trein op korte afstanden een aantrekkelijker alternatief voor het vliegtuig te maken. In dat plan wordt voor zes drukke routes vanaf Schiphol uitgelegd welke knelpunten er zijn om die per trein af te leggen en wat daaraan gedaan moet worden.

Proefpersonen testen effect UFS bij Schiphol op longfunctie bij inspanning

0
Onderzoek naar effect van vliegtuig-UFS op longen bij korte blootstelling in sportende omstandigheden

CE Delft bewijst: HSL doet het beter dan het vliegtuig

0
CE Delft heeft het Handboek externe transportkosten uitgebracht. Dat maakt het mogelijk om van alle vervoerssystemen de externe kosten (door de gebruiker van het systeem veroorzaakt ten nadele van anderen) te benoemen. Gekozen wordt voor een monetarisering. Daardoor kunnen verschillende vevroersmiddelen vergeleken worden en effecten opgeteld.

Minister wil stikstofberekeningen vliegvelden niet vrijgeven

0
Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment heeft gesignaleerd dat de Nederlandse luchthavens niet over een Natuurvergunning beschikken. Dat is een vergunning die ervoor moet zorgen dat Natura2000-gebieden geen schade ondervinden van industriële-, agrarische-, verkeers- en andere activiteiten.

Derde baan van Heathrow mag toch doorgaan; wel lichtpunten

0
Het Britse Hooggerechtshof heeft woensdag 18 december 2020 bepaald dat er toch een derde baan op Heathrow mag komen. Dit nadat een lagere rechtbank gezegd had dat dit niet mocht. Die derde baan zou goed zijn voor 700 extra vliegtuigen per dag.

Luchtvaarttnota wil verdere groei, en is vaag en wollig over de beperkingen

0
BVM2 is ontevreden over de luchtvaartnota. Mooie bedoelingen worden wollig verwoord en leiden waarschijnlijk tot meer luchtvaartgroei

Van Geel houdt vast aan 1e advies: 30% geluidsreductie voor Eindhoven Airport blijft intact

0
De minister vroeg Van Geel nog eens naar zijn eerste advies over Eindhoven Airport te kijken, maar het tweede is gelijk aan het eerste, plus een tussentijdse evaluatie

Brief van BVM2 aan Kamercommissie I&W over ‘regiefunctie Schiphol’

0
Vraag is of en zo ja, welke, regie Schiphol over Eindhoven Airport krijgt. Dat kan aan de orde komen bij het AOL van 16 december 2020. BVM2 heeft er een brief over gestuurd.

Regionaal Meetnet Lucht en Geluid in de maak

0
Er wordt een Regionaal Meetnet voor luchtkwaliteit en geluid opgericht.