Pilot routeoptimalisatie Eersel-Steensel en effecten in Aalst-Waalre

0
Dit artikel is overgenomen van de site van de BOW (en ging daar alleen over Steensel en Eersel) en daarna geüpdated (met later materiaal van de BOW) voor de effecten in Waalre. Sinds 18 mei 2023 is er een pilot gestart waarbij de bedoeling is de vliegtuigen die in...

Kankerkans door formaldehyde nog hoger ingeschat – relevantie voor vliegvelden

0
EPA versterkt kankervermoeden rond formaldehyde en wordt voor de rechter gesleeptDe Environment Protection Agency (EPA) in de VS is te vergelijken met het RIVM bij ons. De EPA heeft als een van zijn taken om de veiligheid van chemische stoffen te beoordelen (wat in Europa op het niveau van de...

De toeristische sector begint zich te bezinnen op het klimaat – gevolgen voor Eindhoven...

0
Delen van de toeristische sector die wat verder kijken dan hun neus lang is, en bijbehorende transportsector, beginnen zich te realiseren dat het klimaat een ernstige bedreiging is voor het bedrijfsmodel. 29% van de toeristische infrastructuur in het Caribische gebied loopt onder water als de zeespiegel één meter stijgt,...

Vermindering geluid Airport kan en moet gewoon doorgaan

0
Het vliegveld probeert de vertraging in de MER, en daarmee in het nieuwe Luchthavenbesluit, te framen alsdat dan ook de geluidsreductie zou moeten vertragen, en dat bovendien er al een stuk geluidsruimte weg is. De eerste stelling klopt niet en de tweede grotendeels niet. BOW-voorzitter Kopinga heeft er een...

Historische rechten niet altijd historisch

0
RTHAOok bij Rotterdam-The Hague Airport (RTHA) loopt een procedure om tot een nieuw luchthavenbesluit te komen en, daarbij passend, een MER. Net als bij Eindhoven Airport is daaraan een Notitie reikwijdte en Detailniveau vooraf gegaan (NRD). OP die NRD is inmiddels een reactienota uitgebracht (er waren veel mensen die...

Dreigend uitstel Luchthavenbesluit

0
Persbericht Samen op de Hoogte 21 juni 2023 Zoals bekend heeft Pieter van Geel in 2019 het proefcasus advies over de toekomst van Eindhoven Airport uitgebracht en werken we sindsdien aan de uitwerking ervan. Een van de belangrijkste speerpunten in de proefcasus Eindhoven is 30% geluidsreductie in 2030 en...

(Hybride)elektrisch vliegen kan onder voorwaarden beperkt nut hebben

0
Presentatie vliegvelddirecteur over elektrisch vliegen op Eindhoven AirportTijdens het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) van 15 juni 2023 gaf Eindhoven Airport-directeur Hellemons een presentatie over elektrisch vliegen. Daarom was gevraagd (door Bernard Gerard van BVM2) vanuit de Werkgroep Klimaat. ‘En dan niet alleen  maar propagandistisch, maar ook serieus met cijfers...

Harbers zet 25% daling geluidsruimte in de week i.p.v. 30%

0
In het advies-Van Geel werd voorgesteld om de geluidsruimte (de oppervlakte binnen de 35Ke-contour) in 2030 met 30% gereduceerd te hebben t.o.v. 2019. Een in 2030 gerealiseerde vlootvernieuwing zou hierbij een middel zijn, en de 30% het doel. Als het middel onvoldoende was voor het doel,  moesten er aanvullende...

Lichte stikstofpaniek bij LEO-vergadering

0
Er was een beetje stikstofpaniek tijdens de LEO-vergadering van 15 juni 2023 (LEO = het geformaliseerde Luchthaven Eindhoven Overleg). Het was bekend, maar mogelijk niet bij iedereen, dat het vliegveld geen Natuurvergunning heeft. Het vliegveld draait dus illegaal. MOB (de club van Vollenbroek) is ermee bezig. Inzake het vliegveld draait...

Presentatie Knegsel 15 april 2023

0
Op 15 april 2023 vond de bijeenkomst in Knegsel plaats. Die had vooral een uitleggend karanter een de nieuwe Statenleden en de (bijna) nieuwe gemeenteraadsleden. Voor de presentatie zie BVM2-Knegsel-16-15-04-2023Download GroenLinks Heeze-Leende heeft een eigen verslag op de eigen website geplaatst, zie https://heezeleende.groenlinks.nl/nieuws/grenzen-aan-de-groei-van-eindhoven-airport .