FNV-positie t.a.v. Luchtvaartnota

In de aanloop naar de Luchtvaartnota, die nu opgesteld wordt, heeft ook het FNV zijn positie bepaald. Dat is gebeurd in een Position Paper Luchtvaratnota dd 28 februari 2019, en een daarvan afgeleide zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zoiets als de startnotitie van het PlanMER-proces). De FNV is...

NPO1 Radio over de PAS en de opening (of niet) van Lelystad

De Dag #348: Nekt stikstof Lelystad Airport of komt er een list? donderdag 13 juni 2019, 11:32 uur Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur zit in de knel met Lelystad Airport. Door het besluit van de Raad van State om het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig te verklaren, komt de opening van het veel...

Rechtstreekse treindienst Eindhoven-Düsseldorf wordt aanbesteed

Het heeft lang geduurd, maar nu toch eindelijk wordt de rechtstreekse verbinding Eindhoven-Düsseldorf aanbesteed. Daarmee krijgt een oude wens van de regio – een betere aansluiting op het internationale spoorwegnet - een begin van uitvoering. Betere treinverbindingen zijn mede nodig als alternatief voor vliegen over korte afstand. Het is een zeer...

Faradair wil hybride-elektrische 18-zitter uitbrengen

Faradair Faradair is een start-up in Groot-Brittanië, die sinds 2014 vooral werkt aan hybride-elektrische vliegtuigen. Sinds 2014 heeft Faradair geleidelijk aan steeds grotere vliegtuigen gebouwd, met de traditionele Cessna Caravan als inspiratiebron, die 40 jaar mensen en vracht vervoerd heeft naar de raarste plaatsen. Hoewel het ongewone ontwerp anders doet vermoeden,...

Europese luchthavens hebben voor 33 miljard euro milieukosten

De Standaard, op basis van Persbureau BELGA                03 juni 2019 03/06/2019 om 08:35 | Bron: BELGA De milieukosten van de 33 Europese luchthavens bedraagt 33 miljard euro. Dat blijkt uit een studie van Europees commissaris van Transport Violeta Bulc, waarover La Libre Belgique en Le Soir maandag berichten. De cijfers werden dit...

Programmatische Aanpak Stikstof en Eindhoven Airport

De Raad van State heeft een ver-reikende uitspraak gedaan over de aanpak van stikstofemissies door allerlei processen. Het kan gaan om de veehouderij, maar ook om allerlei verbrandingsprocessen zoals in vliegtuigmotoren. De SP heeft er in Provinciale Staten vragen over gesteld. Kortheidshalve nemen we hier de tekst van hun site...

Achterban steunt BVM2-opstelling inzake Proefcasus

Bij de Knegselbijeenkomst op 18 mei 2019 steunden de aanwezige leden van de achterban van BVM2 de eerste reactie van het bestuur van BVM2. De samenvatting, en de reactie van het bestuur daarop, werden namens het bestuur toegelicht door Wim Scheffers en Klaas Kopinga. De gezamenlijke presentatie is te vinden...

Inspraakreactie Kopinga opgewaardeerd tot opinieartikel

Diverse lagere overheden bespreken het advies over de toekomst van Eindhoven Airport, geschreven door Pieter van Geel. Zo ook de gemeenteraad van Eindhoven op 07 mei 2019. BVM2-bestuurslid en BOW-voorzitter Klaas Kopinga maakte gebruik van de inspraakmogelijkheid. Hij hield een verhaal dat door het Eindhvens Dagblad spontaan opgewaardeerd werd tot...

Vliegbelastingen hebben geen effect op de economie als geheel

Geheim onderzoek uitgelekt De Europese Commissie (EC) heeft in april 2017 een onderzoek uitgezet naar het bestaan en het effect van vliegbelastingen. Het onderzoek was medio 2018 af en verdween toen ongepubliceerd  in een diepe Brusselse la. Op een niet beschreven wijze kwam het vanuit die la in handen van de...

Eerste reactie van BVM2 op het advies-Proefcasus

Het bestuur van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) geeft de volgende reactie op het eindadvies “Opnieuw Verbonden” van het proces Proefcasus Eindhoven, dat op 25 april 2019 aan de opdrachtgever, de minister van I&W, is aangeboden. BVM2 is positief over de wijze, waarop Proefcasus-verkenner, dhr. Pieter van Geel, het...