Loodhoudende vliegtuigbenzine: snel weg ermee!

0
Veertig jaar geleden nam Europa het besluit om autobenzine loodvrij te maken. Dat was een uitstekend, maar te laat genomen besluit. De loodconcentraties in de atmosfeer daalden drastisch, en daarmee ook in ons en, wat belangrijker is, in onze kinderen (want die zijn het kwetsbaarst).Maar er was één dorpje...

Een nieuwe “vergissing” van Eindhoven Airport.

0
BVM2 is ontevreden over het doen inkrimpen voor 2030 met 30% van de geluidscontour van 35Ke van Eindhoven Airport, zoals Van Geel dat geadviseerd heeft. Vier jaar na het advies is de krimp nog geen 2%. Dat ligt vooral aan het Ministerie en ook aan Eindhoven Airport. BVM2 heeft...

Mondiale stikstofdepositie door de luchtvaart

0
Op 30 juni 2022 is op deze site een artikel gepubliceerd "Masterthesis over stikstofdepositie door vliegtuigen" van student Van Loo van de TU Delft. Zie https://bvm2.nl/masterthesis-over-stikstofdepositie-door-vliegtuigen/ . Op 01 december 2022 heeft de TU Delft op zijn site een artikel geplaatst "Meeste stikstofdeposirtie uit de luchtvaart komt van grote...

Vliegen binnen de grenzen

0
De landelijke organisaties Greenpeace Nederland, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland (die vaker als penvoerder optreedt) hebben op 09 november 2022 de Actieagenda uitgebracht “Vliegen binnen de grenzen – actiepunten voor de actualisatie van de Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota”.De Actieagenda is die dag overhandigd aan de directeur-generaal...

Actie tegen Schiphol op 05 nov 2022

0
Ongeveer 1000 mensen deden mee aan een protestactie op Schiphol tegen het illegale functioneren van die luchthaven. De actie was een combi van een heleboel bewonersorganisaties rond Schiphol enerzijds, en Greenpeace en Extinction Rebellion anderzijds. Eerstgenoemde belegden een min of meer conventionele demonstratie in Schiphol Plaza, laatstgenoemden belegden...

Open brief aan nieuwe interimdirecteur Sondag van Schiphol: werk de krimp niet tegen

0
Een groot aantal organisaties die het vliegverkeer willen terugdringen heeft een Open Brief aan de nieuwe interimdirecteur Ruud Sondag van Schiphol gestuurd met de boodschap dat hij zich niet moet verzetten tegen de krimp van het vliegverkeer. Ook BVM2 heefgt de Open Brief ondertekend. Onze regio kent Ruud Sondag...

BVM2 reageert op concept-Medegebruiksvergunning 2023-2024

0
Aan het LEO 9 (en dus ook aan BVM2) is gevraagd om een advies uit te brengen over de concept medegebruiksvergunning (MGV2023/24) voor Eindhoven Airport voor 2023 en 2024. BVM2 reageert vooral op de voorgestelde te vergunnen geluidscontour. Deze neemt slechts af met 1,6% ten opzichte van 2022. De oorzaak...

MOB wil dwangsom wegens niet optreden tegen ontbrekende Natuurvergunning vliegvelden

0
In een ongedateerd bericht op de site van Mobilisation for the Environment (waarvan Johan Vollenbroek de bekende woordvoerder is) eist MOB van de rechter dat deze aan het ministerie van LNV een dwangsom oplegt ter handhaving van de ontbrekende Natuurvergunning (lees stikstof) van de vliegvelden Schiphol, Rotterdam en Eindhoven....

Goede Knegselbijeenkomst BVM2 over toerisme en de toekomst van Eindhoven Airport

0
Op zaterdag 15 oktober vond een sessie plaats in de traditionele reeks Knegselbijeenkomsten van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) . Inhoudelijk ging het over de toekomst van het toerisme, en daarmee over de toekomst van Eindhoven Airport omdat het toerisme de bulk van het gebruik van Eindhoven Airport is. Sprekers...

WAT IS NOG DE TOEKOMST VAN EINDHOVEN AIRPORT ALS VAKANTIELUCHTHAVEN?

0
Onderstaand artikel is op 06 okt 2022 in het Eindhovens Dagblad afgedrukt (met een mooie layout) Gaan wij nog naar de zon, of komt de zon straks bij ons? Eindhoven Airport (EA) bestaat 90 jaar en is met jaarlijks 40.000 vliegbewegingen de tweede luchthaven van Nederland. Ruim 80% van het vliegverkeer...