Luchtmetingen op en rond Eindhoven Airport in 2022

0
IntroEr hebben in 2022 twee onderzoeken plaatsgevonden, die beide, op basis van metingen, uitspraken doen over de luchtkwaliteit op en rond Eindhoven Airport. Het ene onderzoek is uitgevoerd namens de gemeenten en provincie, academisch begeleid door TNO, en met de administratie bij de Omgevingsdienst ODZOB. Hiertoe is het Regionaal Meetnet...

Motie over betere internationale treinverbindingen aangenomen in Eindhovense gemeenteraad

0
In de Eindhovense gemeenteraad van 28 november 2023 is een motie van D66 aangenomen die beoogt om het internationale treinverkeer op Eindhoven Centraal te verbeteren. De motie is breed gesteund door andere partijen. De gemeente Eindhoven wil Eindhoven Centraal in 2040 tot een internationaal OV-knooppunt gemaakt hebben. Deze motie...

Het vliegen op Eindhoven Airport kan toch maar beter niet worden uitgebreid!

0
In het Eindhovens Dagblad van 28 nov 2023 staat een ingezonden brief van Mari van Genuchten uit Sint Oedenrode, waarin hij vindt dat Eindhoven Airport snel uitgebreid moet worden (en Lelystad geopend), op basis van een schatting van de CO2-uitstoot van alternatieven die hoger zou zijn. Over geluid en...

Effect van de (inmiddels beeindigde) pilot route-optimalisatie Eersel-Steensel (opnieuw)

0
(Van de BOW-site https://www.b-o-w.nl/varia/varia-documenten/varia-doc-2023/2023-10-effect-van-de-pilot-route-optimalisatie-eersel-steensel overgenomen op 19 nov 2023. Auteur is Klaas Kopinga, voorzitter BOW). Voor een eerder bericht over dit onderwerp zie https://bvm2.nl/over-eenheid-versus-verdeeldheid-de-pilot-steensel-eersel/ . Om het effect van de pilot route-optimalisatie Eersel-Steensel in kaart te brengen, zijn de vliegbewegingen door verschillende “gates” (een verticaal vlak) geteld. Een deel van...

Goede Knegselbijeenkomst dd 18 nov 2023 over militair vliegen

0
De presentatie van Lt-Kolonel Linda LauretMevrouw Linda Lauret is Chef Staf en tevens Plaatsvervangend Commandant van het Air Mobility Command. Ze verving de commandant van de vliegbasis, die op het laatste moment verhinderd was. Mevrouw Lauret beschreef de militaire functies van de vliegbasis, en het toestellenassortiment dat daartoe op de...

Reactie natuur- en milieuorganisaties op niet doorgaan krimp Schiphol

0
Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace Nederland vinden het een zeer slechte zaak dat het krimpplan voor Schiphol onder druk van de luchtvaartwereld is opgeschort. Hieronder drukken wij hun verklaring af. Krimpplan Schiphol opgeschort, milieuorganisaties vinden het stuitend Wietske de Lange 14 november 2023 Reactie van Natuur-...

Eindhovens Dagblad besteedt aandacht aan uitlaatgassen vliegtuigen

0
Het Eindhovens Dagblad van 15 november 2023 besteedde onder de kop "Taxiën met een vliegtuig? Dan moet er één motor uit" aandacht aan de giftigheid van de uitlaatgassen van vliegtuigen ( www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-airport-stoot-volgens-tno-enorme-hoeveelheden-kankerverwekkende-stoffen-uit-luchthaven-vraagt-piloten-vaker-een-motor-uit-te-zetten~ae0a39d7/ ). Het is goed dat dit gebeurt, maar het is ook een beetje typisch dat het nu...

Schiphol experimenteert met maatregelen tegen UFS

0
UFS-luchtfilteringSchiphol Newsroom meldde op 13 nov 2023 ( https://nieuws.schiphol.nl/schiphol-test-met-waterdruppels-en-innovatieve-installatie-om-lucht-te-zuiveren/ ) dat Schiphol resultaten kon geven van een test met het inpandig uitfilteren van UltraFijnStof (UFS) in de brandweerkazerne, grenzend aan het operationele gebied van Schiphol. De Cirqulair-apparatuur was van Van Wees Innovations, die er op https://vanweesinnovations.com/cirqulair/ een heel verhaal overheeft....

Versnelde verduurzaming Eindhoven Airport is een stap vooruit – maar die stap is niet...

0
Persbericht                                                         08 november 2023 Versnelde verduurzaming Eindhoven Airport is een stap  vooruit – maar die stap is niet groot genoeg en kent veel onzekerheden Op 07 november 2023 heeft directeur Hellemons van Eindhoven Airport het “Commitment EA 2030” uitgebracht, inhoudend een programma om Eindhoven versneld te verduurzamen richting 2030. Zie https://www.eindhovenairport.nl/nl/nieuws-en-media/eindhoven-airport-versneld-verduurzamen-richting-2030...

Over eenheid versus verdeeldheid: de pilot Steensel-Eersel

0
Vliegtuigen die naar het zuidwesten starten en dan naar het oosten willen, of vliegtuigen die landend het omgekeerde doen, moeten een bocht maken die tussen Eersel en Steensel doorloopt. Er is gewenste lijn en daarom heen is een grote spreiding, omdat piloten blijkbaar niet bereid of in staat zijn...