Twee totaal tegenovergestelde verhalen over de toekomst van de luchtvaart

Op deze wijze verwoordde ED-journalist Merlijn van Dijk de discussieavond. Het ene verhaal ging over groei, het andere over minder vliegen. En het lastige: het ene verhaal lijkt net zo waar als het andere. Daarmee had de journalist de sfeer van de avond goed neergezet. De gelegenheid en de sprekers De Vrienden...

Commissie MER maakt advies over Luchtruimherziening bekend

Via onderstaand persbericht geeft de Commissie MER zijn mening over de Luchtruimherziening, die nu loopt. Ook voor de regio Eindhoven is dat van belang. Over dit onderwerp heeft eerder een artikel op deze site gestaan onder Luchtruimherziening gaat in procedure   .   Persbericht Onderzoek voor Programma Luchtruimherziening beste vliegroutes vanuit milieuoogpunt De Commissie...

Persbericht: DEBAT TOEKOMST LUCHTVAART.

Op donderdag 14 november a.s. organiseert de Vereniging Vrienden Eindhoven Airport (VVEA) een lezing- en debat-avond over het thema “Toekomstige ontwikkelingen in de luchtvaart”. Hiervoor hebben wij de volgende sprekers uitgenodigd: mw Mirjam van den Bogaard, operationeel directeur Eindhoven Airport. Zij gaat in op de ontwikkelingen van Eindhoven Airport. ...

Hoe het PBL de Nederlandse luchtvaart ‘Parijs’ binnenpraat

Ter inleiding Een wijdverbreid gevoelen is dat het klimaatakkoord van Parijs harde beperkingen oplegt aan de luchtvaart. Die is nu direct goed voor 2 a 3% van de opwarming van de aarde, en indirect (via effecten op grote hoogte) nog eens voor een bedrag in dezelfde orde van grootte. Om de...

MOB wil minder stikstofemissies van alle Nederlandse luchthavens – minister reageert . Ook parkeergarage P5 aangevallen.

Inmiddels heeft minister van Nieuwenhuizen op onderstaande handhavingseis gereageerd. Er zijn een heleboel vragen gesteld over vliegen en stikstof, waaronder vragen over de regionale vliegvelden. Het verzamelantwoord staat op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtvaart/documenten . Omdat de (nu zeer verse) antwoorden mogelijk weggedrukt worden door nieuwe documenten, hier staat het antwoord op de specifieke vragen...

Verslag Kennisdag LBBL op 12 oktober 2019

Het Landelijk BurgerBeraad Luchtvaart (LBBL) is een landelijke koepel van een groot aantal luchtvaartorganisaties. Daaronder ook het Eindhovense BVM2 (dat is zelfs een van de oprichters). Het LBBL organiseerde een Kennisdag op zaterdag 12 oktober in De Kargadoor in Utrecht. De dag begon met een inleiding door Ida Sanders van de...

Nog even doorpraten en Schiphol ligt vanzelf in zee – gratis

Het LBBL (Landelijk Burgerberaad Luchtvaart) heeft onderstaand persbericht uitgebracht. Het LBBL is de koepel van organisaties van omwonenden rond vliegvelden – BVM2 is een van de oprichters). Toevallig stond op de dag dat dit bericht de deur uit ging, dat belangrijke Nederlandse kenniscentra al noodscenario’s opstellen voor het geval de...

Luchtruimherziening gaat in procedure

De Herziening van het Nederlandse luchtruim is in procedure gegaan. Deze Herziening is vooral aan de orde geweest vanwege Lelystad, maar heeft zijn effecten ook elders in het land, waaronder in Zuid-oost Nederland. De herziening gaat over zowel het civiele als het militaire verkeer. Op dit moment (tot en met 07...

BVM2 steunt klimaatmars op 27 september

De opwarming van de aarde veroorzaakt op steeds grotere schaal problemen. De luchtvaartsector is een belangrijke bron die bijdraagt aan deze opwarming. Om die reden stelt BVM2 al sinds zijn bestaan eisen die ook de klimaatimpact van Eindhoven Airport terug dringen. In het Proefcasusadvies van Van Geel is een eerste...

Nieuwsbrief BVM2 september 2019 is uit

BVM2 brengt op gezette tijden een nieuwsbrief uit. Op 25 september is onderstaande nieuwsbrief naar de ondersteuners van BVM2 verzonden. Hieronder de inhoudsopgave en daaronder de volledige tekst als bijlage.        Nieuwsbrief september 2019 Er vinden rond het vliegen belangrijke ontwikkelingen plaats, zowel rond vliegveld Eindhoven als landelijk. Daarom een nieuwsbrief voor de...