BVM2 blijft buiten discussie over huisvesting Oekraieners in opgekochte woningen in Wintelre

0
BVM2 is door de Omroep Brabant benaderd, en daarna door het Eindhovens Dagblad, over het hergebruik van twee huizen aan Kerkheide in Wintelre (gemeente Eersel) voor huisvesting van Oekraieners. De huizen waren eind 2022 opgekocht door het vliegveld omdat ze heel zwaar geluidsbelast zijn. Ze staan op de nominatie...

XR-eisen bij demonstratie herkenbaar voor BVM2

0
XR-demonstratie op 23 mrt 2024 bij Eindhoven Airport

Meer winst Eindhoven Airport; mogelijke nieuwe terminal pas in 2027 klaar

0
Het Eindhovens Dagblad, in persoon van Bart-Jan van Rooij, heeft het recente jaarverslag 2023 van de Schiphol Group uitgepluisd op zo'n manier dat wij het niet beter kunnen. Daarom nemen we het artikel (uit het Eindhovens Dagblad van 16 febr 2024 (digitaal) hieronder over. Dit onder dankzegging en enigzins...

‘Fasten your seatbelts’: we naderen Woensdrecht Airport

0
Onderstaand bericht stond op 19 feb 2024 op de website van Omroep Brabant. We plaatsen het hier zonder verder commentaar. Vliegbasis Woensdrecht vanuit de lucht Omroep Brabant            19 feb 2024 Vliegbasis Woensdrecht is een prima alternatief om vluchten op te vangen als Eindhoven Airport in 2027 maandenlang op de schop gaat....

Zienswijze Provincie op NRD Ruimte voor Defensie ademt dezelfde geest als zienswijze BVM2

0
F35-straaljager Ter inleidingOok de provincie Noord-Brabant heeft een zienswijze ingediend op de uitbreidingsplannen van Defensie. Deze zienswijze is nogal kritisch en daar, waar de provinciebrede scope samenvalt met de regionale scope van BVM2, staat er, in andere bewoordingen, ongeveer hetzelfde in. De provinciale zienswijze kan worden gevonden op https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/ruimtelijke-ontwikkeling/2024/uitbreidingsplannen-defensie-zoet-en-zuur-eerlijk-verdelen . Daar...

Elektrisch vliegen wel of niet stiller dan gewoon vliegen?

0
ABReLABReL is een losse organisatie van omwonenden van Nederlandse vliegvelden, meestal verenigd in de wettelijke COVM-overlegorganen (de COVM van Eindhoven is opgenomen in het LEO-overleg). Zie https://stichtingabrel.nl/ . BVM2 is zoiets als geassocieerd lid van ABReL. Bij de recente jaarvergadering van ABReL op 25 november 2023 was de Delftse hoogleraar...

Frits Philips, Ten Napel en het vliegveld

0
Stond er in het Eindhovens Dagblad van 05 jan 2024 een stukje van journalist Chris Ottens over sportcommentator Evert ten Napel, die op zowat zijn tachtigste weer oefenduela van PSV gata verslaan op de radio.Zie https://www.ed.nl/psv/bijzondere-commentator-bij-oefenwedstrijden-van-psv-in-spanje-ik-vind-het-toch-wel-weer-heel-spannend~a6bf0bbc/ Nu gaat ons als BVM2 dit onderwerp niet aan, al wensen we meneer Ten...

Presentatie BVM2 tijdens Meerhoven-avond

0
De bewonersorganisatie Meerhoven hield op 22 jan 2024 een thema-avond over het vliegveld. Zie https://www.meerhoven.nl/informatieavond-over-vliegverkeer-in-en-rondom-meerhoven-22-januari-2024-agenda/ . Aanwezig waren Bas van Asperdt, coördinator van het Regionaal Informatie Centrum Eindhoven Airport en Majoor Sam de Haas, Commander 941 Aerodrome Services Squadron van de Koninklijke Luchtmacht Vliegbasis, en BVM2-voorzitter Wim Scheffers. De bijeenkomst...

BVM2 dient zienswijze op NP Ruimte voor Defensie in

0
Defensie zoekt meer ruimte voor nieuwe infrastructuur om te oefenen en voor regulier bedrijf. Deze grotere behoefte vloeit voort uit nieuw landelijk beleid, en dat is op zijn beurt weer het gevolg van de toegenomen spanningen in de wereld. Het Beraad Vlieghinder Moet MInder (BVM2) ziet de uitkomsten van...

Andere IBAN rekening voor BVM2

0
BVM2 is om praktische redenen een andere IBAN rekening gaan gebruiken. De gegevens zijn: IBAN: NL85ABNA0863215513 ten name van: W.J.M.Scheffers en/of B.J.M.Gerard De oude IBAN rekening vervalt te zijner tijd. Donateurs wordt gevraagd voortaan bovenstaande IBAN rekening te gebruiken.