De vulkaan barstte uit, vliegtuigen bleven aan de grond en de wereld verging niet

De Rapid Transition Alliance blikte in januari 2019 terug op de explosie van de Eyjafjallajökull op 14 april 2010. De vulkanische as legde het Europese vliegverkeer dagenlang stil. Straalmotoren kunnen niet zo goed tegen deze vorm van fijn stof. Anders dan de luchtvaartwereld altijd dreigt, bleek de wereld niet te...

Teken de Europese petitie voor een kerosinebelasting

Er loopt een petitie van een Europees burgerinitiatief die oproept om belasting op kerosine te gaan heffen. BVM2 roept om om deze petitie te tekeken. Men vindt hem op https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative .

Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019 steunt advies-van Geel

EINDHOVEN - De stuurgroep van randgemeenten, provincie en Eindhoven Airport steunt unaniem het advies van Pieter van Geel voor de toekomst van de luchthaven. Vermindering van het vliegtuiggeluid en een schonere en stillere vloot zijn daarin belangrijke pijlers. Met name het ‘sturen op geluid’ in plaats van simpelweg een plafond...

Manshanden: ‘Het Nederlandse luchtvaartbeleid zou zin hebben in Congo’

Walter Manshanden is een econoom die gespecialiseerd is  in het onderzoeken en analyseren van economische ontwikkeling van stedelijke regio's. Hij is mede-oprichter van het Nederlands Economisch Observatorium (NEO) ( www.neo-observatory.nl/netherlands-economic-observatory/walter-manshanden/ ). Hij heeft op 25 augustus 2018 op een BVM2-bijeenkomst in Knegsel gesproken en had daar een kritisch verhaal over...

Nieuwsbrief nr 2 van het LBBL

Het Landelijk Burger Beraad Luchtvaart (LBBL) is de landelijke koepel van omwonendenorganisaties van luchthavens. BVM2 is een van de mede-oprichters van het LBBL. Het LBBL heeft op 07 juli 2019 zijn tweede Nieuwsbrief uitgebracht, oa over het recente kabinetsvoorstel vvoor Schiphol, de voorgenomen landelijke informatiedag en de Greenpeaceactie na de...

Behandeling concept-brief GS over advies van Van Geel teleurstellend

Op 14 juni 2019 bespraken de statenleden van Noord-Brabant de concept-brief die GS gemaakt hebben als reactie op het advies van Pieter van Geel over de Proefcasus Eindhoven AirPort. Veel fracties waren vol lof over het gedegen advies dat de heer Van Geel in relatief korte tijd onder raadpleging van...

Luchtvaartbeleid, een nieuwe aanvliegroute

In april 2019 publiceerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het rapport “Luchtvaartbeleid, een nieuwe aanvliegroute”. De Rli is een onafhankelijke raad van de overheid, die gevraagd of ongevraagd advies kan uitbrengen over belangrijke zaken. Alles wijst erop dat dit advies ongevraagd was. Het advies is te vinden op...

Greenpeace en BVM2 organiseren brainstormsessie over kllimaatactie na de vakantie

Greenpeace – actie Mede om de toon te zetten bij de ontwikkeling en behandeling van de Luchtvaartnota wil Greenpeace na de zomervakantie een grote landelijke actie organiseren ‘#Noodlandingvoorhetklimaat ‘. Greenpeace wil de grote klimaataantasters aanspreken en daaronder valt zeker ook de luchtvaart. Greenpeace heeft daarom om de medewerking van het LBBL...

Waarom vliegen zo goedkoop is volgens Follow The Money

Het onderzoekscollectief Follow The Money heeft gedetailleerd in kaart gebracht welke, al dan niet verborgen, overheidssubsidies niet meegeteld worden in de ticketprijs. Hoe kan het dat een retourtje Toulouse met het vliegtuig even duur is als een retourtje Terschelling? Een denkbeeldig koppel telde €81,65 neer voor een retourtje Schiphol-Toulouse met...