Slotcoördinator ACNL bereidt zich alvast voor op minder vluchten voor Schiphol

0
SCHIPHOL - Airport Coordination Netherlands (ACNL) houdt er in de planning alvast rekening mee dat Schiphol de komende jaren minder vluchten mag uitvoeren, als gevolg van nieuwe milieuwetgeving, dan de huidige 500.000. Dit zegt de directeur van de organisatie, Hugo Thomassen, in een vraaggesprek met Luchtvaartnieuws/Zakenreisnieuws Magazine van 14...

Omwonenden: Schiphol kan 100 bestemmingen missen

0
Op zaterdag 14 mei 2022 vond bij alle zes de grotere Nederlandse luchthavens een manifestatie plaats voor krimp van de luchtvaart. Ook in Eindhoven stonden enige tientallen actievoerders op de stoep. De NOS besteedde aandacht aan de gelijktijdige acties en gebruikte het bericht om ook aandacht te besteden...

Schipholwatch en MOB tegen uitstoot ZZS op Schiphol

0
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)Straalmotoren stoten Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit. Dat is een, uit Europese regelgeving afkomstige, juridische categorie binnen de Wet Milieubeheer en, meer specifiek, binnen het Activiteitenbesluit. Bij dat soort stoffen moet men denken aan stoffen als benzeen, formaldehyde, PAK’s enz. Zie https://europadecentraal.nl/onderwerp/milieubeleid/chemische-stoffen/zeer-zorgwekkende-stoffen/ en https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/zeer-zorgwekkende-stoffen . Over de...

Eindhoven Airport reageert op duurzaamheidsaanschrijving Milieudefensie – en hoe Schiphol daarin staat

0
(Verbeterde versie dd 03 mei 2022) Wie wat van wie ontvangen heeftDe landelijke Vereniging Milieudefensie heeft op 29 maart 2022 de CEO’s van 29 bedrijven aangeschreven met een de eis dat deze vóór 15 april 2022 met een klimaatrechtvaardig klimaatplan moesten komen waarin de CO2 – uitstoot van de onderneming...

Waarom we de KLM al een eeuw lang tegen elke prijs in de lucht...

0
Dat is de ondertitel van het boek “De Blauwe Fabel” van onderzoeksjournalist Ties Joosten van Follow the Money (FtheM) . Het gaat over de geschiedenis van de KLM en over Schiphol, voor zover dat nodig is om de KLM te beschrijven.Het boek is bij FtheM te bestellen op https://www.ftm.nl/boekenpagina-de-blauwe-fabel...

Luchtvaartreuzen zeggen duurzaam te willen zijn, maar proberen ReFuel EU Aviation te slopen

0
VoorafEerder is in deze kolommen geschreven over het voorstel van de Europese Commissie (EC) om aan de al bestaande RED II-richtlijn een programma toe te voegen (ReFuel EU Aviation), waarmee het gebruik van 2de generatie biokerosine, en daarna Power to Liquid- brandstof (e-kerosine), stapsgewijs steeds verder verplicht wordt gesteld....

Eindhoven Airport 47ste op de lijst van stikstofoxide-lozers

0
GroenLinks-kamerlid Laura Bromet had aan de minister gevraagd om een lijst van de 100 grootste stikstoflozers. Die is op 05 april 2022 verstrekt en te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/04/05/antwoorden-op-kamervragen-over-de-top-100-stikstofbronnen . Omdat de twee soorten stikstofverbinding zich heel anders gedragen, had de minister een lijst gegeven van de grootste 100 lozers van...

Presentatie Werkgroep klachten en meldingen

0
Tijdens de vergadering van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) gaf de Werkgroep klachten en meldingen een presentatie over een gehouden enquête. Hun belangrijkste conclusies: Melders willen zich gehoord voelen/serieus genomen wordenBekendheid en vindbaarheid van “Samen op de Hoogte”, WebTrak , de meldingenprocedure en het meldingenformulier is onvoldoendeMelden moet eenvoudig, duidelijk...

Goede 1 aprilgrap Schipholwatch

0
Schipholwatch had een goede 1 aprilgrap, al mopperden enkele personen uit de achterban dat ze er een hartverzakking van kregen. Immers, die bestuurscultuur van tegenwoordig! Zie https://schipholwatch.nl/2022/04/01/schipholwatch-in-nieuwe-handen/#comments Financieel SchipholWatch in nieuwe handen Gepubliceerd door SchipholWatch op 1 april 2022 Al enkele weken waren er in het diepste geheim gesprekken gaande met een organisatie...

CieMER: Onderzoek maatregelen voor minder geluidoverlast Eindhoven Airport

0
Persbericht                                    30 maart 2022 Onderzoek in het milieueffectrapport met welke maatregelen de geluidoverlast bij Eindhoven Airport kan verminderen. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de ministers van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat. Zij hadden de Commissie gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. De ministers...