Open Brief aan Dijkstra (VVD) over kritiek op Advies- Van Geel

In een eerste reactie heeft VVD-Tweede Kamerlid Dijkstra (woordvoerder o.a. luchtvaart) kritiek geleverd op het rapport-Van Geel over de toekomst van Eindhoven Airport. Volgens hem is het advies van Van Geel slecht voor de economie in de regio - de standaard VVD-reflex. Volgens vijf omwonenden van Eindhoven Airport, die betrokken...

Samenvatting eindrapport Proefcasus Eindhoven Airport

Vooraf Op 25 april 2019 bracht Pieter van Geel het eindrapport van het initiatief Proefcasus Eindhoven Airport naar buiten. De voorgeschiedenis en de procedure staan in een eerder artikel op deze site en komen hier niet opnieuw aan de orde. Zie bvm2.nl/featured/proefcasusadvies-pieter-van-geel-verschenen-knegselbijeenkomst-op-18-mei/ . De opdracht die de minister, in overleg met de...

Proefcasusadvies Pieter van Geel verschenen; Knegselbijeenkomst op 18 mei

De nieuwe Gebruiksvergunning van Eindhoven Airport vanaf 01 januari 2020 werpt al geruime tijd zijn schaduwen vooruit. In eerste instantie had het Rijk, vanuit zichzelf, al een aantal scenario-onderzoeken laten verrichten - één op basis van de huidige 43000 vliegbewegingen en drie op basis van steeds verdergaande groei. Dit veroorzaakte...

Zienswijze op NRD Luchtvaartnota 2020-2050

De regering is doende met het proces om tot de Luchtvaartnota 2020 - 2050 te komen. Dat is een nota die de hoofdlijnen van de Nederlandse luchtvaart voor de komende decennia neerzet. Het militaire vliegverkeer op Vliegbasis Eindhoven en de civiele luchtvaart op Eindhoven Airport zijn deel van dit...

Geluidhinder luchthavens met m.e.r. ernstig onderschat

In het Tijdschrift Milieu van februari 2019 staat een interview met Leon Adegeest, de man die de eerste MER van Lelystad in de vuilnisbak hielp. Daarna kwam er overigens een tweede MER die de eerste repareerde. De kritiek van Leon Adegeest was juist en heeft veel goed gedaan, maar...

EhvAirport wordt niet strafrechterlijk vervolgd na lozing de-icing vloeistof

Eindhoven Airport loosde door nalatigheid in de vorstperiode in maart 2018 de-icingvloeistoffen op de Ekkersrijt. Die bestaan uit een oplossing van glycol, soms met additieven, in water. Ethyleenglycol is giftig, wel bioafbreekbaar, maar zuigt daarbij alle zuurstof uit het water waardoor alle levende wezens in het water doodgaan. Waarna...

Bernard Gerard afgestudeerd op scriptie over synthetische kerosine

BVM2 - bestuurder Bernard Gerard is afgestudeerd aan de Open Universiteit op een literatuurscriptie over synthetische kerosine. Het is een groepswerkstuk. Eerst hebben de vier leden van de groep een literatuuronderzoek gedaan naar een deel van het onderwerp. Bernards deel betrof biokerosine. Nadien zijn de vier deel-studies samengevoegd tot een eindwerkstuk. BVM2...

Publieksbijeenkomst Proefcasus 28 februari Evoluon

De Proefcasus Eindhoven Airport De proefcasus is een informeel consultatietraject dat gericht is op een breed gedragen toekomstvisie voor Eindhoven Airport vanaf 2020. Trekker is Pieter van Geel, met een organisatie achter zich waarin ook ambtenaren van het ministerie. Van Geel praat met iedereen en laat allerlei onderzoeken verrichten waarvan, anders...

Luchtvervuiling rond vliegvelden en synthetische kerosine

Synthetische kerosine in het Manifest Voor nogal wat mensen is de luchtvervuiling rond het vliegveld (een van) de redenen om BVM2 te steunen. In het Manifest van BVM2 is daarom een plaats ingeruimd voor synthetische kerosine (50% van wat er getankt wordt in 2030). (Om redenen van motortechniek is een...

Minister Van Nieuwenhuizen op ramkoers met uitspraken over extra groei Schiphol

Reactie namens Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Greenpeace op het bericht in de Volkskrant: ‘Van Nieuwenhuizen: Schiphol zal doorgroeien’. 19 februari 2019 “VVD-minister Van Nieuwenhuizen ligt met haar uitspraken over extra Schipholgroei op ramkoers met omwonenden, gemeentes, het klimaat en tweederde van Nederland die tegen luchtvaartgroei is. Schiphol heeft zich...