Verslag van de bijeenkomst in Knegsel van 20 mei 2017

0
Inmiddels heeft de bijeenkomst van 20 mei 2017 in Knegsel plaatsgevonden. De bijeenkomst was met ca 125 mensen zeer druk bezocht. Hieronder de wethouders die vanuit hun portefeuille direct te maken hebben met het vliegveld. Hun aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Ook de aanwezigheid van een groep volksvertegenwoordigers is in positieve zin...
BVM2 logo

BVM2 Manifest

0
Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) Manifest Het aantal vliegbewegingen blijft explosief groeien, ook in Nederland en daarbinnen ook op Eindhoven Airport. Deze groei geeft baten en lasten. Aan de batenkant biedt Eindhoven Airport een bijdrage aan de regionale economie. Het vliegveld maakt allerlei zakelijke activiteiten mogelijk en sociaal contact met relaties, familie...

Bergeijk deed meting geluid en (ultra)fijn stof Eindhoven Airport

0
Bergeijk is een eigenwijze gemeente. Het vliegveld ging van 30 mei 2016 middernacht tot 16 juni, 07.00 uur dicht omdat de startbaan onderhouden moest worden. Dat was een gelegenheid om het verschil te meten tussen de luchtkwaliteit zonder vliegtuigen en met bulldozers en vrachtauto’s, en met vliegtuigen en zonder die...

Roet en zwavel uit straalmotoren: dat kan veel minder!

0
(Afbeelding te vinden op https://esd110.mit.edu/blog/black-carbon-emissions-aircraft ) De context Tot de zorgen van de omwonenden van vliegvelden (zoals Eindhoven Airport) hoort het door vliegtuigen geproduceerde (ultra)fijn stof. Straalverkeersvliegtuigen vliegen op kerosine, om precies te zijn op Jet A. Militaire straalvliegtuigen vliegen op het nauw verwante JP-8. Op Eindhoven Airport overheerst het aantal civiele...

Plantenschermen Airport?

0
In het Eindhovens Dagblad van 24 februari 2017 stond onder deze titel een ingezonden brief van Ben de Goei, iemand uit de achterban van het vliegveldberaad en van de BOW. Ik geef deze brief hier met toestemming. Daarna is nog wat verder uitzoekwerk gedaan. “Een nieuw dieptepunt in de rookgordijnen...

Vliegen en klimaat na de recente ICAO-overeenkomst (en Eindhoven Airport)

0
Inleiding De luchtvaart is de snelst groeiende bron van klimaataantasting. De luchtvaart is goed voor ca 2,5% van de mondiale CO2 – uitstoot. Omdat veel uitlaatgassen op ca 10km hoogte in de atmosfeer komen, bestaan er ook niet-CO2 – mechanismes die een ongeveer even groot effect op de opwarming van...

De toename van geluidshinder rond vliegveld Eindhoven aan de Noordoost-kant (precisering)

0
De aanleiding Er groeit in Acht, de Achtse Barrier en Best spontaan een beweging van mensen die zich tegen de sterk groeiende geluidshinder door vliegtuigen keren. Er is met enkele van die mensen gesproken. Je kon er op zitten gaan wachten dat een dergelijke beweging ontstond en het is het...

Klimaateffect Eindhoven Airport binnenkort gelijk aan dat van heel Eindhoven

0
Naar aanleiding van een vraag van een journalist van het Eindhovens Dagblad heeft BVM2-secretaris Bernard Gerard de klimaatimpact van Eindhoven Airport, uitgedrukt in CO2 , wat meer in detail bekeken. Het vliegveld Hierboven staat de energiebalans 2013 van Nederland van het Compendium voor de Leefomgeving. Linksonder staat “Bunkers 676PJ”. Dat is...

Wat voegt groei Airport nog toe aan Brainport? Meer vluchten kunnen vestigingsklimaat ook schaden

0
Het rapport “De mainports voorbij” De  Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft op verzoek van het kabinet geanalyseerd of ‘de toekomstige positie van de Nederlandse mainports, mede bezien vanuit mondiale ontwikkelingen, om ander beleid vraagt.” Het resultaat kwam op 1 juli 2016 beschikbaar. Die ‘mainports’ Schiphol en de Rotterdamse...

Ondersteuners geworven voor vliegveldplatform

0
Het Platform De 10 geboden voor Eindhoven Airport, dat iedereen probeert samen te brengen die om enige reden kritisch staat tegenover de explosieve groei van het vliegen op Eindhoven Airport, heeft indertijd, al weer een jaar of zeven geleden, zo’n 4600 ondersteuningsverklaringen geworven. Die verzameling is het politieke ‘kapitaal’...