Wethouder Schreurs: 10% luchtvervuiling door vliegtuigen

0
In het Eindhovens Dagblad van 12 december 2017 stelde de Eindhovense wethouder Schreurs (D66) in een artikel “Stadslucht kost mensenlevens“, dat “De invloed van de luchthaven op de stad betrekkelijk gering is: zo’n 10% van de vervuiling komt van de vliegtuigen. En de gemeente heeft er geen directe invloed...

Minister houdt de boot af op Kamervragen van PvdD over vliegen en klimaat

0
De Partij voor de Dieren heeft vragen in de Tweede Kamer gesteld over het promotie-onderzoek van Paul Peeters (verbonden aan de NHTV) over de klimaataspecten van het toerisme en het bijbehorende vliegen. Deze zijn volgens Peeters zeer heftig en niet anders oplosbaar dan door het aantal vluchten fors te...

Ryanair diep door de knieën en praat met de vakbond

0
De staart kwispelt met de hond, Wilders is gek op Marokkanen, de duivel zwemt in wijwater en O'Leary van Ryanair gaat met de vakbond praten. Een massale pilotenstaking rond de Kerst (nadat er al veel weggelopen zijn) is zelfs voor Ryanair een te groot schrikbeeld. Hij heeft nog wel spatjes...

Provinciale Staten van Gelderland: “Stel opening Lelystad Airport uit”

0
Tijdens de Statenvergadering van woensdag 13 december hebben vrijwel de gehele Provinciale Staten van Gelderland zich uitgesproken voor uitstel van de opening van Lelystad Airport. Met een motie, ingediend door D66-Statenlid Antoon Kanis, riepen de Staten de minister en de Tweede Kamer op om pas extra vluchten vanaf Lelystad...

Onafhankelijk onderzoek naar voorstellen om vliegoverlast terug te dringen moet dringend worden uitgevoerd!!

0
Wim Scheffers en Bernard Gerard hebben namens het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) een opinieartikel aan het Eindhovens Dagblad aangeboden. Dat is begin december 2017 geplaatst. Zie www.ed.nl/eindhoven/hoog-tijd-voor-onderzoek . Hierbij de tekst. —————- In haar brief van 19 oktober 2015 heeft de toenmalige staatssecretaris Mansveld het regeringsstandpunt over het Aldersadvies voor de...

Avond Dorpsvereniging Oerle over het vliegveld

0
De Dorpsvereniging Oerle (een wijk aan de rand van Veldhoven en dicht bij het vliegveld gelegen) organiseerde op 27 november 2017 voor ongeveer 100 mensen een openbare avond over heden en toekomst van het vliegveld. (Staand bij het scherm voorzitter Dré Jonkers en zittend secretaris Wil van Krieken) Sprekers waren vliegvelddirecteur...

Gesprek met de SP in de Tweede Kamer over vliegen en Eindhoven Airport

0
Bernard Gerard en Willemieke Arts hebben op 27 november 2017 in het gebouw van de Tweede Kamer een gesprek gehad met Dirk Uijl. Beide maken deel uit van het bestuur van BVM2 en van de SP-fractie in Provinciale Staten. Dirk Uijl is medewerker van SP-Tweede Kamerlid Cem Lacin, die woordvoerder...

Airbus dicteerde wat de EU over het klimaat mocht opschrijven

0
Transport & Environment (T&E) is een NGO die namens de milieukant het lobbywerk doet inzake verkeer en vervoer richting de EU. De luchtvaart neemt hierin  een steeds belangrijker plaats in. Mede hierdoor is het Europees Parlement kritischer aan het worden op de luchtvaart. De essentiële vraag is hierbij in hoeverre...

AVAAZ-petitie voor parlementaire enquête luchtvaart

0
Mevrouw Figen Danisman is, als ernstig bezorgd burger, een petitie begonnen vanwege de wantoestanden in de luchtvaartsector. Dit nav de uitzending van Zembla vliegveld Nederland. Zij woont zelf op de Veluwe, maar wil ook de vliegvelden Eindhoven en Lelystad in bescherming nemen. Zij noemt de gangbare onderwerpen als rust- en slaapverstoring,...

Derving van accijns, BTW en CO2-heffing bij kerosine: hoeveel is dat ongeveer?

0
Inleiding Al in een eerder artikel werd gemeld dat de luchtvaart zwaar gesubsidieerd wordt (zie Luchtvaart zwaar gesubsidieerde sector ). De afleiding was daar indirect via de omweg van macrostatistiek (dus top-down), en berustte op uitspreken van een journalist van de Volkskrant. Ik vroeg me af of ik (Bernard...