Petitie Luchtvaart in Klimaatwet aangeboden

0
 De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) is een denktank en actiegroep van omwonenden van Schiphol. Voor BVM2 zit Bernard Gerard er ook bij als een soort extern lid. In het Klimaatakkoord van Parijs zijn vliegen en scheepvaart buiten beschouwing gelaten. Men vond dat de branche zelf dat moest regelen. Hoe het met...

Het kweken van biobrandstof en de relatie met de luchtvaart

0
Inleiding De Europese Unie heeft een beleid met betrekking tot duurzame energie en, als onderdeel daarvan, een beleid met betrekking tot biobrandstoffen. Dit beleid gaat aangescherpt worden en daarover is in de Tweede Kamer in december 2017 veel gediscussieerd. Wiebes moest op 18 december 2017 naar de Energieraad in Brussel en...

Heathrow stimuleert komst van moderne vliegtuigen

0
Dit meldde Luchtvaartnieuws in zijn gratis nieuwsbrief dd 3 januari 2018. Het is een citaat uit een groter bericht. Genoemde vliegtuigtypes zijn widebodies, maar toch de moeite waard om dit in het achterhoofd te houden voor de narrow-bodies op Eindhoven Airport. ------------- LONDEN - Londen Heathrow verhoogt de milieutoeslagen dit jaar met...

Fijnstofuitstoot Eindhoven Airport kan gehalveerd worden!

0
Vliegen op aardgas (synthetische kerosine – 1) Inleiding: dit verhaal gaat over toxische emissies door vliegtuigen Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert de omwonenden van Eindhoven Airport. De eis is dat de hinder niet verder mag groeien, en dat het aantal vliegbewegingen alleen mag groeien als vliegtuigen schoner, zuiniger en...

Worden wij ook geschiphold? Groei Eindhoven Airport

0
Het lokale persmedium mooi sonenbreugel komt met onderstaand bericht, waaraan onze organisatie BVM2 adviserend meegewerkt heeft. We willen het u niet onthouden. Zie voor het originele artikel www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/20725/worden-wij-ook-geschiphold-groei-eindhoven-airport-?redir . ---- wo 27 dec 2017, 21:00  Son en Breugel/Eindhoven - Geen geluidsoverlast meer meten, maar berekenen in je eigen voordeel, met de conclusie dat...

Wethouder Schreurs: 10% luchtvervuiling door vliegtuigen

0
In het Eindhovens Dagblad van 12 december 2017 stelde de Eindhovense wethouder Schreurs (D66) in een artikel “Stadslucht kost mensenlevens“, dat “De invloed van de luchthaven op de stad betrekkelijk gering is: zo’n 10% van de vervuiling komt van de vliegtuigen. En de gemeente heeft er geen directe invloed...

Minister houdt de boot af op Kamervragen van PvdD over vliegen en klimaat

0
De Partij voor de Dieren heeft vragen in de Tweede Kamer gesteld over het promotie-onderzoek van Paul Peeters (verbonden aan de NHTV) over de klimaataspecten van het toerisme en het bijbehorende vliegen. Deze zijn volgens Peeters zeer heftig en niet anders oplosbaar dan door het aantal vluchten fors te...

Ryanair diep door de knieën en praat met de vakbond

0
De staart kwispelt met de hond, Wilders is gek op Marokkanen, de duivel zwemt in wijwater en O'Leary van Ryanair gaat met de vakbond praten. Een massale pilotenstaking rond de Kerst (nadat er al veel weggelopen zijn) is zelfs voor Ryanair een te groot schrikbeeld. Hij heeft nog wel spatjes...

Provinciale Staten van Gelderland: “Stel opening Lelystad Airport uit”

0
Tijdens de Statenvergadering van woensdag 13 december hebben vrijwel de gehele Provinciale Staten van Gelderland zich uitgesproken voor uitstel van de opening van Lelystad Airport. Met een motie, ingediend door D66-Statenlid Antoon Kanis, riepen de Staten de minister en de Tweede Kamer op om pas extra vluchten vanaf Lelystad...

Onafhankelijk onderzoek naar voorstellen om vliegoverlast terug te dringen moet dringend worden uitgevoerd!!

0
Wim Scheffers en Bernard Gerard hebben namens het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) een opinieartikel aan het Eindhovens Dagblad aangeboden. Dat is begin december 2017 geplaatst. Zie www.ed.nl/eindhoven/hoog-tijd-voor-onderzoek . Hierbij de tekst. —————- In haar brief van 19 oktober 2015 heeft de toenmalige staatssecretaris Mansveld het regeringsstandpunt over het Aldersadvies voor de...