Korte spandoekactie op 29 maart; klimaatkaarten verkrijgbaar

0
Milieudefensie Eindhoven is een van de ondersteunende organisaties van BVM2. Milieudefensie in den lande heeft 29 ondernemingen aangeschreven met de eis dat die onderneming een klimaatplan maakt. Een van de ondernemingen is de Schiphol Group en dan komt Eindhoven Airport in beeld als dochteronderneming van deze groep. Daarom heeft ook...

Ticketheffing op Eindhoven Airport bestemmen voor duurzame kerosine

0
Binnen het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) functioneert een (door BVM2 voorgestelde) Werkgroep klimaat. Bernard Gerard heeft voor deze Werkgroep een strategische aanzet geschreven, die samengevat is op https://bvm2.nl/voorstel-voor-klimaataanpak-eindhoven-airport/ . Vooralsnog gaat het in praktijk vooral om de verduurzaming van kerosine (Sustainable Aviation Fuel, SAF) voor straalverkeersvliegtuigen. SAF’s hebben drie voordelen: Over...

Greenpeace: minder vliegen, minder Russische olie

0
Greenpeace schrijft in een artikel over de relatie tussen de oorlog in de Oekraine en onze afhankelijkheid van Russisch gas. Zie https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/50934/fossiele-brandstoffen-poetins-oorlog/ . Een van de ideeën in dit verzamelartikel om de oliebehoefte terug te dringen is om korte vluchten binnen Europa, en 'spookvluchten' met lege vliegtuigen om slots te...

Gemeenteraden nemen Sonse of Eindhovense vliegveldmotie over

0
De Sonse gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin de referentie-geluidscontour 10,3km2 genoemd wordt en dat daar 30% af moet. Zie Gemeenteraad Son en Breugel neemt motie over geluidsruimte vliegveld aan .De Eindhovense gemeenteraad heeft een motie aangenomen van gelijke strekking, maar in andere bewoordingen. Zie Eindhovense gemeenteraad eist uitvoering...

Voorstel voor klimaataanpak Eindhoven Airport

0
Ons Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) werkt binnen het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). De ervaringen zijn gemengd: binnen LEO porbeert men meestal het goede, maar de ministers (Defensie en I&W) trekken zich er niet genoeg van aan. Binnen LEO bestaan werkgroepen. BVM2 heeft de Werkgroep Klimaat voorgesteld. Die begint in...

BVM2 dient zienswijze in op Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) nieuwe Luchthavenbesluit

0
Nieuw Luchthavenbesluit nodig, en nieuw MERDe militaire vliegbasis Eindhoven, en de daarbinnen in medegebruik functionerende civiele onderneming Eindhoven Airport, zijn op dit moment gebonden aan het Luchthavenbesluit 2014, waarbij een Milieu Effect Rapport (MER) hoort uit 2013. In het advies-van Geel worden voorstellen gedaan om de toegestane civiele geluidsruimte te...

In gesprek met Van Doesburg (FNV) over de luchtvaart

0
Van DoesburgJoost van Doesburg (geboren in Geldrop) doet voor de FNV de hele luchtvaart. Hij was op 09 december 2021 uitvoerig in beeld in de Zembla-uitzending over fijn stof op Schiphol en de nadelige gevolgen voor de gezondheid van de werknemers.Omdat dezelfde oorzaken ook op Eindhoven Airport aanwezig zijn, en...

Synthetische kerosine veroorzaakt minder strepen in de lucht – en daarmee minder klimaatopwarming

0
Bij bio- of synthetische kerosine ontstaan minder contrails en daardoor warmte de aarde minder op.

Knegsel 19 februari 2022

0
De nieuwe voorzitter Staf Depla van Luchthaven Eindhoven Overleg stelde zich voor. Hij benadrukte zijn onafhankelijkheid als voorzitter en hoopte er wat van  te maken. Wat afgesproken is, moet gerealiseerd worden. Het zou zonde zijn, vond hij, als de paar punten waarover we het oneens zijn alles zouden blokkeren. Hij...

Gemanipuleer met luchtvaartspecifieke MKBA – LBBL protesteert

0
De nieuwe Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA wordt zo partijdig opgesteld, dat de luchtvaart altijd wint - en dat is precies de bedoeling. Protest van LBBL.