Zienswijze van BVM2 (en van anderen) over Luchtruimherziening beantwoord

BVM2 heeft zienswijze ingediendMet de Luchtruimherziening wil men het luchtruim efficiënter indelen. Ook voor Eindhoven kan dat gevolgen hebben, o.a. in de vliegroutes. Deze herziening is een formeel proces dat start met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Die is nog abstract. Er staat vooral in wat er...

Elbers (KLM): het water staat ons tot de lippen

Kijk eens, Cora! Schiphol ligt vanzelf in zee en dat zonder verplaatsingskosten!

ANWB-stelling: CO2 – compensatie van vliegreizen is niet genoeg: we moeten minder vliegen

Met het nieuwe vakantieseizoen in zicht, heeft de ANWB aan zijn Ledenpanel de stelling voorgelegd: “CO2 – compensatie van vliegreizen is niet genoeg: we moeten minder vliegen”. Het resultaat Daarop reageerden 542 deelnemers. Individueel vonden ze meestal een gedragsverandering nodig. Velen noemden daarbij...

FNV klaagt gebrekkige veiligheid grondpersoneel Schiphol aan

Vorige week werd het jaarlijkse rapport van de ILT "de staat van Schiphol" uitgebracht. Het ging over o.a. lawaai, luchtvervuiling en veiligheidsrisico's. De FNV dook in de rapporten van de afgelopen 17 jaar en constateerde, dat er platformmedewerkers qua veiligheid weinig verbeterd is. Genoemd...

LBBL brengt vierde Nieuwsbrief uit – passage over Eindhoven Airport

Het Landelijk Bewoners Beraad Luchtvaart LBBL (waarin ook ons BVM2 vertegenwoordigd is) heeft de vierde Nieuwsbrief uitgebracht. Deze is te vinden op Nieuwsbrief 4 over Eindhoven . De Nieuwsbrief gaat over alle Nederlandse luchthavens van nationaal belang. Het loont om daar even...

Werelds eerste afkickkliniek voor vliegverslaafden

Natuur en Milieu heeft 's werelds eerste afkickkliniek voor vliegverslaafden geopend. Plaats van handeling was de Vakantiebeurs in Utrecht. Deze is inmiddels voorbij, maar het initiatief niet. Hieronder de tekst die ter gelegenheid van de...

Stikstofadvies Remkes bemoeilijkt groei luchtvaart – geen onmiddellijke consequenties voor Eindhoven

Inleiding Er is al veel geschreven over het stikstofrapport van Remkes over de luchtvaart. Dat wordt hier niet nog eens dunnetjes overgedaan. Doel van dit artikel is om het advies  in een Brabantse context  te plaatsen. Daarvoor moeten enkele zaken eerst worden uitgelegd. Vanwaar het stikstofprobleem van de luchtvaart? Stikstofoxides (NO en NO2)...

Vliegtuiggeluid: Meten, rekenen en beleven

Inleiding Te verwachten valt dat de Luchtvaartnota 2020-2050 binnen niet al te lange tijd uitkomt. Hij is al eens vertraagd, maar momenteel wordt eind januari 2020 genoemd. We staan er als BVM2 niet voor in. Hoe dan ook zal BVM2 snel met een eerste reactie op deze nota komen. In de aanloop...

LBBL over de nog te verschijnen Luchtvaartnota:

Het Landelijk BurgerBeraad Luchtvaart (LBBL) , de koepel waaraan ook BVM2 mee doet, heeft als voorschot op de binnenkort te verwachten Luchtvaartnota 2020-2050 alvast positie ingenomen welke kant het opmoet. Het persbericht, waarin dit standpunt is neergelegd, is hieronder afgedrukt. Gezondheid en klimaat eisen drastische vermindering vliegverkeer Al jaren worden de...

BVM2 stelt nieuwe activiteiten- en communicatiemanager aan u voor.

Het Beraad Vlieghinder Moet MInder (BVM2) is tijdelijk (vooralsnog voor een jaar) een dienstverband aangegaan met Henk van Hooff uit Eindhoven. Subsidie vanuit het Leefbaarheidsfonds maakt dit mogelijk. BVM2 is blij met de inzet van Henk en met het extra werk, dat we hierdoor kunnen verzetten. Hieronder treft u een...