Lusten en lasten ontwikkeling van Schiphol in onba­lans geraakt

Voorwoord namens BVM2 De KOEPEL VAN AMSTERDAMSE SCHIPHOLGROEPEN (KAS) heeft aan Walter Manshanden en Leo Bus gevraagd om een studie te maken over de gevolgen als Schiphol 'onthubt' en niet verder groeit. Met de 'hubfunctie' wordt de overstapfunctie bedoeld (de passagiers vliegen van X naar Schiphol en van Schiphol naar...

Kwartiermakers nieuwe governancestructuur Eindhoven Airport bekend

Een van de bepalingen in het Van Geel-advies is dat er nieuwe structuur moet komen, waarin de omgeving van het vliegveld vertegenwoordigd wordt 9met een sjiek woord governance-structuur). Het heeft even geduurd en er was nogal wat mist, maar sinds zeer kort zijn de namen bekend. Het zijn Peter Rademakers...

Stikstof en Schiphol

In het grotere kader van de stikstofdepositiecrisis ontstaat er ook aandacht voor lozing en depositie van stikstofoxides  vanuit de luchtvaart. Daarover bestaan verschillende meningen. Om de bezoekers van de BVM2-site enig idee te geven van de problematiek, worden hier twee documenten besproken. De ene is een analyse van Elisa Hermanides...

PvdA’ers willen vliegtaks van 100 euro en verbod op Europese vluchten

Dit bericht stond op 16 november 2019 in Luchtvaartnieuws EINDHOVEN - Het anti-luchtvaartsentiment lijkt zich naar steeds meer politieke partijen te verspreiden. Op een PvdA-bijeenkomst in Eindhoven hebben de partijleden zaterdag een motie aangenomen om het vliegverkeer drastisch in te perken. De PvdA’ers willen dat er in Nederland een vliegtaks van...

Twee totaal tegenovergestelde verhalen over de toekomst van de luchtvaart

Op deze wijze verwoordde ED-journalist Merlijn van Dijk de discussieavond. Het ene verhaal ging over groei, het andere over minder vliegen. En het lastige: het ene verhaal lijkt net zo waar als het andere. Daarmee had de journalist de sfeer van de avond goed neergezet. De gelegenheid en de sprekers De Vrienden...

Commissie MER maakt advies over Luchtruimherziening bekend

Via onderstaand persbericht geeft de Commissie MER zijn mening over de Luchtruimherziening, die nu loopt. Ook voor de regio Eindhoven is dat van belang. Over dit onderwerp heeft eerder een artikel op deze site gestaan onder Luchtruimherziening gaat in procedure   .   Persbericht Onderzoek voor Programma Luchtruimherziening beste vliegroutes vanuit milieuoogpunt De Commissie...

Persbericht: DEBAT TOEKOMST LUCHTVAART.

Op donderdag 14 november a.s. organiseert de Vereniging Vrienden Eindhoven Airport (VVEA) een lezing- en debat-avond over het thema “Toekomstige ontwikkelingen in de luchtvaart”. Hiervoor hebben wij de volgende sprekers uitgenodigd: mw Mirjam van den Bogaard, operationeel directeur Eindhoven Airport. Zij gaat in op de ontwikkelingen van Eindhoven Airport. ...

Hoe het PBL de Nederlandse luchtvaart ‘Parijs’ binnenpraat

Ter inleiding Een wijdverbreid gevoelen is dat het klimaatakkoord van Parijs harde beperkingen oplegt aan de luchtvaart. Die is nu direct goed voor 2 a 3% van de opwarming van de aarde, en indirect (via effecten op grote hoogte) nog eens voor een bedrag in dezelfde orde van grootte. Om de...

MOB wil minder stikstofemissies van alle Nederlandse luchthavens – minister reageert . Ook parkeergarage P5 aangevallen.

Inmiddels heeft minister van Nieuwenhuizen op onderstaande handhavingseis gereageerd. Er zijn een heleboel vragen gesteld over vliegen en stikstof, waaronder vragen over de regionale vliegvelden. Het verzamelantwoord staat op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtvaart/documenten . Omdat de (nu zeer verse) antwoorden mogelijk weggedrukt worden door nieuwe documenten, hier staat het antwoord op de specifieke vragen...

Verslag Kennisdag LBBL op 12 oktober 2019

Het Landelijk BurgerBeraad Luchtvaart (LBBL) is een landelijke koepel van een groot aantal luchtvaartorganisaties. Daaronder ook het Eindhovense BVM2 (dat is zelfs een van de oprichters). Het LBBL organiseerde een Kennisdag op zaterdag 12 oktober in De Kargadoor in Utrecht. De dag begon met een inleiding door Ida Sanders van de...