Over 2021 fijn stof meten rond het vliegveld

0
InleidingIn Zuidoost Brabant houden overheid en maatschappelijk middenveld zich al heel lang bezig met het meten van de luchtkwaliteit.Het oude Innovatief Lucht Meetnet (ILM)-1 was in werking van 2013 t/m 2018. Het is de basis geweest van het nieuwe ILM2, dat gaandeweg vanaf de jaarwisseling 2020-2021 opgebouwd is. Dat...

Tickettax en ETS maken vliegen duurder – de gevolgen?

0
Dit is een ingekorte versie van www.bjmgerard.nl/tickettax-en-ets-maken-vliegen-duurder-de-gevolgen/ . Wat gebeurt er met de tickettax en het ETS?Beide zijn belastingen op het vliegverkeer. De tickettax is een belasting door de Nederlandse overheid, die de staatskas ten goede komt. Die belasting was €7,95 per ticket en werd per 01 jan 2023 €26,43.Deze tickettax...

Airbus 321 Neo in de lucht stiller, maar aan de grond niet

0
Dit is een ingezonden brief van Kees Dankers uit Wintelre. Hij woont vlakbij het vliegveld. Op 1 december jl. was ik als direct aanwonende van de luchthaven Eindhoven gastvrij uitgenodigd om, tezamen met de leden van het LEO, een Airbus 321 Neo van Wizzair te bezichtigen. Hierbij werd door mensen...

Loodhoudende vliegtuigbenzine: snel weg ermee!

0
Veertig jaar geleden nam Europa het besluit om autobenzine loodvrij te maken. Dat was een uitstekend, maar te laat genomen besluit. De loodconcentraties in de atmosfeer daalden drastisch, en daarmee ook in ons en, wat belangrijker is, in onze kinderen (want die zijn het kwetsbaarst).Maar er was één dorpje...

Een nieuwe “vergissing” van Eindhoven Airport.

0
BVM2 is ontevreden over het doen inkrimpen voor 2030 met 30% van de geluidscontour van 35Ke van Eindhoven Airport, zoals Van Geel dat geadviseerd heeft. Vier jaar na het advies is de krimp nog geen 2%. Dat ligt vooral aan het Ministerie en ook aan Eindhoven Airport. BVM2 heeft...

Mondiale stikstofdepositie door de luchtvaart

0
Op 30 juni 2022 is op deze site een artikel gepubliceerd "Masterthesis over stikstofdepositie door vliegtuigen" van student Van Loo van de TU Delft. Zie https://bvm2.nl/masterthesis-over-stikstofdepositie-door-vliegtuigen/ . Op 01 december 2022 heeft de TU Delft op zijn site een artikel geplaatst "Meeste stikstofdeposirtie uit de luchtvaart komt van grote...

Vliegen binnen de grenzen

0
De landelijke organisaties Greenpeace Nederland, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland (die vaker als penvoerder optreedt) hebben op 09 november 2022 de Actieagenda uitgebracht “Vliegen binnen de grenzen – actiepunten voor de actualisatie van de Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota”.De Actieagenda is die dag overhandigd aan de directeur-generaal...

Actie tegen Schiphol op 05 nov 2022

0
Ongeveer 1000 mensen deden mee aan een protestactie op Schiphol tegen het illegale functioneren van die luchthaven. De actie was een combi van een heleboel bewonersorganisaties rond Schiphol enerzijds, en Greenpeace en Extinction Rebellion anderzijds. Eerstgenoemde belegden een min of meer conventionele demonstratie in Schiphol Plaza, laatstgenoemden belegden...

Open brief aan nieuwe interimdirecteur Sondag van Schiphol: werk de krimp niet tegen

0
Een groot aantal organisaties die het vliegverkeer willen terugdringen heeft een Open Brief aan de nieuwe interimdirecteur Ruud Sondag van Schiphol gestuurd met de boodschap dat hij zich niet moet verzetten tegen de krimp van het vliegverkeer. Ook BVM2 heefgt de Open Brief ondertekend. Onze regio kent Ruud Sondag...

BVM2 reageert op concept-Medegebruiksvergunning 2023-2024

0
Aan het LEO 9 (en dus ook aan BVM2) is gevraagd om een advies uit te brengen over de concept medegebruiksvergunning (MGV2023/24) voor Eindhoven Airport voor 2023 en 2024. BVM2 reageert vooral op de voorgestelde te vergunnen geluidscontour. Deze neemt slechts af met 1,6% ten opzichte van 2022. De oorzaak...