Schiphol kan naar 250.000 vluchten krimpen zonder verlies van bereikbaarheid

0
We ontvingen onderstaand persbericht van de bevriende Werkgroep Toekomst Luchtvaart.Hoewel het specifiek over Schiphol gaat, heeft de onderliggende thematiek ook relatie met Eindhoven Airport. Vandaar dat we het hier afdrukken. Persbericht Werkgroep Toekomst Luchtvaart Schiphol kan naar 250.000 vluchten krimpen zonder verlies van bereikbaarheid Hilversum – 8 september 2022. Het kabinet...

Luchthaven Luik krijgt een nieuwe, maar sterk ingekrompen exploitatievergunning

0
Luchtvaartnieuws zegt dat de luchthaven Liège (Luik) voor twintig jaar een nieuwe exploitatievergunning krijgt, maar wel een die een stuk beperkter is dan de bestaande. Zie https://luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/3/airports/luchthaven-luik-krijgt-nieuwe-exploitatievergunning-maar-moet-wel-inkrimpen .Het maximale aantal vliegbewegingen gata van 70.000 naar 50.000 en het aantal nachtvluchten wordt flink teruggeschroefd. Het vliegveld kan nog in...

De trein is allang niet meer altijd veel duurder dan het vliegtuig

0
Onder deze titel plaatste RTL Z op 09 aug 2022 een bericht. Er wordt vaak gedacht dat treinreizen duurder is dan met het vliegtuig. Maar dat hoeft niet zo te zijn.Maar het verschil is helemaal niet zo groot als veel mensen denken. De Consumentenbond deed in 2019 een steekproef voor de kosten...

SAF redt de Europese luchtvaart slechts beperkt

0
BijblijvenBVM2-secretaris Bernard Gerard heeft, in maart 2019, zijn bachelor Milieukunde aan de Open Universiteit gehaald met een afsluitende literatuurscriptie over synthetische kerosine. Voor de afstudeergroep fungeerde professor Klaas Kopinga namens het Beraad Vlieghinder Moet Minder(BVM2)  als opdrachtgever. Voor een samenvatting van en toegang tot de scriptie zie https://www.bjmgerard.nl/bachelor-milieukunde-aan-de-open-universiteit-gehaald/ . Nu...

Scope Ratings: ”Luchtvaartmaatschappijen lopen tegen een bijna onoverkomelijke netto nul-uitdaging aan”

0
Scope RatingsHet bureau Scope Ratings ( www.scoperatings.com ), met vestigingen in verschillende Europese steden, brengt financiële analyses uit van bedrijfstakken. Daartoe heeft het bedrijf een systeem ontwikkeld om om te gaan met “Environmental, Social en Governance” factoren (ESG-factoren).Deze analyses kunnen uitmonden in een kwalitatieve “credit rating”, een kredietwaardigheid-beoordeling. Dergelijke...

BVM2 reageert op artikel in Eindhovens Dagblad over “witte condensstrepen”

0
Op 09 augustus 2022 plaatste Eindhovens Dagblad-journalist Frank van den Heuvel onderstaand bericht. De foto's zijn uit de koker van BVM2 zelf. Namens BVM2 heeft Bernard Gerard op het artikel gereageerd door een ingezonden opinie aan het Eindhovens Dagblad aan te bieden. Eerst het artikel van Van den...

GGD’s brengen Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020 uit

0
De opzet van het onderzoekDe Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht gemeenten om één keer in de vier jaar de gezondheidssituatie en gezondheidsbeleving van hun burgers in kaart te brengen. Deze taak besteden de gemeenten uit aan de GGD’s. Die hebben hiertoe een opzet ontworpen die de “Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen”...

Nuttige en onnuttige vliegbestemmingen

0
De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) is een soort denktank die de omwonenden van Schiphol assisteert. Ook BVM2-bestuurslid Bernard Gerard werkt hier op afstand aan mee.De WTL stelt al minstens tien jaar de klimaateffecten van de luchtvaart aan de orde, en is een van de vroegste bepleiters voor de trein...

Vlootvernieuwing onvoldoende voor 30% minder geluidsruimte in 2030

0
In het Van Geel-advies dd april 2019 is een belangrijke voorwaarde dat de geluidsruimte van het vliegveld (in technische zin de oppervlakte binnen de 35Ke-contour) in 2030 met 30% gekrompen moet zijn t.o.v. 2019. Deze voorwaarde wordt in de regio breed ondersteund. De minister (eerst Van Nieuwenhuizen en nu Harbers)...

Open brief BVM2 aan PS over voorgestelde lening aan Eindhoven Airport (update dd 18...

0
Eindhoven Airport wil voor 170 miljoen verbouwen aan het vliegveld. Daartoe zou de provincie moeten inspringen met een lening van €55 miljoen tegen 3%. De meningen hierover zijn sterk verdeeld en BVM2 is tegen. BVM2 heeft een Open Brief geschreven aan de leden van Provinciale Staten om deze lening...