Historische rechten niet altijd historisch

0
RTHAOok bij Rotterdam-The Hague Airport (RTHA) loopt een procedure om tot een nieuw luchthavenbesluit te komen en, daarbij passend, een MER. Net als bij Eindhoven Airport is daaraan een Notitie reikwijdte en Detailniveau vooraf gegaan (NRD). OP die NRD is inmiddels een reactienota uitgebracht (er waren veel mensen die...

Dreigend uitstel Luchthavenbesluit

0
Persbericht Samen op de Hoogte 21 juni 2023 Zoals bekend heeft Pieter van Geel in 2019 het proefcasus advies over de toekomst van Eindhoven Airport uitgebracht en werken we sindsdien aan de uitwerking ervan. Een van de belangrijkste speerpunten in de proefcasus Eindhoven is 30% geluidsreductie in 2030 en...

(Hybride)elektrisch vliegen kan onder voorwaarden beperkt nut hebben

0
Presentatie vliegvelddirecteur over elektrisch vliegen op Eindhoven AirportTijdens het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) van 15 juni 2023 gaf Eindhoven Airport-directeur Hellemons een presentatie over elektrisch vliegen. Daarom was gevraagd (door Bernard Gerard van BVM2) vanuit de Werkgroep Klimaat. ‘En dan niet alleen  maar propagandistisch, maar ook serieus met cijfers...

Harbers zet 25% daling geluidsruimte in de week i.p.v. 30%

0
In het advies-Van Geel werd voorgesteld om de geluidsruimte (de oppervlakte binnen de 35Ke-contour) in 2030 met 30% gereduceerd te hebben t.o.v. 2019. Een in 2030 gerealiseerde vlootvernieuwing zou hierbij een middel zijn, en de 30% het doel. Als het middel onvoldoende was voor het doel,  moesten er aanvullende...

Lichte stikstofpaniek bij LEO-vergadering

0
Er was een beetje stikstofpaniek tijdens de LEO-vergadering van 15 juni 2023 (LEO = het geformaliseerde Luchthaven Eindhoven Overleg). Het was bekend, maar mogelijk niet bij iedereen, dat het vliegveld geen Natuurvergunning heeft. Het vliegveld draait dus illegaal. MOB (de club van Vollenbroek) is ermee bezig. Inzake het vliegveld draait...

Presentatie Knegsel 15 april 2023

0
Op 15 april 2023 vond de bijeenkomst in Knegsel plaats. Die had vooral een uitleggend karanter een de nieuwe Statenleden en de (bijna) nieuwe gemeenteraadsleden. Voor de presentatie zie BVM2-Knegsel-16-15-04-2023Download GroenLinks Heeze-Leende heeft een eigen verslag op de eigen website geplaatst, zie https://heezeleende.groenlinks.nl/nieuws/grenzen-aan-de-groei-van-eindhoven-airport .

Lucy in the sky? With diamonds?

0
De onmiddellijke actualiteit was dat Twente Airport en de nog maar kort bestaande startup FlyWithLucy (kortheidshalve Lucy) een overeenkomst getekend hebben waarin de mogelijkheid verkend wordt om regionale vluchten aan te bieden met (hybride)elektrische vliegtuigen.Het Twentse persbericht is te vinden op https://www.twente-airport.nl/nieuws/twente-airport-onderdeel-regionaal-netwerk-elektrisch-vliegen/ . Het bericht staat niet op zichzelf. Afspraken met...

Meeste vliegtuigstikstof op Natura2000-gebieden komt van boven de 3000 voet

0
De stikstofdepositie door de luchtvaart kan worden ingeschat, zowel onnder als boven de 3000 voet. Wie dat niet doet, laat bewust een belangrijk probleem buiten beschouwing.

Zeer Zorgwekkende Stoffen uit vliegtuigmotoren

0
InleidingEr is veel te doen over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in uitlaatgassen van straalverkeersvliegtuigen. Bij Schiphol procedeert MOB (Vollenbroek) erover, Schipholwatch schrijft er alarmerende berichten over, en met name Van Raan van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer is erover bezig.Over dit onderwerp is op deze...

Knegselbijeenkomst BVM2 op 15 april 2023

0
Vooraankondiging HET NIEUWE LUCHTHAVENBESLUIT VOOR EINDHOVEN AIRPORT: een wenkend perspectief of een dreigende wolk? Knegselbijeenkomst BVM2 op 15 april 2023 Van 11.00 tot 13.00 uurIn De Leenhoef, Steenselseweg 8 A, 5511 AG KnegselDe bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk Het  is een volgende etappe in de inmiddels eerbiedwaardige reeks van door  het...