TNO mat ultrafijn stof rond Rotterdam Den Haag Airport

0
TNO heeft op verzoek van de directie van Rotterdam Den Haag Airport (RTHA, in de volksmond Zestienhoven) metingen gedaan aan het ultrafijn stof rond het vliegveld. Er is in een relatief rustige periode van het jaar gemeten, en daardoor bij een kleine steekproef uit de verschillende windrichtingen. Hiervoor is...

Knegselbijeenkomst vliegveld op 25 aug

0
Er vindt weer een informatiebijeenkomst plaats over de toekomst van het vliegveld. Dit is de traditie van Knegselbijeenkomsten. Op zaterdag 25 augustus om 11.00 uur in Zaal De Leenhoef, Sterkselseweg 8a, Knegsel In de eerste helft van de bijeenkomst praten mensen van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) u bij...

Proefcasus voor Eindhoven Airport?

0
In een persbericht van 12 of 13 juli 2018 zeggen het ministerie van I&W en Defensie dat ze, "samen met de Provincie, Eindhoven, de randgemeenten en Eindhoven Airport, willen starten met een proefcasus waarbij (innovatieve)  maatregelen worden verkend voor een duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport in een gezonde leefomgeving." BVM2...

Onderzoek naar de toekomst van Schiphol

0
Onder de titel “Vlag, volkslied, vliegveld” bracht De Groene Amsterdammer op 01 augustus 2018 een artikel van Floor Milikowski. Het is te vinden op www.groene.nl/artikel/vlag-volkslied-vliegveld . Ik beveel iedereen lezing van het hele artikel aan. Professionele informatie over Floor Milikowski is te vinden op https://nl.linkedin.com/in/floor-milikowski-2b579610 . De Mainports voorbij Op deze site...

Julinieuwsbrief van eerlijk over Vliegen

0
De Eindhovense vliegveldorganisatie BVM2 werkt via de landelijke koepel LBBL samen met de Natuur en Milieuorganisaties. Sijas Akkerman van de NoordHollandse milieuorganisatie is trekker. Zojuist kwam er weer een nieuwsbrief binnen met gevarieerd luchtvaartnieuws. Die is te vinden op https://spits-online.nu/platform/wj2I0zSkjyFsTwXZZTtX/details .

Vliegen en de tofu-bende

0
(Dit is een ingezonden brief aan het Eindhovens Dagblad) Columniste Daphne Broers van het ED had op 04 juli 2018 een stukje geschreven dat ze niet met haar vriendinnen mee ging vliegen naar Corfu of daaromtrent (men was het nog niet eens over de bestemming). In elk geval niet naar...

Commentaar van Bert Wagendorp op luchtvaart en klimaat

0
Met instemming zijdens BVM2 geven wij hier het commentaar, dat Bert Wagendorp in de Volkskrant van 12 juli 2018 schreef.

Routering en verkeersleiding op vliegbasis Eindhoven, en de Masterclass

1
Inleiding, verhoudingen en de Masterclass Vliegbasis Eindhoven is een militair vliegveld, waarop civiel medegebruik plaatsvindt door de onderneming Eindhoven Airport NV. De aandelen van deze NV zijn voor 51% in handen van Schiphol en voor 24,5% elk van de provincie en de gemeente Eindhoven. De startbaan, de verkeersleiding, de meteo enz...

Een rood sein voor Eindhoven Airport!

0
Ook omwonenden van Eindhoven Airport hebben meegedaan aan de landelijke actiedag tegen de ongebreidelde groei van het vliegen. In zes plaatsen in Nederland (horend bij een nabijgelegen vliegveld) gingen samen duizenden mensen de straat op: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Eelde en Zwolle (ivm Lelystad). De actie was georganiseerd door Greenpeace...

Milieuvoorzieningen tegen de-icing vloeistof op Eindhoven Airport ontbraken volledig

0
Al eerder is in deze kolommen gesproken over een incident op 22 maart 2018, waarbij de-icing vloeistof, die gebruikt wordt om (civiele) vliegtuigen op Eindhoven Airport ijsvrij te maken en te houden, via het riool de beek Ekkersrijt inliep. Dat water kwam terecht in wat verderop de Grote Beek...