Luchtvaart zwaar gesubsidieerde sector

Inleiding Onderzoeksjournalist Bart de Koning stelde in de Volkskrant van 15 juli 2017 “Vliegen is veel te goedkoop en dat is onhoudbaar” met als subkop dat “de drukte op Schiphol het resultaat is van decennia bewust overheidsbeleid”. Zie www.volkskrant.nl/reizen/-vliegen-is-veel-te-goedkoop-en-dat-is-onhoudbaar~a4506325/ De Koning ging met zijn gezin naar Portugal vliegen “de bosbranden tegemoet” en...

Het verzachten van groeistuipen van Eindhoven Airport

In het Eindhovens Dagblad van 19 juli 2017 staat onder de kop “Groeistuip van 20 jaar” een terugblik op 20 jaar explosieve groei van Eindhoven Airport. Sinds 1997, toen Schiphol de baas werd op Eindhoven Airport, is het aantal passagiers vertwintigvoudigd tot (nu) 5,2 miljoen. Het aantal vliegbewegingen zal...

Klimaatmaatregelen EU gaan ook de luchtvaart beïnvloeden

Tot nu toe weet de luchtvaartsector met grote hardnekkigheid de dans te ontspringen waar het gaat om de door de sector aangerichte klimaatschade. Voor vluchten binnen Europa geldt het Emission Trade System (ETS), maar dat zet in praktijk weinig zoden aan de dijk. De koolstofprijs is met een dikke €5/ton...

Vliegveld belangrijkste discussiepunt bij Dorpsraad Acht

De Dorpsraad Acht vergadert op gezette tijden en dat is het meestal heel druk. Dat was het ook op maandag 10 juli 2017. Er zaten ruim honderd mensen. Het hoofdonderwerp tijdens deze avond was een discussie over het vliegveld. Daartoe waren uitgenodigd het Buurtinitiatief Eindhoven Noord, dat spontaan opgericht...

BVM2 bespreekt toekomst met inwoners Meerhoven

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) heeft op uitnodiging van de bewonersorganisaties in Meerhoven zijn visie gegeven op verleden, heden en toekomst van vliegveld Eindhoven en zijn relatie met de omgeving. Vanaf 2020 zijn er geen afspraken meer over de groei van het vliegen op deze luchthaven. De internationale...

Ryanair ziet het niet meer zitten in Nederland

O'Leary, de baas van Ryanair, is weer eens boos. Dat is geen nieuws, want dat is hij bijna altijd als klimaatactivisten, vliegherriehaters, vakbondsmensen en zo zijn pad kruisen. Die deugen geen van alle, "allemaal communisten", aldus de Ier die het begrippen nuance en  subtiliteit niet uitgevonden heeft. Maar goed,...

Ook Boeing bezig met hybride-elektrisch vliegen

In zijn weblog "Vincent wil Zon" in het dagblad Trouw doet Vincent Dekker de oproep om van Lelystad "'s werelds eerste e-luchthaven te maken". Dat is een pleidooi dat vanuit BVM2 ten aanzien van Eindhoven Airport ook al eens naar voren gebracht is. Zie www.trouw.nl/maak-van-lelystad-s-werelds-eerste-e-luchthaven . Dekker baseert zich in hoofdzaak...

Goed gesprek met D66 – vliegwoordvoerder Jetten

Het Beraad Vlieghinder moet minder heeft op 3 juli 2017 een goed gesprek gehad met de luchtvaartwoordvoerder van D66 in de Tweede Kamer Rob Jetten, en zijn fractiemedewerker Bob van Dijk. Toevallig mede-Brabanders, zo bleek, dus ze kenden de regio. Det gesprek vond plaats op uitnodiging van D66 aan de...

Duurzaam op vakantie betekent nog altijd vooral niet vliegen

Onder deze kop publiceerde Trouw op 27 juni 2017 een analyse van de pretenties van TUI. Het artikel is op Internet te vinden op www.trouw.nl/groen/duurzaam-op-vakantie-betekent-nog-altijd-vooral-niet-vliegen . Tui wil de duurzaamste reisorganisatie ter wereld worden en daarom moet de uitstoot van de luchtvaarttak in 2020 10% minder zijn dan in 2015 ....

BVM2 leidt verzet tegen groei vliegveld na 2020 (opinieartikel EindhD 21 juni 2017)

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport groeit explosief. Toen Hans Alders in 2010 zijn advies uitbracht, vonden er jaarlijks 18000 civiele vliegbewegingen plaats. Hij wilde een doorgroei naar 43000 vliegbewegingen in 2020. Daartegenover stond o.a. dat de reserve-geluidsruimte, horend bij een mogelijke stationering van een F16-squadron gedurende een half jaar geschrapt werd,...