Petitie “Maak reizen in West-Europa klimaatvriendelijk” overhandigd aan Kamercommissie

De WTL – de Stichting Werkgroep Luchtvaart (waarmee BVM2 een goede werkrelatie heeft) –  had een petitie uitgezet, waarvan het doel was om  voor kortere afstanden het vliegtuig te vervangen door de trein, bij voorkeur een Hoge Snelheids Lijn. Deze petitie is op 30 jan 2018 aangeboden aan de vaste...

Balie-discussie “Nooit meer vliegen”

Het KennisCafé (een co-productie van de Volkskrant, de KNAW, NEMO Kennislink en De Balie) ging op 15 januari over vliegen en klimaat, een onderwerp dat op dit moment steeds meer in de aandacht komt – en dat is maar goed ook. Het was overigens het honderdste Kenniscafé, vandaar een klein...

Persbericht: Omwonenden willen stem in ontwikkeling Eindhoven Airport

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), waarin verschillende organisaties van omwonenden van Eindhoven Airport en de Brabantse Milieufederatie zijn verenigd, heeft een brief aan minister van infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen gestuurd. Daarin verzoekt het platform om actief te worden betrokken bij het terugdringen van de vlieghinder van Eindhoven Airport. In...

Petitie Luchtvaart in Klimaatwet aangeboden

 De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) is een denktank en actiegroep van omwonenden van Schiphol. Voor BVM2 zit Bernard Gerard er ook bij als een soort extern lid. In het Klimaatakkoord van Parijs zijn vliegen en scheepvaart buiten beschouwing gelaten. Men vond dat de branche zelf dat moest regelen. Hoe het met...

Het kweken van biobrandstof en de relatie met de luchtvaart

Inleiding De Europese Unie heeft een beleid met betrekking tot duurzame energie en, als onderdeel daarvan, een beleid met betrekking tot biobrandstoffen. Dit beleid gaat aangescherpt worden en daarover is in de Tweede Kamer in december 2017 veel gediscussieerd. Wiebes moest op 18 december 2017 naar de Energieraad in Brussel en...

Heathrow stimuleert komst van moderne vliegtuigen

Dit meldde Luchtvaartnieuws in zijn gratis nieuwsbrief dd 3 januari 2018. Het is een citaat uit een groter bericht. Genoemde vliegtuigtypes zijn widebodies, maar toch de moeite waard om dit in het achterhoofd te houden voor de narrow-bodies op Eindhoven Airport. ------------- LONDEN - Londen Heathrow verhoogt de milieutoeslagen dit jaar met...

Fijnstofuitstoot Eindhoven Airport kan gehalveerd worden!

Vliegen op aardgas (synthetische kerosine – 1) Inleiding: dit verhaal gaat over toxische emissies door vliegtuigen Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert de omwonenden van Eindhoven Airport. De eis is dat de hinder niet verder mag groeien, en dat het aantal vliegbewegingen alleen mag groeien als vliegtuigen schoner, zuiniger en...

Worden wij ook geschiphold? Groei Eindhoven Airport

Het lokale persmedium mooi sonenbreugel komt met onderstaand bericht, waaraan onze organisatie BVM2 adviserend meegewerkt heeft. We willen het u niet onthouden. Zie voor het originele artikel www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/20725/worden-wij-ook-geschiphold-groei-eindhoven-airport-?redir . ---- wo 27 dec 2017, 21:00  Son en Breugel/Eindhoven - Geen geluidsoverlast meer meten, maar berekenen in je eigen voordeel, met de conclusie dat...

Wethouder Schreurs: 10% luchtvervuiling door vliegtuigen

In het Eindhovens Dagblad van 12 december 2017 stelde de Eindhovense wethouder Schreurs (D66) in een artikel “Stadslucht kost mensenlevens“, dat “De invloed van de luchthaven op de stad betrekkelijk gering is: zo’n 10% van de vervuiling komt van de vliegtuigen. En de gemeente heeft er geen directe invloed...

Minister houdt de boot af op Kamervragen van PvdD over vliegen en klimaat

De Partij voor de Dieren heeft vragen in de Tweede Kamer gesteld over het promotie-onderzoek van Paul Peeters (verbonden aan de NHTV) over de klimaataspecten van het toerisme en het bijbehorende vliegen. Deze zijn volgens Peeters zeer heftig en niet anders oplosbaar dan door het aantal vluchten fors te...