Over eenheid versus verdeeldheid: de pilot Steensel-Eersel

  0
  246
  Vliegroutes 01 jan 2023 – 17 mei 2023 op de virtuele BOW-radar 


   
  Vliegroutes 18 mei 2023 – 31 juli 2023 op de virtuele BOW-radar  Vliegtuigen die naar het zuidwesten starten en dan naar het oosten willen, of vliegtuigen die landend het omgekeerde doen, moeten een bocht maken die tussen Eersel en Steensel doorloopt. Er is gewenste lijn en daarom heen is een grote spreiding, omdat piloten blijkbaar niet bereid of in staat zijn om de gewenste lijn te vliegen.
  De gewenste lijn (het gemiddelde van de toenmalige lijnenwolk) lag t/m 17 mei 2023 dichter bij Eersel dan bij Steensel. Dat betreft de rode lijn in het linkerplaatje.
  In kringen van het vliegveld en de verkeersleiding had men bedacht (overigens zonder kwade bedoelingen) dat het eerlijker zou zijn, en mogelijk de totale geluidsblootstelling kleiner zou maken,  als de gewenste lijn precies tussen Eersel en Steensel door zou lopen. Daarvan is een pilot gemaakt, die op 18 mei 2023 inging. Vanaf die datum geldt de lijnenwolk in het rechterplaatje met de paarse lijn als gewenst gemiddelde. De rode en de paarse lijn zijn in beide plaatjes ingetekend om de vergelijking makkelijker te maken.
  De plaatjes zijn gemaakt met de virtuele beeldradar van de BOW, een belangrijke ondersteunende organisatie binnen BVM2.

  Er is over dit onderwerp op deze site al eerder geschreven, toen vanuit het perspectief van de gemeente Waalre (zie https://bvm2.nl/pilot-routeoptimalisatie-eersel-steensel-en-effecten-in-aalst-waalre/ ). Voor die gemeente maakt de pilot nagenoeg  niets uit.

  Logischerwijs nam het geluid in Eersel af en in Steensel toe. Dat leidde tot 200 mensen op de vergadering van de Dorpsraad in Steensel, die boos waren vanwege het toegenomen geluid en van ons als BVM2 verwachtten dat wij ons zouden inzetten voor het beëindigen van de pilot ( aan het ontstaan waaraan BVM2, het zij duidelijk gezegd, BVM2 niet meegewerkt had.

  Wij hebben het daar als BVM2 moeilijk mee.
  Het is vaste prik rond vliegvelden dat de eerste reflex is om de ellende van je af te schuiven, en daarmee noodzakelijkerwijs die ellende naar iemand anders toe te schuiven. Voor je het weet bestaat de regio uit een elkaar bestrijdende verzameling buurtgroepen. NO tegen ZW, links tegen rechts, en collectief voor het geheel kun je niets meer.

  Vandaar dat wij als BVM2 er zorgvuldig voor zorgen dat we het algemeen belang vertegenwoordigen en niet een van de vele deelbelangen. Alleen door collectief optreden is het belang van de regio als geheel behartigbaar.

  BVM2 heeft een brief teruggeschreven aan de contactpersonen van de Dorpsraad Steensel, waarin deze redeneerlijn uiteengezet is.
  Omdat de reflexmatige neiging tot verdeeldheid een permanent sluimerend gevaar is, drukken wij op deze plaats het deel van deze brief af waarin dit wordt uitgelegd. De brief is af en toe iets ingekort.
  Zie het maar als een soort beginselverklaring.


  Het is goed om hier eerst de algemene positie van BVM2 te schetsen.

  Ten eerste: de pilot Eersel-Steensel komt niet uit onze koker. …

  Vervolgens: BVM2 is een koepelorganisatie, die groepen en individuele mensen uit de hele regio als ondersteuner heeft. BVM2 vindt dat de overlast van het vliegveld als geheel, op gebieden als geluid, luchtkwaliteit en klimaat, te groot is. Daarom strijdt BVM2 voor het terugdringen van de negatieve effecten in de hele regio. Dat is zoiets als een volumebeleid. Mondjesmaat werkt dat op dit moment.
  Daarnaast duiken er regelmatig verdelingsvraagstukken op: wie krijgt welk deel van de ellende? In beginsel houdt BVM2 zich daar buiten. Wij proberen de eenheid te organiseren en niet de verdeeldheid.

  Ten derde: iedereen heeft zijn rol. De Dorpsraad Steensel is slechts verantwoording schuldig aan Steensel. Men kan dat stevig aanzetten, waarbij te hopen valt dat de Dorpsraad oog heeft voor het grotere plaatje. Niet Eersel is de schuld, maar de totale hoeveelheid geluid.
  BVM2 is verantwoording schuldig aan de hele regio, en vertelt het volumeverhaal. Verwacht van ons geen Salomonsoordeel tussen Steensel en Eersel.

  Men moet zich bij dit alles bedenken dat deze verdelingsvraagstukken zich in het hele gebied rond het vliegveld voor kunnen doen. Het is inherent aan dit soort vraagstukken dat ze verschillende kanten op kunnen werken. Er zit tot op zekere hoogte een toevalskarakter in.
  Een paar geleden bijvoorbeeld speelde een vergelijkbare kwestie in Noord-Eindhoven. Daar liepen toen een heleboel mensen rond (georganiseerd) die vonden dat er veel meer vliegverkeer aan de Zuidwestkant afgewikkeld moest worden, en veel minder aan de Noordoostkant. Wij hebben ons daar toen als BVM2 met succes tegen verzet, maar de opvatting is niet helemaal verdwenen.
  Ad hoc de ene regio steunen betekent dat je ad hoc een andere regio aanvalt. Dat doen wij als BVM2 niet.

  In dit geval speelt er een verdelingskwestie tussen Steensel en Eersel (beide gemeente Eersel). Anderen dan wij hebben bedacht dat men de gewenste vliegroute midden tussen Steensel en Eersel door moet lopen. Eerst lag die iets dichter bij Eersel.

  Als BVM2 Steensel gelijk zou geven en de route wat naar het Zuiden schuift, komen er verhalen uit Eersel en staan wij volgend jaar hetzelfde verhaal andersom te vertellen in Eersel. Dat gaan wij niet doen.

  Er zijn nog twee andere factoren die een rol spelen.

  Vliegtuigen willen of kunnen de ideale vliegroute niet vliegen (de SID-lijn). De spreiding rond wat moet is fors en relevant. Dat is een probleem met welke routering dan ook.

  De tweede is dat de waargenomen stijging in het geluidsvolume niet alleen door de pilot komt, maar ook door de windrichting. Ongeveer gelijktijdig met de start van de pilot draaide ook de wind. Vliegtuigen stijgen tegen de wind in op, en ongeveer vanaf het begin van de pilot was dat richting Zuidwesten (zie eerder genoemd artikel)
  In het Luchthavenbesluit 2014 is een 35Ke-contour getekend (de ‘sigaar’), die gebaseerd is op 70% vertrek  en aankomst ri Zuidwest en idem 30% richting Noordoost. Als de wind een tijd lang gemiddeld relatief meer dan 30% vliegbewegingen NO nodig maakt, moet er daarna een periode komen dat dat gemiddeld minder dan 30% NO is. Dit soort sprongeffecten alarmeren mensen.
  Wat wij als BVM2 doen, is zorgen dat de contour niet overschreden wordt. Dat is een belang voor iedereen.

  Een gesprek is altijd mogelijk.

  Update: op 13 nov 2023 is de pilot opgeheven.