Onduidelijke reizigersmonitor levert toch paar essentiële inzichten op

  0
  143

  In het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) van 21 maart 2024 heeft het Regionaal Informatie Centrum (zeg maar, het nieuwe PR-centrum van Eindhoven Airport) de Reizigersmonitor 2023 gepresenteerd. Deze is te vinden op https://samenopdehoogte.nl/PageByID.aspx?sectionID=240622&contentPageID=2688325 .

  De presentatie ziet er netjes uit, maar roept bij nauwkeurige lezing vragen op. Zo stelt de tweede bladzijde dat er een steekproef afgenomen is bij  N=5104 vertrekkende reizigers, terwijl op blz 6 blijkt dat het om N1=4206 reizigers op de heenreis gaat en om N2=898 die op de terugreis zijn. Verder wordt er op soms onbegrijpelijke manier met procenten gewerkt.  
  BVM2 zal contact zoeken om nadere uitleg te vragen.

  UPDATE:
  dit verzoek om nadere uitleg heeft tot de nadere informatie geleid dat de reizigers uitsluitend ‘airside’ (dus achter de security) voor de steekproef ondervraagd zijn. Dat stond niet in de tekst van de presentatie.
  Achter de security gaat het per definitie om passagiers die het vliegtuig in gaan, dus vertrekken.
  Bovenstaande opdeling blijft juist: voor 4206 reizigers is het vertrek vanaf Eindhoven de heenreis, en voor 898 is het de terugreis.

  Het zou goed zijn als bij dit soort serieuze presentaties het volledige onderzoek toegankelijk was, inclusief de methodische verantwoording.

  Ondanks die onduidelijkheden zijn een paar wezenlijke vaststellingen wel duidelijk

  • Van de 5104 ondervraagde personen hadden er 553 een zakelijk doel (11%). De monitor meent te weten (zonder dat dat bewezen wordt) dat het om een ‘goede mix gaat van economische passagiers en zakelijke passagiers uit voornamelijk de Automotive en Hightech industrie”.
   1677 personen gaven de code ‘VFR”, hetgeen voor Visiting Friends and Relatives staat (33%). De monitor meent te weten (zonder dat dat bewezen wordt) dat het om “een mix gaat van studenten, internationals en 2de en 3de generatie migranten”. Veel bestemmingen liggen in Midden- en Oost-Europa, dus mogelijk speelt de huidige migratiearbeid ook een rol.
   De rest (2874 personen) had een vakantiemotief (56%). Bijna alle vakantiebestemmingen zijn zonbestemmingen. De monitor meent te weten (zonder dat dat bewezen wordt) dat de bestemmingen “gedomineerd worden door de outbound NL markt, met aanvulling van 3de generatie migranten”.
   Eindhoven Airport is dus overwegend een vakantievliegveld.
  • ‘outbound’ bij een vakantiemotief betekent dat recreatieve koopkracht Nederland verlaat.
  • 58% van de reizigers komt uit Nederland. Het Belgische aandeel is teruggevallen tot 5% en de rest wordt verdeeld over een groot aantal landen.
  • Van wat uit Nederland komt, komt 39% uit Noord-Brabant, en daarvan  een (onbekend) deel uit zuidoost-Brabant.
   Van wat terugkeert, reist 40% naar een adres in Noord-Brabant.
   Het vliegveld heeft slechts beperkt een regionale binding.
  • Hoe jonger, hoe meer men vliegt (41% is 30 jaar of jonger)
  • Gepensioneerden, huisvrouw/huisman, werkloos/bijstand, arbeidsongeschilt en ‘anders’ zijn samen goed voor 11% van de vliegbewegingen. Expats vliegen niet via Eindhoven Airport (0%), althans niet als aparte categorie. Mogelijk zitten ze in de algemene cijfers opgenomen.
  • 58% van wat vliegt via Eindhoven Airport heeft minstens HBO of WO