Ondersteuners geworven voor vliegveldplatform

  0
  1223

  Het Platform De 10 geboden voor Eindhoven Airport, dat iedereen probeert samen te brengen die om enige reden kritisch staat tegenover de explosieve groei van het vliegen op Eindhoven Airport, heeft indertijd, al weer een jaar of zeven geleden, zo’n 4600 ondersteuningsverklaringen geworven. Die verzameling is het politieke ‘kapitaal’ van het Platform.

  In zeven jaar eroderen bestanden onvermijdelijk weg.
  Daarnaast zijn er in die tijd nieuwe vliegtuig-thema’s boven komen drijven, zowel mondiale als het klimaat, als lokale zoals luchtkwaliteit en parkeer-wildwest.
  Het kabinet en de Tweede Kamer hebben vastgesteld wat er wel en niet mag tot 2020.

  Het marktaandeel van Turkish Airlines

  Daarna bestaat er geen enkele afspraak. Wie de oorlogsverklaringen volgt van directeur Nijhuis van Schiphol en bijvoorbeeld van directeur Kotil van Turkish Airlines, houdt zijn hart vast voor wat er na 2020 komen gaat. Zie bijvoorbeeld http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/02/10/schiphol-groeit-aalsmeer-baalt-1589263 en http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/23/de-concurrentie-is-geen-grapje-hoor-1579631 .

  Daarnaast is het nog maar de vraag in hoeverre de omwonenden van het vliegveld via de provinciale Uitvoeringstafel invloed gaan krijgen. De verwachtingen zijn niet hoog gespannen.

  Het Platform wil zichzelf voorbereiden op wat ongetwijfeld gaat komen, en zichzelf versterken met een grotere achterban, met een sterkere band met die achterban, en door andere thema’s in de discussie te betrekken.
  Daarom heeft het Platform ondersteuningsverklaringen geworven op de Meerhovendag (26 juni 2016). In drie uur (tot een enorme plensbui) zijn er 41 verklaringen opgehaald, grotendeels nieuwe mensen. Er hebben vijf mensen meegeholpen. De resultaten maken een voorzichtige indruk mogelijk.
  Driekwart kwam uit Meerhoven of uit Veldhoven ten Noorden van de Heerbaan. In die groep is de luchtkwaliteit met 80% de grootste zorg, gevolgd door geluid (zowat de helft), parkeren met 39% en veiligheid met 32%.
  bij de rest (maar dat is een kleine groep) scoort geluid 60% en lucht 50%.
  Een deel van het publiek deed niet mee. Aan de uitkomst moet dus geen kosmische betekenis gehecht worden.

  Alle geluidscontouren in 2020 (civiel+militair) in de gekozen variant
  Ultrafijn stof rond EhvA, 2020, alleen civiel, modelberekening gemeente Eindhoven. De stippen zijn Waterrijk-Noord en Zandrijk-Noord

  Die uitkomst heeft logica, want Meerhoven ligt net buiten de 20Ke-zone, want naast de baan en niet in het verlengde. De ruimtelijke ordening-regels hebben hier een beschermend effect gehad. Maar die regels voorzagen niet in de bescherming tegen overwaaiend fijn stof.
  De score op het punt van parkeren verbaast niet, gezien het wildwestgedrag van het parkerende publiek en is in feite nog een onderschatting, omdat alleen wie in de buurt van de HOV-lijn woont daar last van heeft (en dat is slechts een deel van het gebied).

  Het Platform wordt graag op de hoogte gebracht van toekomstige geschikte gelegenheden om verder te gaan met deze activiteit.