Nuttige en onnuttige vliegbestemmingen

  0
  237
  Samenvatting bestemmingenanalyse WTL voor Schiphol 07 april 2022

  De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) is een soort denktank die de omwonenden van Schiphol assisteert. Ook BVM2-bestuurslid Bernard Gerard werkt hier op afstand aan mee.
  De WTL stelt al minstens tien jaar de klimaateffecten van de luchtvaart aan de orde, en is een van de vroegste bepleiters voor de trein als alternatief op de korte afstand (mits de vervangen vlucht niet wordt opgevolgd door een nieuwe vlucht).

  De WTL wil op een politiek realistische manier alternatieven bieden.

  Daartoe heeft de WTL in 2020 een systeem gepubliceerd om te objectiveren hoe belangrijke een bepaalde bestemming voor de netwerkverbondenheid en het economisch functioneren van Nederland is. Er is een update van april 2022.
  Er kwam uit dat  van de 314 bestemmingen, die Schiphol in 2019 had, er 91 zonder probleem gemist konden worden met nauwelijks economische schade. Tel daar 50.000 door de trein vervangen vluchten bij, en de impact van Schiphol op de omgeving is met 30% gedaald. Overigens blijven de geschrapte bestemmingen gewoon bereikbaar, maar je moet er een keer voor overstappen.

  WTL-voorman Buurma bij de NOS op 14 mei 2022

  Onlangs zat minister Harbers voor de, voor hem als VVD-er, onaangename taak om Schiphol te moeten inkrimpen. Dat doet hij uiteraard het liefste zo bescheiden mogelijk en met zo min mogelijk schade. Daarom had Harbers een systeem laten ontwikkelen dat niet identiek was aan de werkwijze van de WTL, maar er wel op leek en dat, als Harbers het had gevoed met dezelfde uitgangspunten als de WTL, tot  ongeveer dezelfde uitkomsten zou zijn gekomen. Nu kwam Harbers tot een krimp  van 12 tot 20%.
  Blijkbaar deugt de systematiek, althans voor Schiphol.

  De technische details zijn zo Schiphol-gebonden dat het te ver voert om die op deze Eindhoven-gebonden site weer te geven, onder andere vanwege de hubfunctie van Schiphol die Eindhoven niet heeft. Wie dit in meer detail na wil lezen en toegang wil tot de originele documenten, kan terecht op https://www.bjmgerard.nl/nuttige-en-onnuttige-vliegbestemmingen/ .

  Voor Eindhoven Airport is van belang dat het mogelijk is om vast te stellen dat er blijkbaar methodes bestaan om bestemmingen te ordenen op zinvolheid.
  Dat kan nog eens van pas komen, mocht de situatie zich voor doen dat Eindhoven Airport vanwege geluid, stikstof, luchtkwaliteit en/of stikstof zou moeten krimpen, terwijl de regio meer zakelijke bruikbaarheid wil.

  EhvA vanaf de Spottershill