Nieuwe regionale luchtmeetnet bevat drie UFS-meters rond het vliegveld, maar geen geluidmeting

  0
  398
  Display van de TNO-pagina over het meetnet. De gemiddeldebepaling zit onder Download.

  Vanaf 2020 wordt er in de regio Zuidoost Brabant een regionaal meetnet opgebouwd. Dat is ontstaan als doorontwikkeling van het bestaande AiREAS-initiatief. Daarnaast wordt het gesteund door de provincie, GGD, TNO, RIVM, Universiteit Utrecht, de Omgevingsdienst ODZOB (die het kantoor houdt op https://odzob.nl/meetnet?cookie=1594390759271%20 ) en bijna alle gemeenten in ZO Brabant, waaronder die rond het vliegveld.
  Het meetnet is een duidelijke stap vooruit, maar die stap is niet groot genoeg.

  Nuttig is dat er 44 meetstations staan in de regio, waarvan drie rond het vliegveld, welke drie ook ultrafijn stof meten (UFS of UFP). Dat is voor het eerst. De resultaten zijn toegankelijk via het RIVM en via TNO, wat voor omwonenden van het vliegveld het nuttigste is. Zie https://ilm2.site.dustmonitoring.nl/ . TNO registreert de gangbare PM10, PM2.5 en NO2, maar ook PM1 en dus UFS.
  Het is bij TNO mogelijk om  jaargemiddeldes te berekenen, zij het op klantonvriendelijke manier Bernard Gerard, binnen BVM2 de specialist in dit soort zaken, heeft dat als test gedaan voor UFS voor het meetpunt ten Zuidwesten van de baan en vond dat dat werkt vanaf 09 juli 2021 en dat de gemiddelde UFS-concentratie vanaf die dag 13657 deeltjes/cm3 is (aan de hoge kant voor een goeddeels door Corona verpest vliegjaar).

  Uit het rapport van de Gezondheidsraad over UFS

  Het grootste nadeel van het meetnet is dat het geen geluid meet. De gemeente Best had indertijd een klein, maar goed geluidsmeetnet van Sensornet, maar heeft dat opgedoekt in de veronderstelling dat het regionale meetnet die taak zou overnemen. Wat dus tot nu toe niet gebeurt. De ODZOB verwijst vagelijk naar een Fase 2.
  Een en ander betekent dat er nu in de regio geen andere geluidsmeting is dan de negen kasten die bijhet vliegveld zelf in beheer zijn (en die al jarenlang hardnekking geen jaargemiddelde Lden – en Ke-cijfers geven, zodat je in elk geval steekproefsgewijs een indruk zou hebben van wat de contourberekening waard is).
  Deze taak moet zo snel mogelijk worden opgepakt.

  Bernard Gerard heeft op zijn site een artikel geschreven over het regionale meetnet en ook over Citizen science-projecten die hetzelfde beogen, en die bij het RIVM te vinden zijn op dezelfde pagina als het meetnet. Dit artikel is te lang voor deze kolommen, maar voor geïnteresseerden te vinden op https://www.bjmgerard.nl/luchtmeting-door-meetnetten-en-burgergroepen-in-zo-brabant/ .