Nieuw Luchthavenbesluit vertraagd door stikstofblunder Defensie

  0
  110

  Zoals bekend, huizen er twee zielen op het Eindhovense vliegveld: Defensie als eigenaar en verhuurder, Eindhoven Airport als andere.

  Beide zielen hebben een aparte natuurvergunning nodig (waarbinnen stikstof niet de enige, maar wel de meest kritische component is). Dit alles nog op basis van de ‘oude’ wetgeving (die van voor de onlangs ingegane Omgevingswet).

  Van de natuurvergunning van Eindhoven Airport heeft de rechter onlangs vastgesteld dat die er (nog) niet is en wel moet komen. Zie https://bvm2.nl/rechter-eindhoven-en-rotterdam-airport-moeten-krimpen-wegens-stikstofuitstoot/ . Daarover gaat het in dit artikel  niet.

  De natuurvergunning van Defensie is een apart traject. Dat traject loopt (vanuit de positie van Defensie beschouwd) slecht. Om een of andere reden had defensie zich mogelijk het probleem niet op tijd gerealiseerd. Dat bleek al in 2023 en leidde toen in het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) tot paniek (zie https://bvm2.nl/lichte-stikstofpaniek-bij-leo-vergadering/ ).

  Op 21 mei 2024 gaf Defensie, in een brief aan het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) nadere duidelijkheid. De brief is hieronder te vinden.

  De verlening van de vergunning vraagt, als het niet meezit, om vijf stappen, en het zit waarschijnlijk niet mee.
  Inmiddels is de eerste stap afgewerkt (rekenen met Aerius) en de tweede stap (er kan niet intern gesaldeerd worden).
  Stap drie (de voortoets) loopt momenteel en zou klaar zijn op 1 juli 2024.
  Er is nog zeker een stap 4 nodig (de passende beoordeling) en mogelijk een stap 5 (de ADC-toets).

  Defensie heeft de opdracht voor stap 4 op 16 april 2024 uitgezet bij Royal Haskoning DHV, en spreekt de verwachting uit dat beide processen samen minstens nog een jaar gaan duren. Voor een eventuele ADC-toets ( geen Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang, de nodige Compenserende maatregelen) is advies van de Europese Commissie nodig en dat vraagt ook een heleboel tijd. Als dat allemaal gelukt is, wordt de natuurvergunning verleend  parallel met het Luchthavenbesluit.

  Resultaat is dat het nieuwe Luchthavenbesluit pas op zijn vroegst pas eind 2026 worden afgegeven (maar het kan later worden).