Niet-CO2-effecten luchtvaart dubbel zo groot bij klimaatopwarming als wel-CO2-effecten

  0
  547

  De Europese Commissie heeft aan een keur van geleerden en instituten gevraagd om in kaart te brengen wat de klimaateffecten zijn van de luchtvaart, anders dan alleen de CO2-effecten die standaard al wel worden meegenomen.
  Het is ingewikkelde materie, maar toch wagen de geleerden zich aan de eenvoudige samenvatting dat de niet-CO2-effecten ongeveer het dubbele zijn van de wel-CO2-effecten.
  De twee hoofdoorzaken zijn stikstofoxides en contrails/cirrus.

  De analyse noemt zes potentiële uitwerkingsrichtingen.
  Twee ervan gaan over een heffing op stikstofoxides. Dat is in zoverre dubieus, omdat stikstofoxides nu een opwarmend effect hebben, maar dat kan omslaan naar het omgekeerde.
  Twee ervan gaan over de samenstelling van de brandstof. Dat kan leiden tot minder zwaveloxides en minder roet. De brandstof moet dan minder van benzeen afgeleide verbindingen gaan bevatten. Bio- en synthetische kerosine hebben vanwege hun productie geen benzeenderivaten, bij fossiele brandstof haal je de zwavel en de benzeenderivaten met een nabewerking uit fossiele kerosine.
  De vijfde maatregel is dat men om gebieden waar zich contrails kunnen vormen heenvliegt.
  De zesde maatregel is gewoon een taks.

  In de Luchtvaartnota houdt de minister de boot zoveel mogelijk af over de niet-CO2-effecten. Ze verwijst naar het rapport van de EC dat bij het verschijnen van de Luchtvaartnota nog niet uit was. Het punt is echter dat dat rapport haar ongelijk geeft. Ze zou minstens, op basis van wat er nu ligt en op basis van het voorzorgsbeginsel, kunnen erkennen dat het probleem er ligt.
  Maar dat wil ze niet, want de minister wil maar één ding, en dat is voortgezette groei van de luchtvaart.

  Voor een uitgebreider verhaal zie www.bjmgerard.nl/?p=14167 .


  Update dd 03 december 2020

  Naar aanleiding van het bovengenoemde onderzoek hebben 33 NGO’s (Niet-Gouvernementele Organisaties) een brief gestuurd naar de Europese Commisie, Parlement en Raad gestuurd. De sleutelpassage is “Now that air traffic’s non-CO2 impacts are officially acknowledged, immediate political action must follow to mitigate aviation’s total climate impact as soon as possible. The most effective way to do so is to ensure air travel is reduced and does not return to pre-COVID levels.”
  Verder wijst de brief erop dat 1% van de wereldbevolking goed is voor 50% van de vliegtuigemissies.

  De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) en het Landelijk BurgerBeraad Luchtvaart (LBBL) waarbij BVM2 aangesloten is, hebben de brief doorgestuurd naar de minister en de Tweede Kamer.

  De tekst is hieronder te vinden: