Nederlands luchtruim te klein voor alle vliegverkeer

  0
  726
  Verkeersleiding vliegbasis Eindhoven

  Er loopt een langdurige procedure om het Nederlandse luchtruim te herzien. Daardoor zou de civiele en de militaire capaciteit moeten toenemen, zou het luchtruim efficiënter gebruikt en beheerd moeten gaan worden, en zou de hinder in de omgeving moeten afnemen. Dit zou in 2023 tot besluitvorming moeten leiden.
  Voor een eerder bericht zie https://bvm2.nl/zienswijze-van-bvm2-en-van-anderen-over-luchtruimherziening-beantwoord/ en daaraan voorafgaande berichten.

  Op 01 juli 2020 kwam de vijfde voortgangsbrief uit, van de minister van I&W en de staatssecretaris van Defensie, aan de Tweede Kamer.
  Er staan enkele belangwekkende zaken in.

  • De Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050, die nu ook in procedure is, is leidend op de Luchtruimherziening. Dat betreft in het bijzonder de prioritering van de gebruikers, de bepaling van de vlieghoogtes waarboven de geluidshinder niet meer meetelt, vaste naderingsvluchten en glijvluchten
  • Als eerste doel worden versneld de belemmeringen opgeruimd zodat Lelystad Airport in november 2021 open kan, want dat is nog steeds de bedoeling (BVM2 is het hier niet mee eens).
  • in de nieuwe hoofdstructuur van het Nederlandse luchtruim zou er een herinchting komen voor het civiele verkeer in Oost- en Zuid-Nederland. Hiervoor staat het jaar 2023.
  • De F35-vliegtuigen moeten meer oefenruimte krijgen in Noord-Nederland, ook in 2023.
  • Alle civiele en militaire luchtvaart samen is te groot voor het Nederlandse luchtruim, als je één robuust en integraal ontwerp op wilt zetten. Je kunt er wel ingewikkeld knip- en plakwerk op los laten en dat innovatief noemen, maar het enthousiasme hiervoor ontbreekt.
  • Nederland pakt er daarom een stuk Duits luchtruim bij (dit in vreedzaam overleg). Als ze er in dat vreedzame overleg niet of maar gedeeltelijk uitkomen, moet Nederland keuzes maken tussen civiele en militaire belangen
  • Militair en civiel luchtverkeer worden beter op elkaar afgestemd en samen zou dat flexibeler kunnen (een voorbeeld dat niet in de brief staat, maar wel duidelijk is, is de ‘bocht bij Son’. Als Volkel in het weekend dicht zit, zou er met een grotere boog om Son heen gevlogen kunnen worden. Let wel dat aan dit voorbeeld geen rechten ontleend kunnen worden!)
  • Als er één Europees luchtruim komt (Single European Sky, SESAR) , zou dat kunnen betekenen dat qua geluid en CO2 gunstiger routes zouden kunnen ontstaan.
  • Er is ook overleg met België, DenemarkenZwitserland en het UK.
  • De civiele en de militaire luchtverkeersleiding worden geïntegreerd
  • De participatie wordt via de provincies geregeld

  Dit is erg ingewikkelde, specialistische materie . BVM2 probeert een en ander te volgen, maar heeft op dit moment nog geen uitgewerkt standpunt. Geïnteresseerde personen kunnen via het emailadres van deze site contact zoeken, maar er liggen aan onze kant op dit moment geen beloften.

  Bovendien gaat de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 op dit moment vóór.

  De 5de voortgangsbrief is te vinden op