Naar een kleiner en fijner Eindhoven Airport?

  0
  116

  Definitieve uitnodiging en programma  

  De open einden van Van Geel en wat er sindsdien veranderd is !

  Naar een kleiner en fijner Eindhoven Airport?

  Knegselbijeenkomst BVM2 op 25 mei 2024

  • Van 11.00 tot 13.00 uur
  • In De Leenhoef, Steenselseweg 8 A, 5511 AG Knegsel
  • De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk

  We maken de tussenbalans op van de uitvoering van het advies van Pieter van Geel uit april 2019 over de toekomst van Eindhoven Airport. Daarnaast is er de afgelopen 5 jaar veel veranderd in de wereld. De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de noodzaak tot natuurbehoud en herstel en de invloed van het vliegverkeer op de gezondheid van omwonenden vragen meer en meer aandacht.

  De bijeenkomst zal volledig in het teken staan van de toekomst van Eindhoven Airport, beweegt deze zich in de gewenste richting of moet de koers worden bijgesteld? Wat zijn de open einden van het advies Van geel, wat is de stand van zaken van de uitvoering daarvan en welke nieuwe inzichten vragen om aandacht? En natuurlijk, waar leidt dat alles toe?

  Er zal veel ruimte zijn voor het beantwoorden van vragen vanuit en discussie met de aanwezigen in de zaal. Mocht u specifieke vragen hebben die naar uw mening om aandacht vragen, dan kunt u die per e-mail aanreiken op bestuur@bvm2.nl

  Het programma ziet er als volgt uit:

  Knegselbijeenkomsten zijn bedoeld voor de volksvertegenwoordigers en de bestuurders in de regio, betrokken ambtelijke medewerkers, en voor de achterban (en mogelijke nieuwe geïnteresseerden) van BVM2 zelf. Voel u vrij om de uitnodiging door te sturen naar iedereen die mogelijk geïnteresseerd is.

  Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst.

  Namens BVM2

  Wim Scheffers, voorzitter
  Bernard Gerard, secretaris

  Ad 1) Femke Dingemans is directeur van de Brabantse Milieufederatie. Ze geeft in brede zin toelichting op de relatie tussen stikstof en Eindhoven Airport, De BMF heeft, samen met Natuurmonumenten en de MOB, het stikstofproces tegen Eindhoven Airport en Rotterdam Airport gewonnen.