MOB wil dwangsom wegens niet optreden tegen ontbrekende Natuurvergunning vliegvelden

  0
  283
  Kleinmeer in Kempenland West, het Natura2000 – gebied dat het dichtst bij het vliegveld ligt.

  In een ongedateerd bericht op de site van Mobilisation for the Environment (waarvan Johan Vollenbroek de bekende woordvoerder is) eist MOB van de rechter dat deze aan het ministerie van LNV een dwangsom oplegt ter handhaving van de ontbrekende Natuurvergunning (lees stikstof) van de vliegvelden Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Zonder deze Natuurvergunning opereren deze vliegvelden illegaal.
  Het Algemeen Dagblad schreef op 19 okt over dit onderwerp.

  MOB heeft al in september 2019 geëist dat er opgetreden werd tegen de illegale status van deze drie vliegvelden. Daarna kwam Corona en viel de stikstofproductie ‘vanzelf’ voldoende terug.
  Nu er weer druk gevlogen wordt, heeft MOB de eis aan het Ministerie weer opgepakt (12 mei 2022). De wettelijke termijn om op dit nieuwe handhavingsverzoek te reageren is inmiddels ruim verstreken, maar er ligt nog steeds geen ministerieel besluit.
  Nu volgt hier dus een dwangsomverzoek op.

  In een eerder (ongedateerd) artikel op de MOB-site signaleert MOB grote paniek binnen het Ministerie omdat de uitdagingen van het dossier ze boven het hoofd groeit. MOB concludeert dat het Ministerie kennelijk een lobbymachine voor de luchtvaart is geworden in plaats van een orgaan dat Nederland meebestuurt.

  Eerder heeft MOB een schikkingsvoorstel gedaan aan de minister. Daarin gaat Schiphol terug naar 300.000 vluchten per jaar, gaan Rotterdam en Maastricht dicht, en mogen Lelystad en Eiindhoven niet uitbreiden. Dat zou de stikstof- en CO2 -uitstoot van de luchtvaart in  Nederland al halveren. MOB trekt dan alle juridische procedures in.

  De luchtvaartpagina van MOB is te vinden op https://mobilisation.nl/index.php?id=62 .

  OP 03 nov 2022 besteedde de Omroep Brabant aandacht aan deze kwestie. Dat is te vinden op https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4174541/actiegroep-mob-richt-de-pijlen-op-eindhoven-airport-in-stikstofdiscussie .

  (Overigens leidt consequente uitvoering van het  Advies-van Geel, naar het zich op dit moment laat aanzien, vanwege het geluid waarschijnlijk zelfs tot enige krimp van het aantal vliegbewegingen. Bgerard)

  Update dd december 2022, afkomstig van MOB:

  Uitspraken van Rechtbank Gelderland in drie zaken vliegvelden Schiphol, Eindhoven en Rotterdam (16-12-2022)

  De rechtbank Gelderland heeft uitspraak gedaan over de fictive weigeringen van de Minister om de vliegvelden Schiphol, Eindhoven en Rotterdam deels stil te leggen vanwege het ontbreken van natuurvergunningen.

  De Minister moet van de rechter nu binnen 2 weken na 16 december 2022 alsnog besluiten nemen op de handhavingsverzoeken van alle drie vliegvelden. Anders wordt een dwangsom van € 100 euro per dag verbeurd per vliegveld met een maximum van € 15000 per vliegveld.

  Dus per 1 januari 2023 moeten er drie besluiten liggen. Doorwerken dus tussen kerst en nieuwjaar voor de Minister!