Minister wil stikstofberekeningen vliegvelden niet vrijgeven

  0
  460
  Het Kleinmeer bij Vessem (samen met het Grootmeer) is met ruim 2km afstand het dichtst bij het vliegveld gelegen Natura2000-gebied, geheten Kempenland West. Gemiddeld was de depositie in 2014 2,6 Mol per hectare per jaar

  Natuurvergunningen voor vliegvelden
  Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment heeft gesignaleerd dat de Nederlandse luchthavens niet over een Natuurvergunning beschikken. Dat is een vergunning die ervoor moet zorgen dat Natura2000-gebieden geen schade ondervinden van industriele, agrarische-, verkeers- en andere activiteiten.
  In deze dagen is dat vooral van toepassing op stikstof, maar het geldt ook voor andere zaken die de natuur aantasten, zoals grondwaterdaling, overdadig licht en herrie.

  Nederlandse vliegvelden, waaronder ook Eindhoven Airport/Vliegbasis Eindhoven, hebben geen natuurvergunning. Dat staat vast.
  Vollenbroek heeft een handhavingsverzoek ingediend.
  De vliegvelden kregen daarop van minister Schouten (natuurvergunningen vallen onder LNV) tot 1 oktober 2020 de tijd om een aanvraag voor een natuurvergunning in te dienen. Dat is net op tijd gebeurd.

  Inmiddels ligt er een nieuwe versie van het stikstofmodelleringsprogramma Aerius.

  Mede daardoor is er nog niets vernomen in reactie op de ingediende aanvragen. Vollenbroek heeft met de Wet openbaarheid bestuur (Wob) inzage gevraagd. De minister wil die (nu) niet geven en dat met merkwaardige argumenten.
  De minister wil de aanvragen per medio januari vrijgeven, als de minister haar ontwerpbesluit openbaar maakt. Waarna Vollenbroek ongetwijfeld in de aanval zal gaan.

  Zie bij Schipholwatch https://schipholwatch.nl/2020/12/21/wob-verzoek-mobilisation-afgewezen/?fbclid=IwAR0TPffDdbwQYwwCzqksJWHJo3gtuOhrYcPxeaTEwcJ827wmgiYgnfcQd7M en daarin genoemde eerdere links.

  Zie op deze site:
  https://bvm2.nl/mob-wil-veel-lagere-stikstofemissies-van-alle-nederlandse-luchthavens/
  https://bvm2.nl/stikstofadvies-remkes-bemoeilijkt-groei-luchtvaart-geen-onmiddellijke-consequenties-voor-eindhoven/

  Stikstofcalculaties Lelystad zouden niet kloppen
  Er is veel te doen over de te verwachte stikstofemissies door de opening van Lelystad Airport.

  Dit raakt Eindhoven niet rechtstreeks, omdat de berekeningen rond Eindhoven in de MER 2013 stonden, welk MER voorafging  aan het Luchthavenbesluit uit 2014. Om ‘Van Geel’ vast te leggen zal er een nieuw Luchthavenbesluit moeten komen, maar zover is het nu nog niet.

  Het raakt Eindhoven wel indirect, omdat de wijze van berekenen ter discussie staat.

  Leon Adegeest en 1Vandaagjournalist Jan Salden volgen de berekeningen kritisch. Inderdaad bleek de eerste versie door Adecs kwam onwaarschijnlijk  hoog uit, maar een second opinion door Arcadis en het NLR zo onwaarschijnlijk laag dat de Commissie MER er vraagtekens bij plaatste. Het eindoordeel is nog niet geveld, maar Adegeest is er druk mee bezig.

  Voor meer inzicht zie bovengenoemde link naar Schipholwatch en https://bvm2.nl/stikstof-en-schiphol/ en https://bvm2.nl/uitstel-lelystad-airport-corona-en-stikstof/ (dit laatste artikel gaat op de wijze van berekenen in).

  Stikstofdeposities van Lelystad Airport, zoals berekend door de Cie MER, op 31 maart 2020

  Stikstofdeposities van Lelystad Airport, zoals berekend door de Cie MER, op 31 maart 2020