Meer winst Eindhoven Airport; mogelijke nieuwe terminal pas in 2027 klaar

  0
  140

  Het Eindhovens Dagblad, in persoon van Bart-Jan van Rooij, heeft het recente jaarverslag 2023 van de Schiphol Group uitgepluisd op zo’n manier dat wij het niet beter kunnen. Daarom nemen we het artikel (uit het Eindhovens Dagblad van 16 febr 2024 (digitaal) hieronder over. Dit onder dankzegging en enigzins tegen onze gewoonte in.
  Het artikel is te vinden op https://www.ed.nl/eindhoven/meer-winst-eindhoven-airport-mogelijke-nieuwe-terminal-pas-in-2027-klaar~af3f1768/ .


  Eindhovens Dagblad          16 febr 2024

  Meer winst Eindhoven Airport; mogelijke nieuwe terminal pas in 2027 klaar

  EINDHOVEN – De groei van het aantal passagiers zorgt voor meer winst bij Eindhoven Airport. Vanwege die groei wil de luchthaven een grotere terminal laten bouwen. Die had ergens in 2025 klaar moeten zijn, maar dat wordt twee jaar later, meldt Schiphol.

  Bart-Jan van Rooij

  Hoewel Eindhoven Airport met 84 bestemmingen drie vliegroutes minder had vorig jaar, groeide de luchthaven met een half miljoen reizigers naar ruim 6,8 miljoen. Die brachten meer geld in het laatje, onder meer door extra parkeer- en horeca-inkomsten. Daardoor maakte de luchthaven meer winst, blijkt uit de jaarcijfers van Schiphol Group, waar naast de gelijknamige luchthaven ook Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport onder vallen.

  De nettowinst over 2023 komt voor Eindhoven Airport uit op 26,1 miljoen euro, een half miljoen euro meer dan in 2022. Dat is de winst voor aftrek van belastingen. Hoeveel onderaan de streep overblijft, meldt Schiphol niet. Eindhoven Airport komt zelf volgende maand met resultaten. In 2022 bleef na aftrek van belastingen bijna 18,8 miljoen euro als winst over voor de tweede luchthaven van Nederland.

  Schiphol Group meldt in het jaarverslag ook dat de oplevering van de nieuwe terminal van Eindhoven Airport is uitgesteld vanwege ‘vertraging bij de benodigde milieuvergunningen’. Dit jaar moeten de voorbereidende werkzaamheden beginnen, de start van de bouw is volgend jaar. De oplevering staat gepland voor 2027, meldt Schiphol.

  Een woordvoerder van Eindhoven Airport meldt echter dat nog geen definitief besluit is genomen. Eerder zei luchthavendirecteur Roel Hellemons al dat hij een akkoord over de bouw liet afhangen van duidelijkheid over de natuurvergunning voor Eindhoven Airport in de toekomst. Die vergunning is voor Schiphol geregeld door de stikstofrechten van boeren op te kopen, maar Eindhoven heeft de vergunning om stikstof te mogen uitstoten nog niet.

  Nieuwe terminal: 30 miljoen euro

  De huidige terminal is berekend op maximaal vijf miljoen passagiers, vorig jaar verwerkte de luchthaven ruim 1,8 miljoen passagiers extra. Het gebrek aan ruimte is vooral merkbaar in de aankomsthal en de Non-Schengen vertrekhal. Als de verbouwing inderdaad doorgaat, wordt de terminal een derde groter. Het is een klus die bouwbedrijf Heijmans gaat uitvoeren. Kosten: 30 miljoen euro.

  Volgens Eindhoven Airport staat de eventuele verbouwing van de terminal los van de tijdelijke sluiting van de luchthaven, die waarschijnlijk in 2027 plaatsvindt. De werkzaamheden aan de terminal zullen ook aanzienlijk meer tijd kosten dan de vijf maanden die voor de renovatie van start- en landingsbaan nodig zijn.

  Eindhoven Airport is voor 51 procent in handen van Schiphol. De overige aandelen zijn gelijk verdeeld over de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant. Schiphol heeft besloten geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders, waarvan de Staat en de gemeente Amsterdam de belangrijkste zijn. Daartoe is besloten omdat diverse Schiphol-onderdelen nog verliesgevend zijn. Of Eindhoven Airport net als in 2022 wel dividend uitkeert, beslissen de commissarissen van de luchthaven volgende maand. Vorig jaar werd voor ruim 5,6 miljoen euro dividend uitgekeerd.

  Verdeling m/v bij Eindhoven Airport in balans

  Het aantal mannen en vrouwen die werken bij Eindhoven Airport is precies in balans. De verhouding is 50/50, meldt Schiphol Group, de meerderheidsaandeelhouder van de Eindhovense luchthaven. Eindhoven Airport telt 82 werknemers. 

  Ook in de directie zijn de posities gelijk verdeeld: Roel Hellemons is algemeen directeur, Mirjam van den Bogaard is de operationele baas. De getalsmatige man-vrouwverhouding bij Eindhoven Airport valt op, omdat bij Schiphol maar 30 procent van werknemers vrouw is. De werkzame populatie bij de luchthavens in Rotterdam en Lelystad bestaat voor slechts ongeveer een vijfde deel uit vrouwen. 

  Veel bedrijven moeten alle zeilen bijzetten om een gelijkwaardiger man-vrouwverhouding op de werkvloer te realiseren. Grote ondernemingen vallen sinds 2022 onder een wet die een scheve verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuurlijke of toezichthoudende functies moet voorkomen. Daaronder vallen 5000 bedrijven. Hoewel nog lang niet alle bedrijven voldoen aan de norm, is de situatie inmiddels verbeterd, constateerde de Sociaal Economische Raad (SER).

  De Nederlandse luchthavens zijn niet één op één te vergelijken. Werk zoals de verkeersleiding en de brandweer worden in Eindhoven verzorgd door de Vliegbasis Eindhoven. Eindhoven Airport is immers medegebruiker van het vliegveld. Personeel in die functies, van oudsher beroepen met overwegend mannen, staat in tegenstelling tot bij de andere vliegvelden op de loonlijst van Defensie.

  Volgens een woordvoerder heeft Eindhoven Airport de afgelopen jaren niet gestuurd op het aannemen van meer vrouwen. ,,Dat is natuurlijk gegaan”, meldt hij. Schiphol heeft wel allerlei programma’s om de diversiteit op de werkvloer te verbeteren.


  Wie het jaarverslag van de Schiphol Group zelf wil bestuderen, kan het vinden via https://nieuws.schiphol.nl/keerpunt-voor-schiphol-in-2023/? . Dit beknopte persbericht linkt door naar een uitgebreider persbericht  en naar het volledige jaarverslag 2023 (Engelstalig).