Maak samen met ons bezwaar tegen uitbreidingsplannen voor de luchtvaart

  0
  607
  alt_text
  alt_text
  Maak samen met ons bezwaar tegen uitbreidingsplannen voor de luchtvaart Minister Van Nieuwenhuizen heeft vrijdag 15 mei de lang verwachte luchtvaartnota gepresenteerd. De nota was het wachten niet waard. Deze heeft een stuitend gebrek aan duidelijke normen en grenzen voor de luchtvaart. Sterker nog, de sector mag tot 2050 met duizenden vluchten per jaar groeien. Het is daarom belangrijk dat we nu iets doen!   Laten we samen van ons horen! Samen met jou maken wij officieel bezwaar tegen deze plannen van het kabinet. Wij doen dit met Milieudefensie, Natuur&Milieu en Greenpeace in de vorm van een ‘Zienswijze’ waarin we precies aangeven welke punten in de plannen van het kabinet aangepast moeten worden. Al onze kritieken op de luchtvaartnota staan hierin op een rij. Maak jij je zorgen om jouw toekomst en de toekomst van de generaties na ons? Steun onze oproep voor een duurzame luchtvaart. Hoe meer mensen dit doen, des te meer laten we zien dat de luchtvaartnota een luchtkasteel is. Meer informatie
  alt_text
  Geluidshinder en de luchtvaartnota Uit de nota blijkt dat bewoners geen rustige toekomst in het vooruitzicht wordt gesteld. Bovendien wordt de gezondheid van de bewoners niet serieus genomen Berekende geluidsoverlast blijft de norm, andere vormen van hinder blijven onderbelicht. Bewoners worden onderzoeken in het vooruitzicht gesteld. Geen concrete maatregelen. De nota stelt dat vliegtuigen stiller worden. Dit gebeurt niet op een tempo waarmee groei verantwoord is.
  alt_text
  Klimaat en de luchtvaartnota De concept-luchtvaartnota voldoet bij lange na niet aan de klimaatdoelen van Parijs; een stijging van maximaal anderhalve graad. Ook hier is het ontbreken van strakke normen hetgeen wat mist. Waar alle andere sectoren in Nederland hun gezamenlijke uitstoot in 2030 moeten halveren, staat het kabinet de luchtvaartsector toe om in 2030 nog ruim twee keer zoveel CO2 uit te stoten als in 1990. Met deze nota houdt het de uitzonderingspositie van de sector, die ook al bijna geen belasting betaalt, in stand. De kern van het probleem is dat de luchtvaartnota is gestoeld op groei. De minister stelt de sector een groei van 1%-/1,5% per jaar in het vooruitzicht. Het aantal vluchten zal hierdoor op Schiphol in 2050 tot 780.000 gestegen zijn. Zowel luchtvervuiling als geluidshinder nemen hierdoor enorm toe.
  alt_text
  De oplossing – wat moet er wel in luchtvaartplannen? Wij vinden het belangrijk dat onder meer onderstaande punten worden meegenomen in de luchtvaartnota   Klimaatdoelstellingen voor de luchtvaart moeten in lijn zijn met Parijsakkoord. Met een jaarlijks dalend CO2-plafond voor alle luchthavens vanaf nu. Dat betekent een CO2-reductie van 65% in 2030 ten opzichte van 1990 en 100% in 2050.   Korte-afstandsvluchten onder de 1.000 km moeten versneld worden afgeschaft.   Geluidshinder echt beperken conform de WHO –richtlijn met rustpauzes en een stop op nachtvluchten.   Realistische belasting op vliegen.   Niet openen Lelystad Airport.

  De volledige zienswijze, waarvan sprake is, is hieronder te vinden.

  Bent u het eens met de zienswijze? Ben je het eens met de inhoud? Steun dan onze oproep.
  Mocht dit niet lukken, dan kunt u ook rechtstreeks naar deze pagina gaan op www.natuurenmilieu.nl/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/luchtvaart/wat-doen-wij/luchtvaartnota/ .