Luchtverontreiniging

De gangbare wettelijke categorieën voor luchtkwaliteit gaan over het gas NO2 en de fijn stof-categorieën PM10 en PM2.5 (korrels kleiner dan 10 resp. 2.5micrometer). In deze categorieën is het Eindhovense vliegveld geen grote speler. Hier zijn de regionale achtergrond en het autoverkeer dominant.

In de categorie ultrafijn stof en roet is het Eindhovense vliegveld wel een grote speler. Kerosine bevat, anders dan benzine en diesel, veel zwavel . Hierdoor ontstaat ultrafijn stof in de vorm van kleine druppeltjes zwavelzuur en eventueel, na een reactie met ammoniak, hele kleine stofdeeltjes die in de lucht zweven.

Bij het verbrandingsproces worden ook stikstofoxides gevormd, die een vergelijkbare levensloop hebben.

Kerosine bevat ook  veel benzeen. Vooral het benzeen in de kerosine is een oorzaak voor roetvorming bij verbranding.

Anders dan bij auto’s, is het bij vliegtuigen niet mogelijk om uitlaatgassen te zuiveren.

Ultrafijn stof is ongezond, maar het is nog niet precies bekend hoe ongezond. Er bestaan nog geen normen voor.

Het effect strekt zich kilometers rond de startbaan uit.

Omdat ultrafijn stof geen wettelijke categorie is, en omdat de wetenschappelijke kennis ervan nog jong is, heeft men er in de ruimtelijke ordening rond het vliegveld geen rekening mee gehouden. Die ruimtelijke ordening is (wat betreft de milieu-effecten) alleen gebaseerd op geluid. Daardoor zijn er woonwijken gebouwd, die niet veel last hebben van geluid, maar wel in de ultrafijn stof-zone liggen.

BVM2 is van mening dat er scherpere internationale kwaliteitseisen voor kerosine moeten komen, en dat er minder en zuiniger moet worden gevlogen.

De hieronder genoemde artikelen gaan over dit thema.

Roet en zwavel uit straalmotoren: dat kan veel minder!

Bruikbaar hybride-elektrisch vliegen komt dichterbij

Duurzaam op vakantie betekent nog altijd vooral niet vliegen

Ook Boeing bezig met hybride-elektrisch vliegen


Hinderbeperkende maatregelen op vliegveld Eindhoven

Slottoedeling moet afhankelijk worden van milieukenmerken
Avond dorpsvereniging Oerle over het vliegveld