Luchtverontreiniging

De gangbare wettelijke categorieën voor luchtkwaliteit gaan over het gas NO2 en de fijn stof-categorieën PM10 en PM2.5 (korrels kleiner dan 10 resp. 2.5micrometer). In deze categorieën is het Eindhovense vliegveld geen grote speler. Hier zijn de regionale achtergrond en het autoverkeer dominant.

In de categorie ultrafijn stof en roet is het Eindhovense vliegveld wel een grote speler. Kerosine bevat, anders dan benzine en diesel, veel zwavel . Hierdoor ontstaat ultrafijn stof in de vorm van kleine druppeltjes zwavelzuur en eventueel, na een reactie met ammoniak, hele kleine stofdeeltjes die in de lucht zweven.
Bij het verbrandingsproces worden ook stikstofoxides gevormd, die een vergelijkbare levensloop hebben.
Kerosine bevat ook benzeen. Vooral benzeen (en daarvan afgeleide verbindingen) zijn een oorzaak voor roetvorming bij verbranding.
Verder vormen zich, met name bij lage motorbelasting, onvolledige verbrandingsproducten zoals bijvoorbeeld formaldehyde. Benzeen, formaldehyde en een trits andere stoffen die ontstaan door onvolledige verbranding vallen vaak in de categorie Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).
Anders dan bij auto’s, is het bij vliegtuigen niet mogelijk om uitlaatgassen te zuiveren.

Het effect van luchtvervuiling door het vliegveld strekt zich grofweg enige kilometers rond de startbaan uit.
Omdat luchtvervuiling bij de bouw van de woonwijk Meerhoven rond 2000 nog nauwelijks gold als criterium, en omdat ultrafijn stof nog steeds geen wettelijke categorie is, en omdat de wetenschappelijke kennis ervan nog jong is, heeft men er in de ruimtelijke ordening rond het vliegveld geen rekening mee gehouden. Die ruimtelijke ordening is (wat betreft de milieu-effecten) alleen gebaseerd op geluid. Daardoor zijn er woonwijken gebouwd, die niet veel last hebben van geluid, maar wel in de luchtverontreinigingszone liggen.

BVM2 is van mening dat er scherpere internationale kwaliteitseisen voor kerosine moeten komen, en dat er minder en zuiniger moet worden gevlogen. Synthetische kerosine (die dd 2024 nog amper getankt wordt) heeft bepaalde voordelen op het gebied van luchtkwaliteit.

Inmiddels is er in de regio Zuidoost Brabant een luchtmeetbet opgericht, met drie stations (die ook ultrafijn stof meten) nabij het vliegveld.De eerste volledige resultaten over 2022 zijn binnen en op deze site te vinden.

Er staan op deze site een flink aantal artikelen over luchtkwaliteit. Die zijn te vinden met de zoek- of archieffunctie.