Luchthavenoverleg publiceert definitief advies over Medegebruiksvergunning 2021

  0
  450

  Eerder over dit onderwerp
  Het civiele vliegverkeer op de militaire vliegbasis Eindhoven heeft een Medegebruiksvergunning nodig. De bestaande vergunning loopt eind 2021 af. Eigenlijk is het logisch om een nieuwe vergunning te koppelen aan een nieuw Luchthavenbesluit (dat is het juridische basisdocument), maar vanwege gesteggel over de geluidszone is dat niet op tijd af. Daarom wordt er op basis van het oude Luchthavenbesluit (2014) een tijdelijke nieuwe Medegebruiksvergunning voor het jaar 2022 geformuleerd.
  Dat moet het stoom en kokend water omdat men er te laat mee begonnen is. Desalniettemin is er een formele inspraakprocedure opgezet.
  Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) wil het liefste met een collectief inspraakadvies komen en daar valt iets voor te zeggen. Voor die collectiviteit is bij de afzonderlijke leden advies gevraagd en dat moest dus ook met stoom en kokend water. Het afzonderlijke BVM2-advies is in deze kolommen al besproken, zie BVM2 wil strakker begrensde openingstijden in medegebruiksvergunning .

  Proefcasusrapport voorpagina

  Het LEO-advies
  Uiteindelijk is er een min of meer collectief advies uitgekomen. Dat is verwoord in een brief van (nu nog) voorzitter Van Geel aan de Militaire Luchtvaart Autoriteit dd 02 dec. 2021. In de brief grijpt Van Geel terug op zijn advies “Opnieuw Verbonden” dd april 2019.
  Waar de inzichten verschillen, benoemt Van Geel beide tegengestelde polen.

  Van Geel geeft de volgende expliciete samenvatting:

  Bijgevoegd treft u de verschillende reacties die door de leden van het LEO zijn toegestuurd. Uit de
  verschillende reacties is een aantal gezamenlijke elementen te onderkennen.

  • Er is veel waardering dat (leden van) het LEO betrokken worden bij het proces voor het verlenen van de medegebruiksvergunning. Dit wordt door de leden gezien als grote verbetering die de positie van het LEO ondersteunt.
  • Diezelfde waardering geldt voor de uitgebreide wijze waarop informatie is verstrekt en vragen zijn beantwoord gedurende de fysieke en digitale bijeenkomsten.
  • Wel vragen leden om bij het doen van voorstellen steeds een relatie te leggen naar de adviezen c.q. de besluitvorming daarvan, zoals verwoord in het adviesrapport ‘Opnieuw Verbonden’.
  • Daarnaast wordt in algemene zin aandacht gevraagd voor expliciete handhaving van de vast te stellen besluiten en bepalingen in de medegebruiksvergunning.
  • Gelet op het ‘overgangskarakter’ van deze medegebruiksvergunning, in aanloop naar een nieuw luchthavenbesluit, zijn er geen principiële bezwaren tegen het verlenen van de vergunning als zodanig. Transavia verzet zich in haar reactie echter expliciet tegen het opnemen van de grens van 23.30 uur in de vergunning en het stellen van een maximum van 50 vluchten tussen 23.30 en 24.00 uur op jaarbasis.
  Opstijgend vliegtuig bij Eindhoven Airport

  In de toelichting op deze samenvatting geeft Van Geel aan, dat het eerste verschil van inzicht met name gaat over vertraagde landingen na 23.30 uur, De bewoners en gemeneten willen dat zo strak mogelijk gereguleerd, en Transavia juist niet. Van Geel memoreert hier ook de boeteregeling, die nu pas om 24.00 uur ingaat, en van welke de gemeenten en omwonenden willen dat die om 23.30 uur ingaat. Voor de acceptatie zou dat een hoop schelen. Van Geel stelt hier “Gezien de grote waarde van een dergelijke boeteregeling voor de acceptatie van de vertraagde vluchten in
  de omgeving van de Luchthaven Eindhoven kan onderwijl binnen het LEO worden bekeken of een
  boeteregeling afgestemd kan worden op de landende civiele vluchten vanaf 23.30 uur
  .”.

  Het tweede verschil van inzicht gaat over vluchten op zondagochtend tussen 07.00 en 08.00 uur. Van Geel neemt hier de wens van gemeenten en omwonenden om op deze momenten niet te vliegen, niet over.

  Het derde verschil van inzicht is dat de omwonenden graaa zouden zien dat al in 2022 (dus nog in de stand still-periode) de toegestane geluidsruimte teruggebracht werd naar een waarde van < 9,39km2 (die overigens volgens velen 9,25km2 moet zijn). Van “Opnieuw Verbonden” mag een dergelijke waarde wel, maar moet hij niet.

  Het kabinet moet dit alles omsmelten tot chocola.

  De volledige tekst van de brief van Van Geel, inclusief de deeladviezen, is te vinden –>