Lucht- en scheepvaart in het ‘Energiesysteem van de Toekomst’

  0
  407

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de netbeheerders (Gasunie, TenneT, Enexis en anderen) een studie uitbrengen over het “Energiesysteem van de Toekomst”. Dat is onlangs gebeurd. Als voorstudie hebben Berenschot en Kalavasta vier energiescenario’s opgesteld, met cijferwerk en hebben Generation Energy en PosadMaxWan dat vertaald naar wat het op de grond betekent.
  Het zijn technische rapporten, want daar was om gevraagd. Maar er zijn ook niet-technische belangen.

  De gezamenlijke rapporten bevatten ook een kwantitatieve analyse (zij het met de natte vinger) van de vraag in hoeverre de Nederlandse lucht- en scheepvaartbuffers via de synthetische brandstof-route verduurzaamd kunnen worden. Het antwoord is dat dat grotendeels niet kan. Voor zover het wel kan, is dat in de berekeningen meegenomen.
  Daarmee overlappen deze studies het werkterrein van BVM2.
  De politieke vraag is of het wenselijk is om 30% van de windstroom op zee te gebruiken voor synthetische brandstof ten behoeve van de lucht- en scheepvaart, die vanwege hun extraterritoriaal karakter niet eens belasting betalen.
  Er zijn ook een heleboel andere belangen die duurzame stroom nodig hebben.

  De energieanalyse en het eerdere PBL-document over het landgebruik kunnen gezien worden als onderleggers van de procedure om tot het Programma Energiehoofdstructuur te komen, waarvoor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van 30 april t/m 10 juni ter visie ligt. Men kan daarop een zienswijze indienen.
  Zie www.bjmgerard.nl/?p=15387 .