Loodhoudende vliegtuigbenzine: snel weg ermee!

  0
  401

  Veertig jaar geleden nam Europa het besluit om autobenzine loodvrij te maken. Dat was een uitstekend, maar te laat genomen besluit. De loodconcentraties in de atmosfeer daalden drastisch, en daarmee ook in ons en, wat belangrijker is, in onze kinderen (want die zijn het kwetsbaarst).
  Maar er was één dorpje dat hardnekkig weerstand bleef bieden en men raadt het al, dat was, zoals gebruikelijk, de luchtvaart. Gangbare vliegtuigbenzine bevat nog steeds 0,56 gram TetraEthylLood (TEL) per liter. Dat spul verbrandt en reageert in de motor en valt uiteindelijk op de grond (als dat niet zou gebeuren, viel het vliegtuig op de grond).
  Die regen aan loodhoudend fijn stof valt onder de Zeer Zorgwekkende Stoffen uit het Activiteitenbesluit, waarvoor een minimalisatieverplichting geldt.

  Vliegtuigbenzine wordt alleen gebruikt in zuigermotoren. Dus niet in straalmotoren em turboprops als bijvoorbeeld de Hercules, maar wel in de meeste kleine vliegtuigen en in lichte helikopters. De verzamelnaam voor al die kleine vliegtuigen is General Aviation, en de meeste General Aviation heeft een zuigermotor.

  Uit recent onderzoek in de VS (waar lood uit vliegtuigen inmiddels de grootste overgebleven atmosferische loodbron is) blijkt dat binnen enkele kilometers van vliegvelden de loodregen de loodconcentratie in het bloed beïnvloedt. Dat is bij kinderen gemeten en de kans op het overschrijden van een veelgebruikte loodnorm van 5microgram per deciLiter neemt op minder dan 1km afstand met een kwart toe (ten opzichte van ver weg). Velen leggen bij deze concentratie de grens van de loodvergiftiging en de WHO vindt vanaf die medische behandeling nodig is.

  Het Luchthavenbesluit 2014 voor Eindhoven Airport staat 12.000 vliegbewegingen toe in de categorie ‘recreatief burgerluchtveer’ toe, hoewel dat aantal waarschijnlijk niet gehaald wordt en mogelijk voor een deel uit turboprops bestaat. Misschien een idee om dit mee te nemen in de MER voor het nieuwe Luchthavenbesluit.
  Maar bijvoorbeeld vliegveld Budel is met ruim 80000 vliegtuigbewegingen het grootste General Aviation-vliegveld van Nederland. Nader onderzoek zou daar zeker op zijn plaats zijn.

  En dan te bedenken dat het probleem oplosbaar is a) met minder en selectiever vliegen en b) met loodvrije vliegtuigbenzine.
  Ook de sector zelf verschuift die richting op, mede omdat er nog meer één TetraEthylLood-fabriek in de wereld is en de rapen gaar zijn als die omvalt. Er bestaat al bruikbare, loodvrije drop-in benzine, maar nog niet in massaproductie.
  De EU verschuift ook die kant op, maar de wetgeving is nog niet waterdicht genoeg.

  Bernard Gerard heeft een artikel op zijn site gezet ( https://www.bjmgerard.nl/loodhoudende-vliegtuigbenzine-snel-weg-ermee/ ) dat uitgebreider is dan op deze website gebruikelijk is.

  Loodberekeningen door de Universiteit van Kent bij een vliegveld in Zuid-Engeland